Einloggen

Zugfahrplan: Tonnelnaya, Krasnodarskij Kraj

Zugdurchfahrten
Zug Reiseroute Reiseroute Bewertung Abf. Ank. Aufenthalt Preis
030С
Moscow — Novorossiysk
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
9
12:05 11:50 15 Min. от 1161,0 r Kaufen Kaufen
030Й
Novorossiysk — Moscow
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
9
21:53 21:48 5 Min. от 5452,0 r Kaufen Kaufen
285А
Murmansk — Novorossiysk
с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч с 11.04.2024 по 09.05.2024 ежедневно
с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч с 11.04.2024 по 09.05.2024 ежедневно
7.2
12:33 12:14 19 Min. от 755,0 r Kaufen Kaufen
286С
Novorossiysk — Murmansk
с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
8.6
14:30 14:25 5 Min. от 6355,0 r Kaufen Kaufen
121В
St Peterburg — Novorossiysk
с 10.12.2023 ежедневно с 12.04.2024 по 22.04.2024 чет
с 10.12.2023 ежедневно с 12.04.2024 по 22.04.2024 чет
8.3
09:10 08:55 15 Min. от 844,0 r Kaufen Kaufen
122С
Novorossiysk — St Peterburg
с 12.12.2023 ежедневно
с 12.12.2023 ежедневно
8.2
18:07 18:02 5 Min. от 5016,0 r Kaufen Kaufen
522Е
Priobe — Novorossiysk
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
с 15.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет
7.1
13:03 12:48 15 Min. от 781,0 r Kaufen Kaufen
522С
Novorossiysk — Priobe
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
с 19.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет
7.7
00:58 00:53 5 Min. от 5825,0 r Kaufen Kaufen
470Ж
Saratov — Novorossiysk
с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
7.7
18:00 17:45 15 Min. от 866,0 r Kaufen Kaufen
470С
Novorossiysk — Saratov
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
7.8
13:39 13:34 5 Min. от 2528,0 r Kaufen Kaufen
126Э
Moscow — Novorossiysk
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
8.3
06:18 06:03 15 Min. от 844,0 r Kaufen Kaufen
126С
Novorossiysk — Moscow
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
8.2
14:13 14:08 5 Min. от 3704,0 r Kaufen Kaufen
454Й
Novorossiysk — Ufa
с 26.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч 01.10.2024
с 26.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч 01.10.2024
7.2
19:47 19:42 5 Min. от 3828,0 r Kaufen Kaufen
453Й
Ufa — Novorossiysk
с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч
с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч
7.2
14:55 14:40 15 Min. от 711,0 r Kaufen Kaufen
511Я
Vorkuta — Novorossiysk
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 20.10.2024 чет
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 20.10.2024 чет
10
22:00 21:45 15 Min. от 7674,0 r Kaufen Kaufen
512С
Novorossiysk — Vorkuta
с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 16.10.2024 чет
с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 16.10.2024 чет
5.2
22:30 22:25 5 Min. от 6610,0 r Kaufen Kaufen
618С
Novorossiysk — Vladikavkaz
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 03.06.2024 по 23.09.2024 неч с 25.09.2024 по 29.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 03.06.2024 по 23.09.2024 неч с 25.09.2024 по 29.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
7.4
17:11 17:06 5 Min. от 1078,0 r Kaufen Kaufen
617С
Vladikavkaz — Novorossiysk
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 04.06.2024 по 24.09.2024 чет с 26.09.2024 по 30.10.2024 чет с 03.11.2024 неч
с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 04.06.2024 по 24.09.2024 чет с 26.09.2024 по 30.10.2024 чет с 03.11.2024 неч
8.8
05:25 05:10 15 Min. от 358,0 r Kaufen Kaufen
505В
Tambov — Novorossiysk
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
7.6
10:55 10:40 15 Min. от 579,0 r Kaufen Kaufen
506С
Novorossiysk — Tambov
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет
6.7
17:44 17:39 5 Min. от 2981,0 r Kaufen Kaufen
456У
Novorossiysk — Chelyabinsk
с 27.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 02.10.2024 чет
с 27.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 02.10.2024 чет
8.6
19:47 19:42 5 Min. от 5335,0 r Kaufen Kaufen
455У
Chelyabinsk — Novorossiysk
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
4.6
14:55 14:40 15 Min. от 827,0 r Kaufen Kaufen
187Я
Arkhangelsk — Novorossiysk
с 18.05.2024 по 25.10.2024 по датам
с 18.05.2024 по 25.10.2024 по датам
8.4
10:33 10:18 15 Min. от 755,0 r Kaufen Kaufen
188С
Novorossiysk — Arkhangelsk
с 20.05.2024 по 27.10.2024 по датам
с 20.05.2024 по 27.10.2024 по датам
7
19:24 19:19 5 Min. от 1402,0 r Kaufen Kaufen
340С
Novorossiysk — Nizhny Novgorod
по датам
по датам
8.8
13:39 13:34 5 Min. от 4284,0 r Kaufen Kaufen
339Г
Nizhny Novgorod — Novorossiysk
по датам
по датам
8.5
18:00 17:45 15 Min. от 794,0 r Kaufen Kaufen
509Г
Kazan — Novorossiysk
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
7
13:03 12:48 15 Min. от 736,0 r Kaufen Kaufen
510С
Novorossiysk — Kazan
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 11.09.2024 неч
с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 11.09.2024 неч
5.3
00:58 00:53 5 Min. от 4201,0 r Kaufen Kaufen
325Е
Perm — Novorossiysk
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 по 06.12.2024 чет
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 по 06.12.2024 чет
6.9
09:53 09:38 15 Min. от 963,0 r Kaufen Kaufen
326С
Novorossiysk — Perm
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
8.9
16:13 16:08 5 Min. от 4926,0 r Kaufen Kaufen
507Г
Izhevsk — Novorossiysk
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
10
10:55 10:40 15 Min. от 788,0 r Kaufen Kaufen
508С
Novorossiysk — Izhevsk
с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч
7.4
17:44 17:39 5 Min. от 4986,0 r Kaufen Kaufen
525Е
Ekaterinburg — Novorossiysk
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет
7.8
09:53 09:38 15 Min. от 734,0 r Kaufen Kaufen
526С
Novorossiysk — Ekaterinburg
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч
с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч
8.4
16:13 16:08 5 Min. от 4970,0 r Kaufen Kaufen
692Й
Rostov-Na-Donu — Novorossiysk
с 17.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 24.01.2024 чет с 27.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 24.04.2024 чет с 27.04.2024 по 25.05.2024 неч с 25.10.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
с 17.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 24.01.2024 чет с 27.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 24.04.2024 чет с 27.04.2024 по 25.05.2024 неч с 25.10.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет
3
22:00 21:45 15 Min. от 794,0 r Kaufen Kaufen
692Э
Novorossiysk — Rostov-Na-Donu
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 17.01.2024 неч с 20.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 17.04.2024 неч с 20.04.2024 по 18.05.2024 чет с 18.10.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 17.01.2024 неч с 20.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 17.04.2024 неч с 20.04.2024 по 18.05.2024 чет с 18.10.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч
3
22:30 22:25 5 Min. от 4775,0 r Kaufen Kaufen
805Р
Taganrog — Novorossiysk
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
9
12:25 12:24 1 Min. от 297,0 r Kaufen Kaufen
806Э
Novorossiysk — Taganrog
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
8.9
16:23 16:22 1 Min. от 1513,0 r Kaufen Kaufen
820Е
Rostov-Na-Donu — Novorossiysk
с 10.12.2023 по 24.12.2023 пт сб вс с 28.12.2023 по 08.01.2024 ежедневно с 12.01.2024 пт сб вс
с 10.12.2023 по 24.12.2023 пт сб вс с 28.12.2023 по 08.01.2024 ежедневно с 12.01.2024 пт сб вс
9.5
11:23 11:22 1 Min. от 294,0 r Kaufen Kaufen
820Э
Novorossiysk — Rostov-Na-Donu
с 10.12.2023 по 24.12.2023 пт сб вс с 28.12.2023 по 08.01.2024 ежедневно с 12.01.2024 пт сб вс
с 10.12.2023 по 24.12.2023 пт сб вс с 28.12.2023 по 08.01.2024 ежедневно с 12.01.2024 пт сб вс
9.1
18:33 18:32 1 Min. от 294,0 r Kaufen Kaufen
287М
Moscow — Novorossiysk
с 26.04.2024 по 01.10.2024 по датам
с 26.04.2024 по 01.10.2024 по датам
7.5
22:00 21:45 15 Min. от 755,0 r Kaufen Kaufen
288С
Novorossiysk — Moscow
с 24.04.2024 по 29.09.2024 по датам
с 24.04.2024 по 29.09.2024 по датам
5.6
22:30 22:25 5 Min. от 1318,0 r Kaufen Kaufen
837С
Razezd 9 Km — Novorossiysk
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно 20:58 20:57 1 Min. от 297,0 r Kaufen Kaufen
838С
Novorossiysk — Razezd 9 Km
круглогодично ежедневно
круглогодично ежедневно
7.5
05:25 05:24 1 Min. от 297,0 r Kaufen Kaufen
233М
Moscow — Novorossiysk
с 25.04.2024 по 02.10.2024 ежедневно
с 25.04.2024 по 02.10.2024 ежедневно
7.3
20:08 19:50 18 Min. от 755,0 r Kaufen Kaufen
234С
Novorossiysk — Moscow
с 24.04.2024 по 01.10.2024 ежедневно
с 24.04.2024 по 01.10.2024 ежедневно
8.2
10:24 10:19 5 Min. от 755,0 r Kaufen Kaufen
266М
Moscow — Novorossiysk
с 10.12.2023 по 19.04.2024 ежедневно с 14.10.2024 ежедневно
с 10.12.2023 по 19.04.2024 ежедневно с 14.10.2024 ежедневно
5.6
12:33 12:14 19 Min. от 844,0 r Kaufen Kaufen
266Э
Novorossiysk — Moscow
с 11.12.2023 по 20.04.2024 ежедневно с 15.10.2024 ежедневно
с 11.12.2023 по 20.04.2024 ежедневно с 15.10.2024 ежедневно
10
17:25 17:21 4 Min. от 3704,0 r Kaufen Kaufen
569Х
Moscow — Novorossiysk
5
14:46 14:31 15 Min. Kaufen Kaufen
570Э
Novorossiysk — Moscow
9.4
23:25 23:20 5 Min. от 2381,0 r Kaufen Kaufen
322С
Novorossiysk — St Peterburg
18:07 18:02 5 Min. от 4605,0 r Kaufen Kaufen
185А
Apatity — Novorossiysk
5
12:33 12:14 19 Min. Kaufen Kaufen
186С
Novorossiysk — Apatity
10
14:30 14:25 5 Min. Kaufen Kaufen
С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (de)
Bewertungen der Züge dieser Verbindung
9
Вежливый персонал. Вкусная запеканка на завтрак. Туалет был хоть и с запахом, но чистый на протяжении всей поездки. Когда закончилась бумага, ее туда снова положили. Спасибо
1 
1 
Дата поездки:
20.03.2024
Nr.030Й Premium
7.2
Во время поездки при торможении поезда в вагоне ощущался неприятный запах, который испортил общее впечатление. При этом что эта не первая поездка в поездах 30 и 104 где такого дискомфорта... mehr
2 
1 
Дата поездки:
16.03.2024
Nr.030С Premium
10
Все просто отлично, вагон в идеальном состоянии. Проводник очень внимательный, общительный и приятный человек.
2 
1 
Дата поездки:
10.03.2024
Nr.030С Premium
10
В этот раз я ехала в плацкартном вагоне, переживала, что будет шумно. Но оказалось совсем наоборот: в вагоне было спокойно и комфортно. Проводник был внимателен и вежлив, в туалете... mehr
2 
1 
Дата поездки:
22.02.2024
Nr.030Й Premium
2
Неоднократно ездили на этом , и в этот раз решила выбрать его, категорию св, но в итоге вагон старый, холодно Продовдник не реагирует Питание скудное
4 
0 
Дата поездки:
02.02.2024
Nr.030Й Premium
10
Замечательный поезд, начальник поезда душой болеет за качество обслуживания. Сам лично приходил дважды за поездку и осведомлялся, нет ли сложностей. МОЛОДЦЫ!
3 
0 
Дата поездки:
01.02.2024
Nr.030С Premium
10
Самый лучший поезд! Поверьте: мне есть с чем сравнивать, потому что езжу часто, теперь стараюсь успеть взять билеты только на этот поезд )))))) Спасибо )), что есть выбор! Чистота,... mehr
2 
0 
Дата поездки:
29.01.2024
Nr.030С Premium
8.2
В целом нечего, но только почему-то с пол-пути возникла проблема с кипятком. Приходилось ходить в соседний вагон.
0 
1 
Дата поездки:
15.01.2024
Nr.122С
7.4
Вагон в целом достаточно комфортный. Минус в том, что на отсек всего одна розетка для зарядки гаджетов. Персональное освещение отсутствует абсолютно. Котел с краном дореволюционной... mehr
7 
3 
Дата поездки:
25.01.2024
Nr.121В
4.8
2 розетки на 4 человека недостаточно. Туалет самый ужасный за все мои поездки. И самый грязный тоже. Проводница не отличалась вежливостью и умением в сервис. Всё старое , потертые... mehr
7 
3 
Дата поездки:
28.12.2023
Nr.121В