Einloggen

Zugfahrplan: Kizner

Zugdurchfahrten
Zug Reiseroute Reiseroute Bewertung Abf. Ank. Aufenthalt Preis
026Г
Moscow — Izhevsk
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
8.3
08:23 08:21 2 Min. от 789,0 r Kaufen Kaufen
025Г
Izhevsk — Moscow
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
8.3
18:59 18:57 2 Min. от 2081,0 r Kaufen Kaufen
051Э
Izhevsk — Nizhny Novgorod
с 11.12.2023 пн ср сб
с 11.12.2023 пн ср сб
8.2
18:36 18:34 2 Min. от 1389,0 r Kaufen Kaufen
051Г
Nizhny Novgorod — Izhevsk
с 10.12.1023 вт пт вс
с 10.12.1023 вт пт вс
9.2
09:56 09:55 1 Min. от 1072,0 r Kaufen Kaufen
096Н
Moscow — Barnaul
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.202 чет
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.202 чет
6.7
10:48 10:46 2 Min. от 2445,0 r Kaufen Kaufen
095Н
Barnaul — Moscow
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.4
13:09 13:07 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
082И
Moscow — Ulan-Udei
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7
08:12 08:10 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
081И
Ulan-Udei — Moscow
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7.9
13:19 13:17 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
216С
Adler — Barnaul
с 31.12.2023 по 18.01.2024 по датам с 03.05.2024 по 02.10.2024 по датам
с 31.12.2023 по 18.01.2024 по датам с 03.05.2024 по 02.10.2024 по датам
7.9
18:12 18:11 1 Min. от 3381,0 r Kaufen Kaufen
118Н
Moscow — Novokuznetsk
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.1
10:48 10:46 2 Min. от 5682,0 r Kaufen Kaufen
117Н
Novokuznetsk — Moscow
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
8.2
13:09 13:07 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
107Ж
Volgograd — Nizhnevartovsk
с 10.12.2023 по 16.01.2024 ежедневно с 17.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 ежедневно
с 10.12.2023 по 16.01.2024 ежедневно с 17.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 ежедневно
8.3
02:56 02:55 1 Min. от 4028,0 r Kaufen Kaufen
107Е
Nizhnevartovsk — Volgograd
с 13.12.2023 по 19.01.2024 ежедневно с 20.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч 02.03.2024 с 04.03.2024 ежедневно
с 13.12.2023 по 19.01.2024 ежедневно с 20.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч 02.03.2024 с 04.03.2024 ежедневно
7.9
08:25 08:06 19 Min. от 3028,0 r Kaufen Kaufen
522Е
Priobe — Novorossiysk
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
7.1
18:25 18:23 2 Min. от 1979,0 r Kaufen Kaufen
522С
Novorossiysk — Priobe
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
7.7
22:20 22:18 2 Min. от 1653,0 r Kaufen Kaufen
524С
Imer Kurort — Ekaterinburg
с 29.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 10.06.2024 чет с 12.06.2024 по 06.09.2024 ежедневно с 08.09.2024 по 02.10.2024 чет
с 29.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 10.06.2024 чет с 12.06.2024 по 06.09.2024 ежедневно с 08.09.2024 по 02.10.2024 чет
6.3
17:20 17:18 2 Min. от 1979,0 r Kaufen Kaufen
523Е
Ekaterinburg — Imer Kurort
с 26.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 07.06.2024 неч с 09.06.2024 по 03.09.2024 ежедневно с 05.09.2024 по 29.09.2024 неч
с 26.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 07.06.2024 неч с 09.06.2024 по 03.09.2024 ежедневно с 05.09.2024 по 29.09.2024 неч
7.4
22:27 22:25 2 Min. от 1653,0 r Kaufen Kaufen
378Й
Kazan — Noviey Urengoy
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
7.5
02:47 02:45 2 Min. от 2694,0 r Kaufen Kaufen
377Г
Noviey Urengoy — Kazan
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
7.5
08:44 08:42 2 Min. от 665,0 r Kaufen Kaufen
325Е
Perm — Novorossiysk
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 по 06.12.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 по 06.12.2024 чет
6.9
07:42 07:38 4 Min. от 4605,0 r Kaufen Kaufen
326С
Novorossiysk — Perm
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
8.9
18:02 17:58 4 Min. от 1609,0 r Kaufen Kaufen
507Г
Izhevsk — Novorossiysk
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
10
08:58 08:56 2 Min. от 4986,0 r Kaufen Kaufen
508С
Novorossiysk — Izhevsk
с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
7.4
17:40 17:37 3 Min. от 1055,0 r Kaufen Kaufen
112М
Moscow — Krugloe Pole
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7.3
08:47 08:45 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
112Й
Krugloe Pole — Moscow
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.5
18:47 18:45 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
525Е
Ekaterinburg — Novorossiysk
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
7.8
07:57 07:55 2 Min. от 4113,0 r Kaufen Kaufen
526С
Novorossiysk — Ekaterinburg
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч
8.4
17:30 17:27 3 Min. от 1653,0 r Kaufen Kaufen
368Г
Kirov — Kislovodsk
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.8
07:42 07:38 4 Min. от 2927,0 r Kaufen Kaufen
367С
Kislovodsk — Kirov
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.10.2024 чет
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.10.2024 чет
6.3
18:02 17:58 4 Min. от 1002,0 r Kaufen Kaufen
515С
Anapa — Izhevsk
с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 13.09.2024 неч
с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 13.09.2024 неч
5.5
08:47 08:45 2 Min. Kaufen Kaufen
060М
Moscow — Surgut
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.7
08:12 08:10 2 Min. от 6585,0 r Kaufen Kaufen
059Е
Surgut — Moscow
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
8.2
18:47 18:45 2 Min. от 2480,0 r Kaufen Kaufen
255Э
Kislovodsk — Ekaterinburg
с 27.04.2024 по 30.09.2024 по датам
с 27.04.2024 по 30.09.2024 по датам 17:30 17:27 3 Min. Kaufen Kaufen
255Е
Ekaterinburg — Kislovodsk
с 22.04.2024 по 21.09.2024 по датам
с 22.04.2024 по 21.09.2024 по датам
9.4
07:57 07:55 2 Min. Kaufen Kaufen
265Е
Tyumen — Kislovodsk
по датам
по датам 07:57 07:55 2 Min. Kaufen Kaufen
265С
Kislovodsk — Tyumen
по датам
по датам 17:30 17:27 3 Min. Kaufen Kaufen
293Г
Izhevsk — Moscow
6.9
08:58 08:56 2 Min. от 1046,0 r Kaufen Kaufen
294Г
Moscow — Izhevsk
2.2
03:34 03:32 2 Min. от 705,0 r Kaufen Kaufen
445С
Kislovodsk — Ekaterinburg
8.5
17:30 17:27 3 Min. от 1664,0 r Kaufen Kaufen
197И
Irkutsk — Moscow
13:19 13:17 2 Min. Kaufen Kaufen
С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (de)
Bewertungen der Züge dieser Verbindung
10
Езжю уже не первый раз, а сейчас уже и с ребенком маленьким 3 раз ездили, и поездка прошла очень хорошо, ребенок спал отлично)
0 
0 
Дата поездки:
02.04.2023
Nr.026Г Italmas
1
(Не) уважаемое руководство АО РЖД! Вы сами, лично, давно проверяли свои поезда? Просто интересно. Это вагоном назвать нельзя, это скотовозы (прошу прощения у читателя). Предоставляемая... mehr
12 
4 
Дата поездки:
18.02.2024
Nr.082И
8.6
Поездка была хорошая, но постоянно барахлил туалет. Пол за время поездки не мыли.
3 
0 
Дата поездки:
08.02.2024
Nr.082И
10
Норма
1 
1 
Дата поездки:
16.01.2024
Nr.081И
9
Цены в вагоне на продукты питания завышают ! Не проводницы а выше стоящие !!!!
3 
2 
Дата поездки:
17.01.2024
Nr.118Н
6
Не было заряд телефона на боковой
0 
1 
Дата поездки:
11.01.2024
Nr.096Н
5
Всё в пределах нормы. Пока в поездках всё устраивало.
1 
0 
Дата поездки:
08.07.2023
Nr.025Г Italmass
9
Персонал очень добрые и хорошие. Единственное, почему нет розеток во всех боковых местах.
1 
3 
Дата поездки:
17.10.2023
Nr.082И
9.8
Один минус за комфорт,не зависящий от коллектива.Это отсутствие ночника у каждого спального места,а включенный приглушенный свет-не комфортно..Еще желательно в туалете ставить освежитель... mehr
7 
1 
Дата поездки:
29.09.2023
Nr.082И
8.4
Грязные дорожки в купе и коридоре. Пора постирать. Столик шатается. Пора починить. В целом впечатление хорошее.
3 
0 
Дата поездки:
12.09.2023
Nr.082И