Zugfahrplan Tver

Zug
Reiseroute
ReiserouteAnkunftAbfahrtFahrmodusPreis

007А
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Raz'ezd 9 Km
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Raz'ezd 9 Km
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50

008П

Raz'ezd 9 KmSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Raz'ezd 9 KmSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
2 Min.
Abfahrt03:34

029А
7.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:54
1 Min.
Abfahrt03:55
круглогодично ежедневно

030А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:01
2 Min.
Abfahrt03:03
круглогодично ежедневно

015А
8.1

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:42
2 Min.
Abfahrt04:44
с 09.12.2018 по 29.12.2018 ежедневно; с 01.01.2019 ежедневно

016А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft02:30
2 Min.
Abfahrt02:32
с 09.12.2018 по 30.12.2018 ежедневно; с 02.01.2019 ежедневно

017А
8.1

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:52
1 Min.
Abfahrt06:53
круглогодично ежедневно

018А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft22:55
1 Min.
Abfahrt22:56
круглогодично ежедневно

025А
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:39
2 Min.
Abfahrt03:41
с 09.12.2018 по 11.01.2019 ежедневно; с 13.01.2019 по 07.03.2019 ежедневно; с 10.03.2019 по 03.05.2019 ежедневно; с 05.05.2019 по 31.05.2019 ежедневно; с 01.06.2019 по 06.09.2019 ежедневно; с 08.09.2019 ежедневно

026А
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:51
2 Min.
Abfahrt23:53
с 09.12.2018 по 11.01.2019 ежедневно; с 13.01.2019 по 07.03.2019 ежедневно; с 10.03.2019 по 03.05.2019 ежедневно; с 05.05.2019 по 31.05.2019 ежедневно; с 01.06.2019 по 06.09.2019 ежедневно; с 08.09.2019 ежедневно

027А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:00
2 Min.
Abfahrt05:02
круглогодично ежедневно

028А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:45
2 Min.
Abfahrt00:47
круглогодично ежедневно

034А
8.1

Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Reiseroute
Ankunft00:30
1 Min.
Abfahrt00:31
круглогодично ежедневно

034В
7.7

TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:19
2 Min.
Abfahrt07:21
круглогодично ежедневно

035А
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Ankunft01:45
2 Min.
Abfahrt01:47
с 10.12.2018 по 24.04.2019 чет; с 26.04.2019 по 04.11.2019 ежедневно; с 06.11.2019 чет

036С
9.1

AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:22
2 Min.
Abfahrt02:24
с 09.12.2018 по 26.04.2019 чет; с 28.04.2019 по 06.11.2019 ежедневно; с 08.11.2019 чет

042Ч
8.4

Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft02:33
2 Min.
Abfahrt02:35
круглогодично ежедневно

041Г
8.3

Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft00:08
1 Min.
Abfahrt00:09
круглогодично ежедневно

043С
9.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50
с 27.12.2018 по 11.01.2019 неч; с 05.06.2019 по 17.09.2019 неч

044С
9.4

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
2 Min.
Abfahrt03:34
с 25.12.2018 по 09.01.2019 неч; с 03.06.2019 по 15.09.2019 неч

049А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Reiseroute
Ankunft19:00
2 Min.
Abfahrt19:02
с 09.12.2018 по 21.12.2018 вт чт пт вс; с 22.12.2018 по 08.01.2019 ежедневно; с 10.01.2019 по 23.04.2019 вт чт пт вс; с 25.04.2019 по 22.09.2019 ежедневно; с 24.09.2019 вт чт пт вс

049Ч
7.4

KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:15
2 Min.
Abfahrt04:17
с 09.12.2018 по 23.12.2018 вт чт сб вс; с 24.12.2018 по 10.01.2019 ежедневно; с 12.01.2019 по 25.04.2019 вт чт сб вс; с 27.04.2019 по 24.09.2019 ежедневно; с 26.09.2019 вт чт сб вс

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft00:14
2 Min.
Abfahrt00:16
круглогодично ежедневно

059Г
8.9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:38
2 Min.
Abfahrt02:40
круглогодично ежедневно

131Г
7.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Ankunft20:20
8 Min.
Abfahrt20:28
круглогодично чет

132Г
6.7

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:37
2 Min.
Abfahrt00:39
круглогодично чет

010А
8.3

Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Reiseroute
Ankunft22:36
2 Min.
Abfahrt22:38
круглогодично ежедневно

010Ч
8.6

PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:09
1 Min.
Abfahrt04:10
круглогодично ежедневно

089А
7.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Reiseroute
Ankunft02:08
1 Min.
Abfahrt02:09
с 10.12.18 по 22.12.18 чет; с 23.12.18 по 09.01.19 еж; с 12.01.19 по 20.04.19 чет; с 22.04.19 по 10.05.19 ежо; с 16.05.19 по 22.05.19 чет; с 24.05.19 по 08.09.19 еж; с 16.09.19 по 26.10.19 чет; с 28.10.19 по 06.11.19 еж; с 08.11.19чет

089Ж
6.5

VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:23
2 Min.
Abfahrt05:25
с 09.12.18 по 21.12.18неч; с 23.12.18 по 10.01.2019еж; с 13.01.19 по 21.04.19 неч; с 23.04.2019 по 12.05.19еж; с 15.05.19 по 23.05.19неч; с 25.05.19 по 09.09.19еж; с 15.09.19 по 25.10.19неч; с 27.10.19 по 06.11.19еж; с 09.11.19 неч

081А
6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Ankunft01:38
1 Min.
Abfahrt01:39
круглогодично ежедневно

082В
6.9

BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:34
1 Min.
Abfahrt04:35
круглогодично ежедневно

109А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Reiseroute
Ankunft01:18
2 Min.
Abfahrt01:20
круглогодично ежедневно

109Ж
8

AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:25
1 St. 7 Min.
Abfahrt05:32
круглогодично ежедневно

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Ankunft22:57
2 Min.
Abfahrt22:59
круглогодично ежедневно

133Г
8.3

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:59
2 Min.
Abfahrt04:01
круглогодично ежедневно

285А
5.3

MurmanskNovorossiysk
Reiseroute
MurmanskNovorossiysk
Reiseroute
Ankunft21:19
2 Min.
Abfahrt21:21
с 27.05.2019 по 29.09.2019 неч

286С
8.2

NovorossiyskMurmansk
Reiseroute
NovorossiyskMurmansk
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19
с 24.05.2019 по 26.09.2019 чет

055А
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:54
2 Min.
Abfahrt08:56
круглогодично по числам

056А
6.6

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:32
2 Min.
Abfahrt23:34
круглогодично по числам

479А
7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13
по числам

480С
6.2

SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:48
18 Min.
Abfahrt22:06
по числам

227А
5.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Ankunft19:08
2 Min.
Abfahrt19:10
с 25.05.2019 по 31.08.2019 ежедневно; с 02.09.2019 по 04.10.2019 чет

228А
5.6

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:39
2 Min.
Abfahrt05:41
с 27.05.2019 по 02.09.2019 ежедневно; с 04.09.2019 по 06.10.2019 чет

259А
6.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Ankunft23:59
2 Min.
Abfahrt00:01
с 24.05.2019 по 02.06.2019 ежедневно; с 03.06.2019 по 14.06.2019 по датам; с 15.06.2019 по 30.08.2019 ежедневно

259С
6.1

AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:24
28 Min.
Abfahrt14:52
с 05.06.2019 по 16.06.2019 по датам; с 17.06.2019 по 01.09.2019 ежедневно

037А
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Reiseroute
Ankunft02:01
1 Min.
Abfahrt02:02
с10.12.2018 по 26.12.2018чет; с 27.12.2018 по 09.01.2019ежедневно; с10.01.2019 по 28.04.2019чет; с 29.04.2019 по 13.05.2019еж. с 14.05.2019 по 26.05.2019 чет; с 27.05.2019 по 02.09.2019 еж; с 03.09.2019 по числам

037В
7

VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:16
2 Min.
Abfahrt06:18
с 09.12.2018по 25.12.2018неч;с 26.12.2018 по 08.01.2019еж; с09.01.2019 по 27.04.2019неч; с28.04.2019 по 12.05.2019еж; с 13.05.2019 по 25.05.2019неч; с 26.05.2019 по 01.09.2019 еж; с 03.09.2019 по 17.09.19неч; с 18.09.19 по 26.10.19.чет;с 27.10.2019 неч

115А
6.1

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Adler
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Adler
Reiseroute
Ankunft02:17
1 Min.
Abfahrt02:18
с 11.12.2018 по 27.12.2018раз в 4 дня; с 28.12.2018 по 13.01.2019 еж; с 15.01.2019 по 31.03.2019 неч; с 02.04.2019 по 22.04.2019 чет; с 30.04.2019 по 13.05.2019 еж; с 15.05.2019 по 31.05.2019 неч; с 02.06.2019 по 02.10.2019 еж; с 03.10.2019 , 05.10.2019

116С
8.1

AdlerSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
AdlerSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:06
2 Min.
Abfahrt02:08
с 09.12.2018 по 25.12.2018 раз в 4 дня; с 26.12.2018 по 11.01.2019 еж; с 13.01.2019 по 31.03.2019 неч; с 02.04.2019 по 30.04.2019 чет; с 01.05.2019 по 11.05.2019 еж; с 13.05.2019 по 29.05.2019 неч; с 31.05.2019 по 30.09.2019 еж; 01.09.2019, 03.09.2019

091А
7.3

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:46
2 Min.
Abfahrt08:48
круглогодично по датам

092А
8.6

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft21:37
2 Min.
Abfahrt21:39
круглогодично по по датам

139М
7.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Reiseroute
Ankunft20:56
2 Min.
Abfahrt20:58
круглогодично чет

140М
7.1

Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:59
2 Min.
Abfahrt00:01
круглогодично неч

225С
4.6

MurmanskAdler
Reiseroute
MurmanskAdler
Reiseroute
Ankunft21:19
2 Min.
Abfahrt21:21
с 30.05.2019 по 08.10.2019 чет

226С
5.1

AdlerMurmansk
Reiseroute
AdlerMurmansk
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19
с 27.05.2019 по 05.10.2019 неч

242А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft18:14
36 Min.
Abfahrt18:50
с 24.05.2019 по 30.08.2019 по датам

241А
5.8

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:50
2 Min.
Abfahrt02:52
с 26.05.2019 по 11.08.2019 по датам

293А
8.7

MurmanskAnapa
Reiseroute
MurmanskAnapa
Reiseroute
Ankunft23:50
2 Min.
Abfahrt23:52
17.05.2019,19.05.2019 ; с 24.05.2019 по 30.08.2019 ежедневно; с 01.09.2019 по 26.09.2019 по датам

293С
7.5

AnapaMurmansk
Reiseroute
AnapaMurmansk
Reiseroute
Ankunft07:05
2 Min.
Abfahrt07:07
20.05.2019,22.05.2019; с 27.05.2019 по 02.09.2019 ежедневно; с 04.09.2019 по 30.10.2019 по датам

161А
7.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:03
2 Min.
Abfahrt09:05
с 08.06.2019 по 17.06.2019 по датам; с 19.06.2019 по 31.08.2019 ежедневно; 02.09.2019, 03.09.2019

162А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:40
2 Min.
Abfahrt03:42
с 24.05..2019 по 12.06.2019 по датам; с 14.06.2019 по 30.08.2019 ежедневно

765А
9.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:48
1 Min.
Abfahrt15:49
круглогодично ежедневно

766А
8.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:34
1 Min.
Abfahrt14:35
круглогодично ежедневно

145А
6.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Ankunft20:20
8 Min.
Abfahrt20:28
с 11.12.2018 неч

146У
6.9

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:37
2 Min.
Abfahrt00:39
круглогодично неч

107Ж
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Ankunft20:56
2 Min.
Abfahrt20:58
круглогодично неч

107Й
9

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:59
2 Min.
Abfahrt00:01
круглогодично неч

761А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:39
1 Min.
Abfahrt13:40
круглогодично сб вс

019У
9.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:01
1 Min.
Abfahrt04:02
круглогодично ежедневно

020У
9.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:14
2 Min.
Abfahrt02:16
круглогодично ежедневно

032А
9.6

Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Reiseroute
Ankunft01:09
2 Min.
Abfahrt01:11
с 21.12.2018 по 30.12.18еж;с 01.01.19 по 07.01.19еж;с 08.01.19 по 06.03.2019пн вт ср чт пт вс;с 11.03.19 по 25.04.19пн вт ср чт пт вс;с 26.04.19 по 12.05.2019еж;с 13.05.19 по 30.05.19пн вт ср чт пт вс;с 31.05.19 по 01.09.19еж;с 02.09.19пн вт ср чт пт вс

031А
9.8

HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:59
1 Min.
Abfahrt07:00
с 16.12.18 по 30.12.18еж;с 01.01.19 по 08.01.19еж;с 09.01.19 по 07.03.19пн вт ср чт пт вс;с 12.03.19 по 26.04.19пн вт ср чт пт вс;с 27.04.19 по 13.05.19еж;с 14.05.19 по 31.05.19пн вт ср чт пт вс;с 01.06.19 по 02.09.19еж;с 03.09.19пн вт ср чт пт вс

121А
7.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Reiseroute
Ankunft01:10
2 Min.
Abfahrt01:12
с 12.12.2018 чет

121С
7.6

VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:40
5 Min.
Abfahrt23:45
с 10.12.2018 чет

005А
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:32
1 Min.
Abfahrt04:33
круглогодично ежедневно

135А
6.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Reiseroute
Ankunft01:10
2 Min.
Abfahrt01:12
ежедневно неч

135С
4.9

MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:40
5 Min.
Abfahrt23:45
круглогодично чет

757А
9.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft11:48
1 Min.
Abfahrt11:49
круглогодично ежедневно

757Н
8.8

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft10:29
1 Min.
Abfahrt10:30
круглогодично ежедневно

753А
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:35
1 Min.
Abfahrt09:36
круглогодично ежедневно

754А
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:54
1 Min.
Abfahrt07:55
круглогодично ежедневно

764А
8.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft12:41
1 Min.
Abfahrt12:42
круглогодично сб вс

290А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:05
5 Min.
Abfahrt21:10
по числам

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Reiseroute
Ankunft22:57
2 Min.
Abfahrt22:59
Круглогодично через день

209А
6.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:25
1 Min.
Abfahrt03:26
с 22.05.2019 по 02.06.2019 ежедневно; с 04.06.2019 по 30.08.2019 чет

210А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:05
5 Min.
Abfahrt21:10
с 23.05.2019 по 03.06.2019 ежедневно; с 05.06.2019 по 31.08.2019 неч

807Ч
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:26
1 Min.
Abfahrt19:27

808Ч

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:14
2 Min.
Abfahrt17:16

128А
7.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:11
2 Min.
Abfahrt03:13
круглогодично по датам

127А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
1 Min.
Abfahrt03:33
круглогодично по датам

479А
7

PskovSuhumi
Reiseroute
PskovSuhumi
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13
с 27.05.2019 по 31.05.2019 по датам; с 02.06.2019 по 30.08.2019 чет

480С
6.2

SuhumiPskov
Reiseroute
SuhumiPskov
Reiseroute
Ankunft21:48
18 Min.
Abfahrt22:06
с 30.05.2019 по 03.06.2019 по числам; с 03.06.2019 по 31.08.2019 неч; 02.09.2019

245А
5.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50
с 22.06.2019 по 30.08.2019 чет

246С
7

YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
2 Min.
Abfahrt03:34
с 24.06.2019 по 30.08.2019 чет

119А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Ankunft06:29
2 Min.
Abfahrt06:31
с 11.12.2018 ежедневно

120В
7.5

BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:16
2 Min.
Abfahrt00:18

247А
7.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Ankunft04:20
2 Min.
Abfahrt04:22
с 29.12.2018 по 17.05.2019 по датам; с 24.05.2019 по 28.09.2019 ежедневно; с 02.10.2019 Ср Пт

247С
7.3

AnapaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
AnapaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:33
2 Min.
Abfahrt15:35
с 09.12.2018 по 25.05.2019 по датам; с 26.05.2019 по 30.09.2019 ежедневно; с 04.10.2019 Пт Вс

755А
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:46
1 Min.
Abfahrt09:47
круглогодично ежедневно

756А
9.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:04
1 Min.
Abfahrt08:05
круглогодично ежедневно

769А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:55
1 Min.
Abfahrt17:56
круглогодично ежедневно

770А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft16:41
1 Min.
Abfahrt16:42
круглогодично ежедневно

771Н
9.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft19:39
1 Min.
Abfahrt19:40
круглогодично ежедневно

774А
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft18:44
1 Min.
Abfahrt18:45
круглогодично ежедневно

775А
8.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:48
1 Min.
Abfahrt21:49
круглогодично ежедневно

776А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft20:34
1 Min.
Abfahrt20:35
круглогодично ежедневно

119А
7.1

MurmanskBelgorod
Reiseroute
MurmanskBelgorod
Reiseroute
Ankunft06:29
2 Min.
Abfahrt06:31
с 14.12.2018 по 29.12.2018 ежедневно; с 03.01.2019 по 05.01.2019 ежедневно; с 07.01.2019 ежедневно

120В
7.5

BelgorodMurmansk
Reiseroute
BelgorodMurmansk
Reiseroute
Ankunft00:16
2 Min.
Abfahrt00:18
с 12.12.2018 по 27.12.2018 ежедневно; с 01.01.2019 по 03.01.2019 ежедневно; с 05.01.2019 ежедневно

777А
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:09
1 Min.
Abfahrt22:10
круглогодично ежедневно

778А
8.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft20:44
1 Min.
Abfahrt20:45
круглогодично ежедневно

779А
6.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:33
1 Min.
Abfahrt23:34
круглогодично ежедневно, кроме 31.12.2019

780А
9.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:00
1 Min.
Abfahrt22:01
круглогодично ежедневно, кроме 31.12.2018

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Ankunft23:50
2 Min.
Abfahrt23:52
с 26.05.2019 по 25.08.2019 вт вс

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
Ankunft07:05
2 Min.
Abfahrt07:07
с 01.06.2019 по 25.08.2019 по датам

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Ankunft23:50
2 Min.
Abfahrt23:52
с 26.05.2019 по 25.08.2019 по датам

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
Ankunft07:05
2 Min.
Abfahrt07:07
с 22.05.2019 по 28.08.2019 пн ср

145А
6.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Petropavlovsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Petropavlovsk
Reiseroute
Ankunft20:20
8 Min.
Abfahrt20:28
с 19.05.2019 по 27.09.2019 по датам;

146У
6.9

PetropavlovskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
PetropavlovskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:37
2 Min.
Abfahrt00:39
с 07.06.2019 по 21.09.2019 неч

289А
6.6

ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:25
1 Min.
Abfahrt03:26
по числам

185А
5

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Moscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Moscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:41
1 Min.
Abfahrt02:42
по указанию ОАО 'РЖД'

186М
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:48
1 Min.
Abfahrt02:49
по указанию ОАО 'РЖД'

255А
7.6

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:11
2 Min.
Abfahrt09:13
с 29.05.2019 по 05.09.2019 ежедневно

219А
8.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:30
56 Min.
Abfahrt02:26
16.12.2018; 23.12.2018; с 13.01.2019 по 03.03.2019 вс; с 17.03.2019 по 21.04.2019 вс; с 29.09.2019 вс;

220А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
2 Min.
Abfahrt03:34
15.12.18; 22.12.18; с 12.01.2019 по 20.04.2019 сб; с 28.09.2019 сб

279А
4.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13
17.12.2018,24.12.2018; с 14.01.2019 по 22.04.2019 пн; с 16.09.2019 пн

280А
9.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:07
2 Min.
Abfahrt04:09
15.12.2018,22.12.2018; с 12.01.2019 по 02.03.2019 сб; 08.03.2019; с 16.03.2019 по 20.04.2019 сб; с 14.09.2019 сб

287А
6.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:11
2 Min.
Abfahrt03:13
16.12.2018; 23.12.2018; с 13.01.2019 по 21.04.2019 вс; с 15.09.2019 вс

288А
7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:19
2 Min.
Abfahrt03:21
15.12.2018; 22.12.2018; с 12.01.2019 по 20.04.2019 сб; с 14.09.2019 сб

479А
7

Velikiy NovgorodSuhumi
Reiseroute
Velikiy NovgorodSuhumi
Reiseroute
Ankunft02:33
4 St. 40 Min.
Abfahrt07:13
с 02.08.2019 по 30.08.2019 чет

041Г
8.3

SuhumiVelikiy Novgorod
Reiseroute
SuhumiVelikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft21:48
2 St. 21 Min.
Abfahrt00:09
с 05.08.2019 по 31.08.2019 неч

018А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sortavala
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sortavala
Reiseroute
Ankunft22:55
1 Min.
Abfahrt22:56
с 12.07.2019 по 08.09.2019 ежедневно; с 09.09.2019 по 05.11.2019 ежедневно

017А
8.1

SortavalaMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
SortavalaMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:52
1 Min.
Abfahrt06:53
с 13.07.2019 по 09.09.2019 ежедневно; с 10.09.2019 по 06.11.2019 ежедневно

171В
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:40
50 Min.
Abfahrt07:30
с 27.09.2019 по 27.10.2019 ежедневно

172В
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:21
41 Min.
Abfahrt23:02
с 27.09.2019 по 27.10.2019 ежедневно

016Ч

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft02:30
2 Min.
Abfahrt02:32

015Ч

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:42
2 Min.
Abfahrt04:44

158Ч

OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:48
2 Min.
Abfahrt21:50

157А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13

298Ч
7.2

KurskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KurskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:39
2 Min.
Abfahrt05:41

188М

SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:18
32 Min.
Abfahrt05:50

011Ч
8.8

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:28
30 Min.
Abfahrt13:58

012Ч
8.6

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft14:11
1 Min.
Abfahrt14:12

297А
3.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kursk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kursk
Reiseroute
Ankunft04:20
2 Min.
Abfahrt04:22

100А
7.2

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft18:14
1 Min.
Abfahrt18:15

070А
6.1

Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Reiseroute
Ankunft19:40
2 Min.
Abfahrt19:42

069А
9.6

HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:45
44 Min.
Abfahrt07:29

235А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Ankunft01:45
2 Min.
Abfahrt01:47

023А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13
с 11.01.2019 по 08.03.2019 ежедневно; с 12.03.2019 по 29.03.2019 по датам

126А
8.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:40
2 Min.
Abfahrt03:42

024А
8.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:32
2 Min.
Abfahrt23:34
с 14.01.2019 по 28.03.2019 по датам

173Ч
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Ankunft23:50
2 Min.
Abfahrt23:52

204А
7.6

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft03:51
2 Min.
Abfahrt03:53

265А

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:50
2 Min.
Abfahrt02:52

234А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Reiseroute
Ankunft18:07
1 Min.
Abfahrt18:08

234В

TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:03
2 Min.
Abfahrt09:05

258А
6.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
13 Min.
Abfahrt13:25

251А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:27
38 Min.
Abfahrt10:05

222В
7

BelgorodMurmansk
Reiseroute
BelgorodMurmansk
Reiseroute
Ankunft02:48
1 Min.
Abfahrt02:49

282А
10

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:07
2 Min.
Abfahrt04:09

206Ч

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:22
2 Min.
Abfahrt02:24

257А
7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:41
2 Min.
Abfahrt14:43

208А

Moscow (Leningradskiy Station)Velikiy Novgorod
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Velikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft18:07
1 Min.
Abfahrt18:08

240А

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
2 Min.
Abfahrt13:14

268А
7.3

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:11
2 Min.
Abfahrt03:13

243А
8.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:16
1 Min.
Abfahrt19:17

237А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50

269А
2.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:59
2 Min.
Abfahrt00:01

273У
2.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Saratov
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Saratov
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50

281А
4.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:50
2 Min.
Abfahrt02:52

266А
7.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:12
13 Min.
Abfahrt13:25
с 08.07.2019 по 31.07.2019 пн ср пт; с 02.08.2019 по 28.08.2019 пн ср пт

652А

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:07
2 Min.
Abfahrt04:09

267А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:20
1 Min.
Abfahrt21:21

181В

VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19

173Э
10

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:49
16 Min.
Abfahrt20:05

256А

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:32
2 Min.
Abfahrt23:34

275У
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:50
2 Min.
Abfahrt02:52

255А
7.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:11
2 Min.
Abfahrt09:13

125А
9.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:32
1 Min.
Abfahrt03:33

154М
9.6

Moscow (Kurskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19

153А
8.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:08
2 Min.
Abfahrt19:10

284А

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft23:03
2 Min.
Abfahrt23:05

212А

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft10:11
1 Min.
Abfahrt10:12

263А
8.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Reiseroute
Ankunft04:20
2 Min.
Abfahrt04:22

264Щ
8.8

OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19

253А
6.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Ankunft21:20
1 Min.
Abfahrt21:21

253Г
4.5

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:49
16 Min.
Abfahrt20:05

265В
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:11
2 Min.
Abfahrt09:13
с 02.08.2019 по 30.08.2019 пн ср пт

724Ч
8.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft10:12
1 Min.
Abfahrt10:13

076А
5.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:10
2 Min.
Abfahrt13:12

263А
8.6

MurmanskAnapa
Reiseroute
MurmanskAnapa
Reiseroute
Ankunft20:48
2 Min.
Abfahrt20:50

802В
8.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:14
2 Min.
Abfahrt17:16
с 02.09.2019 пн ср пт

801В
9.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:26
1 Min.
Abfahrt19:27
с 03.09.2019 вт чт вс

271А
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft09:19
45 Min.
Abfahrt10:04

216У

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft18:14
36 Min.
Abfahrt18:50

230В

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:37
2 Min.
Abfahrt22:39

240В

Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:07
2 Min.
Abfahrt04:09

170В
5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:11
2 Min.
Abfahrt03:13

235Ж

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:06
2 Min.
Abfahrt02:08

235В

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Ankunft03:11
2 Min.
Abfahrt03:13

160А

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:11
2 Min.
Abfahrt07:13

160В

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft19:04
1 Min.
Abfahrt19:05

233Г

KazanSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
KazanSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:33
2 Min.
Abfahrt15:35

233У
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft01:10
2 Min.
Abfahrt01:12

818Ч

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:11
1 Min.
Abfahrt14:12

817Ч

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft12:48
1 Min.
Abfahrt12:49

723В
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:05
1 Min.
Abfahrt15:06

Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.

Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.

Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.

Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.

Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!