Einloggen

Zugfahrplan: Proletarskaya, Rostovskaya Oblast'

Zugdurchfahrten
Zug Reiseroute Reiseroute Bewertung Abf. Ank. Aufenthalt Preis
059С
Kislovodsk — Novokuznetsk
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.3
06:45 06:42 3 Min. от 8077,0 r Kaufen Kaufen
059Н
Novokuznetsk — Kislovodsk
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.9
01:02 00:59 3 Min. от 1824,0 r Kaufen Kaufen
097С
Kislovodsk — Tienda
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7.2
06:45 06:42 3 Min. от 3879,0 r Kaufen Kaufen
097Э
Tienda — Kislovodsk
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
8.4
01:02 00:59 3 Min. от 3213,0 r Kaufen Kaufen
522Е
Priobe — Novorossiysk
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
7.1
02:38 02:35 3 Min. от 4113,0 r Kaufen Kaufen
522С
Novorossiysk — Priobe
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
7.7
12:41 12:38 3 Min. от 4113,0 r Kaufen Kaufen
127Ы
Krasnoyarsk — Adler
с 12.12.2023 по 23.04.2024 вт пт с 24.04.2024 по 01.10.2024 вт ср пт с 04.10.2024 по 03.12.2024 вт пт
с 12.12.2023 по 23.04.2024 вт пт с 24.04.2024 по 01.10.2024 вт ср пт с 04.10.2024 по 03.12.2024 вт пт
8.3
15:58 15:55 3 Min. от 1824,0 r Kaufen Kaufen
128Ы
Adler — Krasnoyarsk
10.12.2023 с 16.12.2023 по 27.04.2024 вт сб с 28.04 2024 по 05.10.2024 вт сб вс с 08.10.2024 по 07.12.2024 вт сб
10.12.2023 с 16.12.2023 по 27.04.2024 вт сб с 28.04 2024 по 05.10.2024 вт сб вс с 08.10.2024 по 07.12.2024 вт сб
7.6
08:01 07:58 3 Min. от 1824,0 r Kaufen Kaufen
346С
Adler — Nizhnevartovsk
круглогодично по датам
круглогодично по датам
7.6
00:06 00:03 3 Min. от 1689,0 r Kaufen Kaufen
345Е
Nizhnevartovsk — Adler
круглогодично по датам
круглогодично по датам
8
02:07 02:04 3 Min. от 1689,0 r Kaufen Kaufen
354С
Imer Kurort — Perm
с 16.12.2023 по 22.04.2024 по числам с 26.04.2024 по 30.05.2024 чет 01, 03, 06.2024 с 04.06.2024 по 03.09.2024 ежедневно с 05.09.2024 по 21.09.2024 неч 25, 29, 09.2024 с 03.10.2024 по числам
с 16.12.2023 по 22.04.2024 по числам с 26.04.2024 по 30.05.2024 чет 01, 03, 06.2024 с 04.06.2024 по 03.09.2024 ежедневно с 05.09.2024 по 21.09.2024 неч 25, 29, 09.2024 с 03.10.2024 по числам
8.1
10:58 10:55 3 Min. от 4605,0 r Kaufen Kaufen
353Е
Perm — Imer Kurort
с 13.12.2023 по 19.04.2024 по числам с 23.04.2024 по 31.05.2024 неч с 01.06.2024 по 31.08.2024 ежедневно с 02.09.2024 по 18.09.2024 чет с 22.09.2024 по числам
с 13.12.2023 по 19.04.2024 по числам с 23.04.2024 по 31.05.2024 неч с 01.06.2024 по 31.08.2024 ежедневно с 02.09.2024 по 18.09.2024 чет с 22.09.2024 по числам
7.8
22:04 22:01 3 Min. от 1689,0 r Kaufen Kaufen
509Г
Kazan — Novorossiysk
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
7
02:38 02:35 3 Min. от 1543,0 r Kaufen Kaufen
510С
Novorossiysk — Kazan
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 11.09.2024 неч
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 11.09.2024 неч
5.3
12:41 12:38 3 Min. от 2109,0 r Kaufen Kaufen
274С
Adler — Severobaykalsk
с 16.05.2024 по 24.10.2024 чт
с 16.05.2024 по 24.10.2024 чт
6.8
08:01 07:58 3 Min. Kaufen Kaufen
273И
Severobaykalsk — Adler
с 10.05.2024 по 18.10.2024 пт
с 10.05.2024 по 18.10.2024 пт
5.9
15:58 15:55 3 Min. Kaufen Kaufen
462С
Adler — Ufa
по числам
по числам
7.5
00:06 00:03 3 Min. от 3853,0 r Kaufen Kaufen
461Й
Ufa — Adler
по числам
по числам
6.4
02:07 02:04 3 Min. от 1804,0 r Kaufen Kaufen
464С
Imer Kurort — Chelyabinsk
с 01.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 04.10.2024 чет
с 01.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 04.10.2024 чет
4.9
04:27 04:24 3 Min. от 1510,0 r Kaufen Kaufen
463У
Chelyabinsk — Imer Kurort
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 01.10.2024 неч
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 01.10.2024 неч
5.5
14:12 14:07 5 Min. от 1510,0 r Kaufen Kaufen
506Ж
Saratov — Imer Kurort
с 10.06.2024 по 30.07.2024 чет с 06.08.2024 по 30.08.2024 чет
с 10.06.2024 по 30.07.2024 чет с 06.08.2024 по 30.08.2024 чет
7
15:40 15:37 3 Min. от 1841,0 r Kaufen Kaufen
506Э
Imer Kurort — Saratov
с 12.06.2024 по 30.07.2024 чет с 08.08.2024 по 30.08.2024 чет
с 12.06.2024 по 30.07.2024 чет с 08.08.2024 по 30.08.2024 чет
7.3
14:09 14:06 3 Min. от 2474,0 r Kaufen Kaufen
368Г
Kirov — Kislovodsk
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
7.8
19:53 19:50 3 Min. от 1689,0 r Kaufen Kaufen
367С
Kislovodsk — Kirov
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.10.2024 чет
с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.10.2024 чет
6.3
02:52 02:49 3 Min. от 4605,0 r Kaufen Kaufen
465Ж
Astrakhan — Imer Kurort
с 05.06.2024 по 31.07.2024 неч с 05.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 05.06.2024 по 31.07.2024 неч с 05.08.2024 по 31.08.2024 неч
6.7
15:40 15:37 3 Min. от 1804,0 r Kaufen Kaufen
466С
Imer Kurort — Astrakhan
с 07.06.2024 по 31.07.2024 неч с 07.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 07.06.2024 по 31.07.2024 неч с 07.08.2024 по 31.08.2024 неч
6.8
14:09 14:06 3 Min. от 1510,0 r Kaufen Kaufen
270С
Adler — Chita
с 24.05.2024 по 06.09.2024 пн ср пт с 09.09.2024 по 02.10.2024 пн ср
с 24.05.2024 по 06.09.2024 пн ср пт с 09.09.2024 по 02.10.2024 пн ср
7.3
08:01 07:58 3 Min. Kaufen Kaufen
269Ч
Chita — Adler
с 18.05.2024 по 31.08.2024 вт чт сб с 03.09.2024 по 26.09.2024 вт чт
с 18.05.2024 по 31.08.2024 вт чт сб с 03.09.2024 по 26.09.2024 вт чт
8.7
15:58 15:55 3 Min. Kaufen Kaufen
358С
Imer Kurort — Ufa
с 16.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 16.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7.3
04:27 04:24 3 Min. от 4991,0 r Kaufen Kaufen
357Й
Ufa — Imer Kurort
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
9.6
14:12 14:07 5 Min. от 1392,0 r Kaufen Kaufen
211Э
Anapa — Krasnoyarsk
11.12.2023 с 15.12.2023 по 26.04.2024 пн пт с 07.10.2024 по 09.12.2024 пн пт
11.12.2023 с 15.12.2023 по 26.04.2024 пн пт с 07.10.2024 по 09.12.2024 пн пт
10
08:01 07:58 3 Min. от 13842,0 r Kaufen Kaufen
211Ы
Krasnoyarsk — Anapa
с 11.12.2023 по 22.04.2024 пн чт с 03.10.2024 по 05.12.2024 пн чт
с 11.12.2023 по 22.04.2024 пн чт с 03.10.2024 по 05.12.2024 пн чт
9.8
15:58 15:55 3 Min. от 3879,0 r Kaufen Kaufen
255Э
Kislovodsk — Ekaterinburg
с 27.04.2024 по 30.09.2024 по датам
с 27.04.2024 по 30.09.2024 по датам 02:52 02:49 3 Min. Kaufen Kaufen
255Е
Ekaterinburg — Kislovodsk
с 22.04.2024 по 21.09.2024 по датам
с 22.04.2024 по 21.09.2024 по датам
9.4
19:53 19:50 3 Min. Kaufen Kaufen
265Е
Tyumen — Kislovodsk
по датам
по датам 19:53 19:50 3 Min. Kaufen Kaufen
265С
Kislovodsk — Tyumen
по датам
по датам 02:52 02:49 3 Min. Kaufen Kaufen
465Й
Volgograd — Imer Kurort
15:40 15:37 3 Min. от 1731,0 r Kaufen Kaufen
466С
Imer Kurort — Volgograd
6.8
14:09 14:06 3 Min. от 1510,0 r Kaufen Kaufen
576Ж
Saratov — Adler
22:04 22:01 3 Min. Kaufen Kaufen
576С
Adler — Saratov
2.8
23:50 23:47 3 Min. Kaufen Kaufen
588Й
Adler — Samara
10:58 10:55 3 Min. Kaufen Kaufen
573Й
Samara — Imer Kurort
7
14:12 14:07 5 Min. Kaufen Kaufen
574Й
Imer Kurort — Samara
04:27 04:24 3 Min. Kaufen Kaufen
С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (de)
Bewertungen der Züge dieser Verbindung
3.8
Место было на второй бокавой полке, шторка была на половину и вверх не поднималась. Туалеты постоянно ломались все трое суток их постоянно ремонтировали кондиционера нет вагон старый... mehr
0 
4 
Дата поездки:
27.03.2024
Nr.345Е
2.4
Кофе три в одном 50 р. Когда уже накушаетесь, окна грязные туалет тоже как и сам проводник
1 
3 
Дата поездки:
23.03.2024
Nr.097Э
10
Все прошло отлично! Чистый вагон, в вагоне тепло! Проводница доброжелательная, начальник поезда выше всех позвал!Есть вагон ресторан, все очень вкусно! Ехала с ребенком, поездкой осталась... mehr
1 
1 
Дата поездки:
21.03.2024
Nr.059Н
10
Всё отлично.
3 
0 
Дата поездки:
14.02.2024
Nr.346С
10
Поездка оставила только положительные эмоции,персонал был вежлив и дружелюбен))
2 
0 
Дата поездки:
03.03.2024
Nr.097С
9.4
Все хорошо но плацкарт есть плацкарт А так все как в описании и в отзывах Двери входа выхода автоматические,кондиционер есть биотуалет прекрасный ,чистый,,подложки на крышку унитаза... mehr
2 
0 
Дата поездки:
16.02.2024
Nr.097Э
9.8
Отличный сервис, вежливый и отзывчивый персонал, в вагоне чисто и опрятно. Хороший завтрак. Отдельное спасибо обслуживающему нас бортпроводнику - забыли сумку в купе, нас нашли, организовали... mehr
7 
1 
Дата поездки:
17.02.2024
Nr.127Ы
10
Все прошло, просто замечательно! Спасибо!
0 
1 
Дата поездки:
12.02.2024
Nr.059С
1.2
Вагон в ужасном санитарном состоянии, везде грязь, туалеты не убираются, проводники замят, я был в шоке от этой поездки, к сожалению я не сделал фото, в следующий раз обязательно сделаю... mehr
3 
2 
Дата поездки:
25.01.2024
Nr.059Н
10
Поездка была очень приятная и комфортная, только один минус: было очень жарко вагоне, на улице было -21 , а вагоне +26
0 
0 
Дата поездки:
21.01.2024
Nr.059С