Zugfahrplan: Vqselki, Krasnodarskiy Kray

Zugdurchfahrten
Zug Reiseroute Reiseroute Bewertung Abf. Ank. Aufenthalt Preis
205С
Anapa — Irkutsk
с 09.08.2020 по 04.10.2020 вс
с 09.08.2020 по 04.10.2020 вс
6.7
02:46 02:44 2 Min. от 858,0 r Kaufen Kaufen
205И
Irkutsk — Anapa
с 04.08.2020 по 29.09.2020 вт
с 04.08.2020 по 29.09.2020 вт
7.2
00:06 23:47 19 Min. от 858,0 r Kaufen Kaufen
215А
St Peterburg — Adler
с 27.12.2019 по 13.01.2020 ежедневно; с 12.07.2020 по 12.09.2020 ежедневно
с 27.12.2019 по 13.01.2020 ежедневно; с 12.07.2020 по 12.09.2020 ежедневно
8.7
11:02 10:48 14 Min. от 763,0 r Kaufen Kaufen
216С
Adler — St Peterburg
с 25.12.2019 по 11.01.2020 ежедневно; с 10.07.2020 по 10.09.2020 ежедневно
с 25.12.2019 по 11.01.2020 ежедневно; с 10.07.2020 по 10.09.2020 ежедневно
5.9
18:50 18:48 2 Min. от 666,0 r Kaufen Kaufen
522Е
Priobe — Novorossiysk
с 02.06.2020 по 16.09.2020 чет
с 02.06.2020 по 16.09.2020 чет
5.4
09:52 09:50 2 Min. от 641,0 r Kaufen Kaufen
522С
Novorossiysk — Priobe
с 04.06.2020 по 20.09.2020 чет
с 04.06.2020 по 20.09.2020 чет
6.6
07:00 06:58 2 Min. от 4926,0 r Kaufen Kaufen
454Й
Novorossiysk — Ufa
с 28.06.2020 по 04.10.2020 чет;
с 28.06.2020 по 04.10.2020 чет;
7.6
23:52 23:50 2 Min. от 3081,0 r Kaufen Kaufen
453Й
Ufa — Novorossiysk
с 26.06.2020 по 02.10.2020 чет
с 26.06.2020 по 02.10.2020 чет
8.9
08:15 08:10 5 Min. от 602,0 r Kaufen Kaufen
481Я
Moscow — Novorossiysk
с 27.12.2019 по 02.06.2020 по числам; с 03.06.2020 по 01.07.2020 неч; с 02.07.2020 по 17.09.2020 ежедневно; с 10.01.2020 отменён; назн. на 02.08.2020
с 27.12.2019 по 02.06.2020 по числам; с 03.06.2020 по 01.07.2020 неч; с 02.07.2020 по 17.09.2020 ежедневно; с 10.01.2020 отменён; назн. на 02.08.2020
7.8
01:07 00:53 14 Min. от 754,0 r Kaufen Kaufen
127Ы
Krasnoyarsk — Adler
с 08.12.2019 по 22.04.2020 ср вс; с 24.04.2020 по 28.05.2020 ср пт вс; с 26.05.2020 по 11.09.2020 вт ср пт вс; с 13.09.2020 по 06.11.2020 ср пт вс; с 08.11.2020 ср вс; с 01.07.2020 по 06.11.2020 ср пт
с 08.12.2019 по 22.04.2020 ср вс; с 24.04.2020 по 28.05.2020 ср пт вс; с 26.05.2020 по 11.09.2020 вт ср пт вс; с 13.09.2020 по 06.11.2020 ср пт вс; с 08.11.2020 ср вс; с 01.07.2020 по 06.11.2020 ср пт
8
21:54 21:46 8 Min. от 1013,0 r Kaufen Kaufen
128Ы
Adler — Krasnoyarsk
с 12.12.2019 по 26.04.2020 чт вс; с 28.04.2020 по 28.05.2020 вт чт вс; с 30.05.2020 по 15.09.2020 вт чт сб вс; с 17.09.2020 по 10.11.2020 вт чт вс; с 12.11.2020 чт вс; с 14.07.2020 по 10.11.2020 вт вс
с 12.12.2019 по 26.04.2020 чт вс; с 28.04.2020 по 28.05.2020 вт чт вс; с 30.05.2020 по 15.09.2020 вт чт сб вс; с 17.09.2020 по 10.11.2020 вт чт вс; с 12.11.2020 чт вс; с 14.07.2020 по 10.11.2020 вт вс
7.2
20:42 20:40 2 Min. от 6169,0 r Kaufen Kaufen
456У
Novorossiysk — Chelyabinsk
по числам
по числам
8.6
23:52 23:50 2 Min. от 3309,0 r Kaufen Kaufen
546С
Imer Kurort — Orsk
с 29.05.2020 по 22.09.2020 вт пт вс; отменён с 29.05.2020 по 22.09.2020 по датам
с 29.05.2020 по 22.09.2020 вт пт вс; отменён с 29.05.2020 по 22.09.2020 по датам
5.2
13:33 13:28 5 Min. от 673,0 r Kaufen Kaufen
545У
Orsk — Imer Kurort
с 26.05.2020 по 19.09.2020 вт чт сб; отменён с 26.05.2020 по 19.09.2020 по датам
с 26.05.2020 по 19.09.2020 вт чт сб; отменён с 26.05.2020 по 19.09.2020 по датам
5.1
06:25 06:15 10 Min. от 1013,0 r Kaufen Kaufen
249Н
Novokuznetsk — Imer Kurort
с 03.06.2020 по 23.09.2020 ср сб
с 03.06.2020 по 23.09.2020 ср сб
5.3
06:25 06:15 10 Min. от 742,0 r Kaufen Kaufen
250Н
Imer Kurort — Novokuznetsk
с 08.06.2020 по 28.09.2020 пн чт
с 08.06.2020 по 28.09.2020 пн чт
5.6
13:33 13:28 5 Min. от 6557,0 r Kaufen Kaufen
346С
Adler — Nizhnevartovsk
с 14.12.19 по 30.12.19 чет; с 01.01.20 по 31.01.20 неч; с 02.02.20 по 28.02.20 чет; с 01.03.20 по 31.03.20 неч; с 02.04.20 по 30.05.20 чет; с 01.06.20 по 31.07.20 неч; с 02.08.20 по 30.08.20 чет; с 01.09.20 по 31.10.20 неч; с 02.11.20 чет
с 14.12.19 по 30.12.19 чет; с 01.01.20 по 31.01.20 неч; с 02.02.20 по 28.02.20 чет; с 01.03.20 по 31.03.20 неч; с 02.04.20 по 30.05.20 чет; с 01.06.20 по 31.07.20 неч; с 02.08.20 по 30.08.20 чет; с 01.09.20 по 31.10.20 неч; с 02.11.20 чет
7.6
18:37 18:32 5 Min. от 3761,0 r Kaufen Kaufen
345Е
Nizhnevartovsk — Adler
с 09.12.19 по 31.12.19 неч; с 02.01.20 по 30.01.20 чет; с 01.02.20 по 29.02.20 неч; с 02.03.20 по 30.03.20 чет; с 01.04.20 по 31.05.20 неч; с 02.06.20 по 30.07.20 чет; с 01.08.20 по 31.08.20 неч; с 02.09.20 по 30.10.20 чет; с 01.11.20 неч
с 09.12.19 по 31.12.19 неч; с 02.01.20 по 30.01.20 чет; с 01.02.20 по 29.02.20 неч; с 02.03.20 по 30.03.20 чет; с 01.04.20 по 31.05.20 неч; с 02.06.20 по 30.07.20 чет; с 01.08.20 по 31.08.20 неч; с 02.09.20 по 30.10.20 чет; с 01.11.20 неч
8.2
07:49 07:47 2 Min. от 616,0 r Kaufen Kaufen
354С
Adler — Perm
с 11.12.2019 по 31.12.2019 неч; с 02.01.2020 по 30.01.2020 чет; с 01.02.2020 по 29.02.2020 неч; с 02.03.2020 по 30.03.2020 чет; с 01.04.2020 по 25.05.2020 неч; с 27.05.2020 по 18.09.2020 ежедневно; с 20.09.2020 по 30.10.2020 чет; с 01.11.2020 неч
с 11.12.2019 по 31.12.2019 неч; с 02.01.2020 по 30.01.2020 чет; с 01.02.2020 по 29.02.2020 неч; с 02.03.2020 по 30.03.2020 чет; с 01.04.2020 по 25.05.2020 неч; с 27.05.2020 по 18.09.2020 ежедневно; с 20.09.2020 по 30.10.2020 чет; с 01.11.2020 неч
8.2
05:20 05:18 2 Min. от 3532,0 r Kaufen Kaufen
353Е
Perm — Adler
с 08.12.2019 по 30.12.2019 чет; с 01.01.2020 по 31.01.2020 неч; с 02.02.2020 по 28.02.2020 чет; с 01.03.2020 по 31.03.2020 неч; с 02.04.2020 по 22.05.2020 чет; с 24.05.2020 по 15.09.2020 ежедневно; с 17.09.2020 по 31.10.2020 неч; с 02.11.2020 чет
с 08.12.2019 по 30.12.2019 чет; с 01.01.2020 по 31.01.2020 неч; с 02.02.2020 по 28.02.2020 чет; с 01.03.2020 по 31.03.2020 неч; с 02.04.2020 по 22.05.2020 чет; с 24.05.2020 по 15.09.2020 ежедневно; с 17.09.2020 по 31.10.2020 неч; с 02.11.2020 чет
7.9
03:33 03:31 2 Min. от 616,0 r Kaufen Kaufen
243С
Anapa — Novokuznetsk
с 05.06.2020 по 29.09.2020 вт пт
с 05.06.2020 по 29.09.2020 вт пт
8.5
17:33 17:17 16 Min. от 858,0 r Kaufen Kaufen
243Н
Novokuznetsk — Anapa
с 01.06.2020 по 25.09.2020 пн пт
с 01.06.2020 по 25.09.2020 пн пт
7.7
18:52 18:35 17 Min. от 674,0 r Kaufen Kaufen
129С
Anapa — Krasnoyarsk
с 09.12.2019 по 24.02.2020 пн; с 26.02.2020 по 15.05.2020 по датам; с 22.05.2020 по 31.07.2020 пт; с 03.07.2020 по 09.10.2020 пн пт
с 09.12.2019 по 24.02.2020 пн; с 26.02.2020 по 15.05.2020 по датам; с 22.05.2020 по 31.07.2020 пт; с 03.07.2020 по 09.10.2020 пн пт
7.5
02:46 02:44 2 Min. от 6838,0 r Kaufen Kaufen
129Ы
Krasnoyarsk — Anapa
с 12.12.2019 по 20.02.2020 чт; с 22.02.2020 по 09.05.2020 по датам; с 11.05.2020 по 27.05.2020 пн; с 30.07.2020 по 05.10.2020 пн чт
с 12.12.2019 по 20.02.2020 чт; с 22.02.2020 по 09.05.2020 по датам; с 11.05.2020 по 27.05.2020 пн; с 30.07.2020 по 05.10.2020 пн чт
8
00:06 23:47 19 Min. от 777,0 r Kaufen Kaufen
229С
Anapa — Severobaykalsk
с 15.08.2020 по 14.11.2020 сб
с 15.08.2020 по 14.11.2020 сб
7.5
02:46 02:44 2 Min. от 3120,0 r Kaufen Kaufen
229И
Severobaykalsk — Anapa
по числам ; с 24.08.2020 по 28.09.2020 пн; с 05.10.2020 по 09.11.2020 пн
по числам ; с 24.08.2020 по 28.09.2020 пн; с 05.10.2020 по 09.11.2020 пн
5.8
00:06 23:47 19 Min. от 604,0 r Kaufen Kaufen
536А
Smolensk — Anapa
с 07.07.2020 по датам
с 07.07.2020 по датам
6.3
05:22 05:03 19 Min. от 2525,0 r Kaufen Kaufen
535С
Anapa — Smolensk
с 03.06.2020 по 17.09.2020 неч
с 03.06.2020 по 17.09.2020 неч
9.5
00:05 00:03 2 Min. от 707,0 r Kaufen Kaufen
462С
Adler — Ufa
с 21.05.2020 отменен
с 21.05.2020 отменен
7.2
18:37 18:32 5 Min. от 2488,0 r Kaufen Kaufen
461Й
Ufa — Adler
с 18.05.2020 отменен
с 18.05.2020 отменен
6.3
07:49 07:47 2 Min. от 960,0 r Kaufen Kaufen
519С
Anapa — Orsk
с 27.05.2020 по 02.09.2020 ср; с 07.03.2020 по 31.05.2020 ежедневно
с 27.05.2020 по 02.09.2020 ср; с 07.03.2020 по 31.05.2020 ежедневно
6
17:33 17:17 16 Min. от 3723,0 r Kaufen Kaufen
344С
Adler — Chelyabinsk
с 13.12.19 по 23.12.19 пн пт;с 25.12.2019 по 08.01.2020 пн ср пт;с 10.01.2020 по 23.03.2020 пн пт;с 03.04.2020 по 20.04.2020 пн пт;с 24.04.2020 по 28.09.2020 пн ср пт;с 02.10.2020 по 19.10.2020 пн пт;с 23.10.2020 по 09.11.2020 пн ср пт;с 13.11.2020 пн пт
с 13.12.19 по 23.12.19 пн пт;с 25.12.2019 по 08.01.2020 пн ср пт;с 10.01.2020 по 23.03.2020 пн пт;с 03.04.2020 по 20.04.2020 пн пт;с 24.04.2020 по 28.09.2020 пн ср пт;с 02.10.2020 по 19.10.2020 пн пт;с 23.10.2020 по 09.11.2020 пн ср пт;с 13.11.2020 пн пт
7.7
20:42 20:40 2 Min. от 3761,0 r Kaufen Kaufen
343У
Chelyabinsk — Adler
с 10.12.19 по 20.12.19 вт пт;с 22.12.2019 по 05.01.2020 вт пт вс; с 07.01.2020 по 20.03.2020 вт пт;с 31.03.2020 по 17.04.2020 вт пт;с 21.04.2020 по 25.09.2020 вт пт вс;с 29.09.2020 по 16.10.2020 вт пт;с 20.10.2020 по 06.11.2020 вт пт вс;с 10.11.2020 вт пт
с 10.12.19 по 20.12.19 вт пт;с 22.12.2019 по 05.01.2020 вт пт вс; с 07.01.2020 по 20.03.2020 вт пт;с 31.03.2020 по 17.04.2020 вт пт;с 21.04.2020 по 25.09.2020 вт пт вс;с 29.09.2020 по 16.10.2020 вт пт;с 20.10.2020 по 06.11.2020 вт пт вс;с 10.11.2020 вт пт
6.7
21:54 21:46 8 Min. от 926,0 r Kaufen Kaufen
522С
Novorossiysk — Ekaterinburg
с 08.12.2019 по 07.04.2020 ежедневно
с 08.12.2019 по 07.04.2020 ежедневно
6.6
07:00 06:58 2 Min. от 4926,0 r Kaufen Kaufen
589У
Chelyabinsk — Imer Kurort
С 12.09.2020 по 26.09.2020 по четным
С 12.09.2020 по 26.09.2020 по четным 23:00 22:46 14 Min. от 1013,0 r Kaufen Kaufen
590С
Imer Kurort — Chelyabinsk
8.6
06:23 06:21 2 Min. от 740,0 r Kaufen Kaufen
588Е
Ekaterinburg — Imer Kurort
23:00 22:46 14 Min. от 875,0 r Kaufen Kaufen
Bewertungen der Züge dieser Verbindung
10
Очень чисто. Проводники вежливые
Дата поездки:
22.09.2020
Nr.127Ы
4.6
Холодно в поезде,
Дата поездки:
18.09.2020
Nr.205С
4.6
Низкий общий балл из-за поведения проводницы. В ее обязанности входит уборка мест после выхода пассажиров. Нас же она заставила ПОЛНОСТЬЮ собрать и сдать своё постельное белье и убрать за собой места. А за чистотой в вагоне смотреть можно и получше.
Дата поездки:
21.07.2020
Nr.215А
10
Поездка прошла спокойно, комфортно. Спасибо.
Дата поездки:
04.07.2020
Nr.522Е
6.8
В целом впечатление от поездки,хорошее,проводники,отзывчивые и внимательные
Дата поездки:
22.03.2020
Nr.127Ы
9.6
В восторге от поездки, персонала, Качества обслуживания. Все на высоком уровне, только положительные эмоции. Конечно, для пенсионерки, для меня дороговато. Хотелось бы скидку для пенсионеров. Поезд 127ы, вагон 14п, место 9
Дата поездки:
20.01.2020
Nr.127Ы
10
Очень приятно заходить в чистое купе, проводник Наталья (девушка с Кубани) вежливая, компетентная, небезразличная. Высокий уровень вагона 15: биотуалет, розетки в купе, диваны на нижних местах, чистейшие скатерть и шторы. ))
Дата поездки:
08.01.2020
Nr.215А
2.8
Ужасно было холодно с сочи до самого Краснодара, два раза подходила к проводнику. Вообще отопления не было
Дата поездки:
01.01.2020
Nr.216С
10
Вагон был новый, все очень понравилось, отзывчивые проводники, доехали быстро
Дата поездки:
30.10.2019
Nr.127Ы
10
Поездка до Туапсе и обратно была одним поездом. От поездки осталась довольна. Рекомендую!
Дата поездки:
30.10.2019
Nr.127Ы