Zugfahrplan Nizhny Novgorod

Zug
Reiseroute
ReiserouteAnkunftAbfahrtFahrmodusPreis

002Щ
7.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Reiseroute
Ankunft05:37
12 Min.
Abfahrt05:49
с 14.12.2019 сб; с 09.12.2019 по 10.12.2020 пн чт

001М
7.1

VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
с 21.12.2019 сб; с 16.12.2019 пн чт

004З
6.5

Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Reiseroute
Ankunft05:37
12 Min.
Abfahrt05:49
круглогодично вт

003З
8.8

PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
круглогодично ср

006Щ
3.9

Moscow (Yaroslavskiy Station)Ulan-Bator
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Ulan-Bator
Reiseroute
Ankunft05:37
12 Min.
Abfahrt05:49
круглогодично по датам

005Щ

Ulan-BatorMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ulan-BatorMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
круглогодично по датам

032Г
8.6

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Ankunft02:13
12 Min.
Abfahrt02:25
круглогодично ежедневно

031Г
9

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:48
12 Min.
Abfahrt03:00
круглогодично ежедневно

038Н
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Tomsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Tomsk
Reiseroute
Ankunft04:30
12 Min.
Abfahrt04:42
круглогодично чет

037Н
8

TomskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
TomskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:42
12 Min.
Abfahrt07:54
круглогодично чет

036Э
8.6

Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft06:26
Abfahrt
круглогодично ежедневно

035Г
8.8

Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt23:35
круглогодично ежедневно

051Э
8

IzhevskNizhny Novgorod
Reiseroute
IzhevskNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft06:52
Abfahrt
круглогодично ежедневно

051Г
9.1

Nizhny NovgorodIzhevsk
Reiseroute
Nizhny NovgorodIzhevsk
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt20:53
круглогодично ежедневно

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft09:58
Abfahrt
круглогодично ежедневно

041Г
7.8

Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt16:25
круглогодично ежедневно

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft07:42
Abfahrt
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt19:06
круглогодично ежедневно

131Г
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Ankunft04:40
12 Min.
Abfahrt04:52
круглогодично чет

132Г
6.8

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:43
12 Min.
Abfahrt13:55
круглогодично чет

084М
7.9

Moscow (Yaroslavskiy Station)Priobe
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Priobe
Reiseroute
Ankunft19:55
27 Min.
Abfahrt20:22
с 10.12.2019 по30.12.2019чет; с 01.01.2020 по31.01.2020неч; с02.02.2020 по28.02.2020чет; с01.03.2020 по31.03.2020неч; с 02.04.2020 по30.05.2020чет; с 01.06.2020 по 31.07.2020неч; с 02.08.2020 по 30.08.2020чет; с 01.09.2020 по31.10.2020неч; с 02.11.2020чет

084Е
7.5

PriobeMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
PriobeMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:22
12 Min.
Abfahrt03:34
с 12.12.2019по 30.12.2019чет; с 01.01.2020по 31.01.2020неч; с 02.02.2020 по 28.02.2020чет; с 01.03.2020 по 31.03.2020неч; с 02.04.2020 по 30.05.2020чет; с 01.06.2020 по31.07.2020неч; с02.08.2020 по30.08.2020чет; с01.09.2020 по31.10.2020неч; с02.11.2020чет

092И
7.3

Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Reiseroute
Ankunft23:03
12 Min.
Abfahrt23:15
круглогодично по числам

091И
7.9

SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:14
12 Min.
Abfahrt23:26
круглогодично по числам

110Э
6.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Reiseroute
Ankunft04:50
12 Min.
Abfahrt05:02
круглогодично ежедневно

109М
6

Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:04
12 Min.
Abfahrt23:16
круглогодично ежедневно

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Ankunft16:18
45 Min.
Abfahrt17:03
круглогодично чет

337Й
7.3

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично чет

309Э
7.6

VorkutaAdler
Reiseroute
VorkutaAdler
Reiseroute
Ankunft03:41
12 Min.
Abfahrt03:53
с 13.12.2019 по 23.05.2020 неч;с 25,05,2020 по 23,10,2020 неч; с 25.10.2020 неч;

310С
6.2

AdlerVorkuta
Reiseroute
AdlerVorkuta
Reiseroute
Ankunft16:07
23 Min.
Abfahrt16:30
с 09.12.2019 по 19.05.2020 неч; с 21,05,2020 по 19,10,2020 неч; с 21.10.2020 неч;

311С
6.2

VorkutaNovorossiysk
Reiseroute
VorkutaNovorossiysk
Reiseroute
Ankunft03:41
12 Min.
Abfahrt03:53
с 26.05.2020 по 22.10.2020 чет

312С
6.5

NovorossiyskVorkuta
Reiseroute
NovorossiyskVorkuta
Reiseroute
Ankunft16:07
23 Min.
Abfahrt16:30
с 22.05.2020 по 18.10.2020 чет

340С
8.6

NovorossiyskNizhny Novgorod
Reiseroute
NovorossiyskNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft14:53
Abfahrt
с 11.12.2019 по 31.05.2020 раз в 4 дня; с 30.09.2020 по 11.12.2020 раз в 4 дня; с 04.06.2020 по 28.09.2020 чет

339Г
8.3

Nizhny NovgorodNovorossiysk
Reiseroute
Nizhny NovgorodNovorossiysk
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt01:30
с 09.12.2019 по 29.05.2020 раз в 4 дня; с 28.09.2020 по 09.12.2020 раз в 4 дня; с 02.06.2020 по 26.09.2020 чет

310С
6.2

AdlerUsinsk
Reiseroute
AdlerUsinsk
Reiseroute
Ankunft16:07
23 Min.
Abfahrt16:30
круглогодично неч

309Э
7.6

UsinskAdler
Reiseroute
UsinskAdler
Reiseroute
Ankunft03:41
12 Min.
Abfahrt03:53
круглогодично неч

312С
6.5

NovorossiyskUsinsk
Reiseroute
NovorossiyskUsinsk
Reiseroute
Ankunft16:07
23 Min.
Abfahrt16:30
с 22.05.2020 по 18.10.2020 чет

311С
6.2

UsinskNovorossiysk
Reiseroute
UsinskNovorossiysk
Reiseroute
Ankunft03:41
12 Min.
Abfahrt03:53
с 26.05.2020 по 22.10.2020 чет

089Г
7

VorkutaNizhny Novgorod
Reiseroute
VorkutaNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft09:25
Abfahrt
круглогодично чет

090Г
7.7

Nizhny NovgorodVorkuta
Reiseroute
Nizhny NovgorodVorkuta
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt16:10
круглогодично чет

064Б
9.3

MinskNovosibirsk
Reiseroute
MinskNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft10:27
53 Min.
Abfahrt11:20
круглогодично пт

063Б
7.6

NovosibirskMinsk
Reiseroute
NovosibirskMinsk
Reiseroute
Ankunft17:33
45 Min.
Abfahrt18:18
круглогодично вт

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Ankunft16:18
45 Min.
Abfahrt17:03
круглогодично чет

310С
6.2

SaratovVorkuta
Reiseroute
SaratovVorkuta
Reiseroute
Ankunft16:07
23 Min.
Abfahrt16:30
летом по числам

309Э
7.6

VorkutaSaratov
Reiseroute
VorkutaSaratov
Reiseroute
Ankunft03:41
12 Min.
Abfahrt03:53
летом по числам

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Ankunft16:18
45 Min.
Abfahrt17:03
круглогодично по числам

012Я
8.4

Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Reiseroute
Ankunft19:55
27 Min.
Abfahrt20:22
круглогодично по числам

011Е
8.6

Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:22
12 Min.
Abfahrt03:34
круглогодично по числам

145А
6.9

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Ankunft04:40
12 Min.
Abfahrt04:52
круглогодично неч

146У
6.9

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:43
12 Min.
Abfahrt13:55
круглогодично неч

088С
8.6

AdlerNizhny Novgorod
Reiseroute
AdlerNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft07:16
Abfahrt
с 11.12.2019 по 27.05.2020 неч; с 28.05.2020 по 12.10.2020 ежедневно; с 13.10.2020 неч; с 13.01.2020 по 26.04.2020 по датам

087Г
8.9

Nizhny NovgorodAdler
Reiseroute
Nizhny NovgorodAdler
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt20:18
с 09.12.2019 по 25.05.2020 неч; с 26.05.2020 по 10.10.2020 ежедневно; с 11.10.2020 неч; с 11.01.2020 по 24.04.2020 по датам;

347Ж
6.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Ankunft16:18
45 Min.
Abfahrt17:03
круглогодично неч

347Й
7.5

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично неч

090Г
7.7

Nizhny NovgorodUsinsk
Reiseroute
Nizhny NovgorodUsinsk
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt16:10
круглогодично чет

089Г
7

UsinskNizhny Novgorod
Reiseroute
UsinskNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft09:25
Abfahrt
круглогодично чет

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично по датам

532С
8.2

AdlerKirov
Reiseroute
AdlerKirov
Reiseroute
Ankunft10:45
55 Min.
Abfahrt11:40
с 25.06.2020 по 17.09.2020 неч

531Г
5.9

KirovAdler
Reiseroute
KirovAdler
Reiseroute
Ankunft03:50
40 Min.
Abfahrt04:30
с 22.06.2020 по 14.09.2020 чет

501Г
5.6

KirovAnapa
Reiseroute
KirovAnapa
Reiseroute
Ankunft23:30
50 Min.
Abfahrt00:20
с 03.06.2020 по 17.09.2020 неч

501С
6.9

AnapaKirov
Reiseroute
AnapaKirov
Reiseroute
Ankunft04:19
59 Min.
Abfahrt05:18
с 06.06.2020 по 20.09.2020 чет

337Й
7.3

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично чет

757Н
8.9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt05:05
круглогодично ежедневно

104Б
8.9

BrestNovosibirsk
Reiseroute
BrestNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft10:27
53 Min.
Abfahrt11:20
круглогодично вт

103Н
7.3

NovosibirskBrest
Reiseroute
NovosibirskBrest
Reiseroute
Ankunft17:33
45 Min.
Abfahrt18:18
круглогодично сб

064Б
9.3

MogilevNovosibirsk
Reiseroute
MogilevNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft10:27
53 Min.
Abfahrt11:20
круглогодично Пт

063Б
7.6

NovosibirskMogilev
Reiseroute
NovosibirskMogilev
Reiseroute
Ankunft17:33
45 Min.
Abfahrt18:18
круглогодично Вт

010Г
8.6

Nizhny NovgorodKirov
Reiseroute
Nizhny NovgorodKirov
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt18:18
круглогодично по числам

009Е
9.3

KirovNizhny Novgorod
Reiseroute
KirovNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft12:35
Abfahrt
круглогодично по числам

771Н
9.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft01:03
Abfahrt
круглогодично ежедневно

702Н
8

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft10:10
Abfahrt
круглогодично ежедневно

701Н
8.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt06:35
круглогодично ежедневно

704Н
8.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft14:43
Abfahrt
круглогодично ежедневно

703Н
7.8

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt11:05
круглогодично ежедневно

706Н
8.4

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft17:43
Abfahrt
круглогодично ежедневно

705Н
7.7

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt16:00
круглогодично ежедневно

708Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft19:22
Abfahrt
круглогодично ежедневно

707Н
9.1

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt18:58
круглогодично ежедневно

710Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft23:59
Abfahrt
круглогодично ежедневно

709Н
9

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt20:11
круглогодично ежедневно

732Г
8.6

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft20:38
Abfahrt
круглогодично ежедневно

731Г
8.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt13:36
круглогодично ежедневно

734Г
7.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft22:22
Abfahrt
круглогодично ежедневно

733Г
8.1

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt17:55
круглогодично ежедневно

728Г
8.7

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft10:59
Abfahrt
круглогодично ежедневно

727Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt07:35
круглогодично ежедневно

730Г
9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft13:31
Abfahrt
круглогодично ежедневно

729Г
8.3

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt09:40
круглогодично ежедневно

056Ы
8.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Reiseroute
Ankunft23:03
12 Min.
Abfahrt23:15
с 11.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

055Ы
9.3

KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:14
12 Min.
Abfahrt23:26
с 08.12.2019 по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с 01.03.2020 по 31.03.2020неч;с 02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

064Б
9.3

GomelNovosibirsk
Reiseroute
GomelNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft10:27
53 Min.
Abfahrt11:20
круглогодично Пт

063Б
7.6

NovosibirskGomel
Reiseroute
NovosibirskGomel
Reiseroute
Ankunft17:33
45 Min.
Abfahrt18:18
круглогодично Вт

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично по датам

002Щ
7.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Reiseroute
Ankunft05:37
12 Min.
Abfahrt05:49
с 14.12.2019 Сб

001М
7.1

PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
с 21.12.2019 Сб

048В
5.4

Moscow (Kazanskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kazanskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft22:36
Abfahrt
круглогодично ежедневно

047Г
7.4

Nizhny NovgorodMoscow (Kazanskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kazanskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt12:38
круглогодично ежедневно

038Н
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kemerovo
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kemerovo
Reiseroute
Ankunft04:30
12 Min.
Abfahrt04:42
круглогодично чет

037Н
8

KemerovoMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KemerovoMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:42
12 Min.
Abfahrt07:54
круглогодично чет

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
50 Min.
Abfahrt14:02
круглогодично по датам

062М

Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Reiseroute
Ankunft05:37
12 Min.
Abfahrt05:49
с 06.03.2020 по 08.05.2020 пт; с 11.09.2020 по 27.11.2020 пт; с 01.03.2020 по 29.03.2020 вс; с 13.09.2020 по 29.11.2020 вс; 15,29,04,2020

061М

VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
с 13.03.2020 по 15.05.2020 пт; с 18.09.2020 по 04.12.2020 пт; с 08.03.2020 по 05.04.2020 вс; с 20.09.2020 по 06.12.2020 вс; 22.04.2020; 06.05.2020

251Г
3

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:12
12 Min.
Abfahrt03:24

252Ч
7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Ankunft04:20
52 Min.
Abfahrt05:12

272Ч

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Ankunft04:20
52 Min.
Abfahrt05:12

271Г
4.7

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft20:34
27 Min.
Abfahrt21:01

246У

ChelyabinskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
ChelyabinskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:51
12 Min.
Abfahrt04:03

246_

Moscow (Yaroslavskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Ankunft22:53
32 Min.
Abfahrt23:25

Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.

Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.

Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.

Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.

Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!