Zugfahrplan Bologoe-Moskovskoe

Zug
Reiseroute
ReiserouteAnkunftAbfahrtFahrmodusPreis

007А
9.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:45
5 Min.
Abfahrt17:50
с 23.12.2019 по 15.01.2020 ежедневно; с 17.01.2020 по 25.05.2020 неч; с 26.05.2020 по 27.09.2020 ежедневно; с 29.09.2020 по 11.12.2020 неч

008С
9.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:50
5 Min.
Abfahrt05:55
с 25.12.2019 по 17.01.2020 ежедневно; с 19.01.2020 по 27.05.2020 неч; с 28.05.2020 по 29.09.2020 ежедневно; с 01.10.2020 по 11.12.2020 неч

029А
7.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:08
1 Min.
Abfahrt02:09
круглогодично ежедневно

030А
6.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:47
1 Min.
Abfahrt04:48
круглогодично ежедневно

015А
8.1

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:41
30 Min.
Abfahrt03:11
с 08.12.2019 по 29.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 ежедневно

016А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft04:15
25 Min.
Abfahrt04:40
с 08.12.2019 по 30.12.2019 ежедневно; с 02.01.2020 ежедневно

017А
8.1

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:54
12 Min.
Abfahrt05:06
круглогодично ежедневно

018А
8.3

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Reiseroute
Ankunft00:31
12 Min.
Abfahrt00:43
круглогодично ежедневно

028А
8.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:52
2 Min.
Abfahrt02:54
круглогодично ежедневно

034В
7.7

TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:19
1 Min.
Abfahrt05:20
круглогодично ежедневно

035А
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Ankunft00:23
1 Min.
Abfahrt00:24
круглогодично ежедневно

036С
9.2

AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:08
1 Min.
Abfahrt04:09
круглогодично ежедневно

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft00:51
2 Min.
Abfahrt00:53
круглогодично ежедневно

041Г
7.8

Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft02:44
16 Min.
Abfahrt03:00
круглогодично ежедневно

045А
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ivanovo, Rossiya
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ivanovo, Rossiya
Reiseroute
Ankunft00:01
44 Min.
Abfahrt00:45
круглогодично ежедневно

045Я
8.7

Ivanovo, RossiyaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ivanovo, RossiyaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:14
35 Min.
Abfahrt03:49
круглогодично ежедневно

049А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Reiseroute
Ankunft17:17
2 Min.
Abfahrt17:19
с 08.12.2019 по 20.12.2019 вт чт пт вс; с 22.12.2019 по 08.01.2020 ежедневно; с 10.01.2020 по 21.04.2020 вт чт пт вс; с 23.04.2020 по 20.09.2020 ежедневно; с 22.09.2020 вт чт пт вс

049Ч
7.3

KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:58
12 Min.
Abfahrt06:10
с 08.12.2019 по 22.12.2019 вт чт сб вс; с 24.12.2019 по 10.01.2020 ежедневно; с 12.01.2020 по 23.04.2020 вт чт сб вс; с 25.04.2020 по 22.09.2020 ежедневно; с 24.09.2020 вт чт сб вс

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft22:15
2 Min.
Abfahrt22:17
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:30
1 Min.
Abfahrt04:31
круглогодично ежедневно

131Г
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Ankunft17:34
32 Min.
Abfahrt18:06
круглогодично чет

132Г
6.8

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:28
15 Min.
Abfahrt02:43
круглогодично чет

010А
8.3

Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Reiseroute
Ankunft00:21
39 Min.
Abfahrt01:00
круглогодично ежедневно

010Ч
8.7

PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:54
30 Min.
Abfahrt02:24
круглогодично ежедневно

087А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Smolensk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Smolensk
Reiseroute
Ankunft01:11
42 Min.
Abfahrt01:53
с 09.12.2019 по 25.12.2019 пн ср пт; с 10.01.2020 по 19.02.2020 пн ср пт; с 11.03.2020 по 27.04.2020 пн ср пт; с 13.05.2020 по 27.05.2020 пн ср пт; с 28.05.2020 по 31.08.2020 пн ср чт пт вс; с 02.09.2020 пн ср пт

088А
7.5

SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:47
37 Min.
Abfahrt04:24
с 10.12.2019 по 26.12.2019 вт чт вс; с 12.01.2020 по 20.02.2020 вт чт вс; с 12.03.2020 по 28.04.2020 вт чт вс; с 14.05.2020 по 28.05.2020 вт чт вс; с 29.05.2020 по 01.09.2020 пн вт чт пт вс; с 03.09.2020 вт чт вс

089А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Reiseroute
Ankunft00:30
1 Min.
Abfahrt00:31
круглогодично по датам

089Ж
6.7

VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:47
2 Min.
Abfahrt07:49
круглогодично по датам

081А
6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Ankunft00:16
1 Min.
Abfahrt00:17
круглогодично ежедневно

082В
6.9

BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:13
12 Min.
Abfahrt06:25
круглогодично ежедневно

109А
7.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Reiseroute
Ankunft23:14
3 Min.
Abfahrt23:17
круглогодично ежедневно

109Ж
8

AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:54
12 Min.
Abfahrt08:06
круглогодично ежедневно

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Reiseroute
Ankunft20:25
2 Min.
Abfahrt20:27
круглогодично ежедневно

133Г
8.3

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:36
12 Min.
Abfahrt05:48
круглогодично ежедневно

285А
5.3

MurmanskNovorossiysk
Reiseroute
MurmanskNovorossiysk
Reiseroute
Ankunft19:28
12 Min.
Abfahrt19:40
с 25.05.2020 по 29.09.2020 неч

286С
8.2

NovorossiyskMurmansk
Reiseroute
NovorossiyskMurmansk
Reiseroute
Ankunft03:01
14 Min.
Abfahrt03:15
с 22.05.2020 по 26.09.2020 чет

055А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:36
4 Min.
Abfahrt06:40
с 09.12.2019 по 31.12.2019 ежедневно; с 02.01.2020 по 11.01.2020 ежедневно; с 13.01.2020 по 30.05.2020 пн вт ср чт пт сб; с 14.09.2020 пн вт ср чт пт сб

056А
6.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:17
2 Min.
Abfahrt01:19
с 09.12.2019 по 30.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 по 12.01.2020 ежедневно; с 13.01.2020 по 29.05.2020 пн вт ср чт пт вс; с 13.09.2020 пн вт ср чт пт вс; с 01.06.2020 по 12.09.2020 ежедневно

479А
7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Reiseroute
Ankunft04:12
35 Min.
Abfahrt04:47
с 27.04.2020 по 23.05.2020 по датам; с 25.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 05.09.2020 по 15.09.2020 неч; с 19.09.2020 по 02.11.2020 пн сб

480С
6.2

SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:15
35 Min.
Abfahrt00:50
с 29.04.2020 по 25.05.2020 по датам; с 27.05.2020 по 04.09.2020 ежедневно; с 07.09.2020 по 17.09.2020 неч; с 21.09.2020 по 04.11.2020 пн ср

227А
5.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Ankunft16:30
34 Min.
Abfahrt17:04
с 27.05.2020 по 31.08.2020 ежедневно; с 02.09.2020 по 04.10.2020 чет

228А
5.6

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:35
35 Min.
Abfahrt09:10
с 29.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 04.09.2020 по 06.10.2020 чет

259А
6.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Ankunft21:33
12 Min.
Abfahrt21:45
с 24.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

259С
6.1

AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft16:34
2 Min.
Abfahrt16:36
с 05.06.2020 по 01.09.2020 ежедневно

215А
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Reiseroute
Ankunft00:37
1 Min.
Abfahrt00:38
с 27.12.2019 по 13.01.2020 ежедневно; с 26.04.2020 по 13.05.2020 ежедневно; с 27.05.2020 по 01.10.2020 ежедневно

216С
5.9

AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:54
2 Min.
Abfahrt03:56
с 25.12.2019 по 11.01.2020 ежедневно; с 24.04.2020 по 11.05.2020 ежедневно; с 25.05.2020 по 29.09.2020 ежедневно

091А
7.4

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:02
12 Min.
Abfahrt06:14
круглогодично по числам

092А
8.6

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft23:42
12 Min.
Abfahrt23:54
круглогодично по числам

139М
7.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Reiseroute
Ankunft18:41
29 Min.
Abfahrt19:10
круглогодично чет

140М
7.1

Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:45
22 Min.
Abfahrt02:07
круглогодично неч

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Ankunft23:07
40 Min.
Abfahrt23:47
круглогодично чет

337Й
7.3

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично чет

225С
4.6

MurmanskAdler
Reiseroute
MurmanskAdler
Reiseroute
Ankunft19:28
12 Min.
Abfahrt19:40
с 28.05.2020 по 08.10.2020 чет

226С
5.1

AdlerMurmansk
Reiseroute
AdlerMurmansk
Reiseroute
Ankunft03:01
14 Min.
Abfahrt03:15
с 25.05.2020 по 05.10.2020 неч

189А
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ostashkov
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ostashkov
Reiseroute
Ankunft05:49
33 Min.
Abfahrt06:22
по датам

190А
4.8

OstashkovSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OstashkovSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:46
30 Min.
Abfahrt16:16
по датам

242А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Reiseroute
Ankunft20:28
12 Min.
Abfahrt20:40
летом по числам

241А
5.8

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:43
30 Min.
Abfahrt01:13
летом по числам

293А
8.7

MurmanskAnapa
Reiseroute
MurmanskAnapa
Reiseroute
Ankunft20:37
39 Min.
Abfahrt21:16
с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно; с 04.09.2020 по 26.09.2020 Пт Сб; с 03.10.2020 по 31.09.2020 Сб

293С
7.5

AnapaMurmansk
Reiseroute
AnapaMurmansk
Reiseroute
Ankunft09:30
30 Min.
Abfahrt10:00
с 25.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 07.09.2020 по 30.09.2020 Пн Ср; с 07.10.2020 по 04.11.2020 Ср

161А
7.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:21
12 Min.
Abfahrt06:33
с 08.06.2020 по 31.08.2020 ежедневно

162А
8.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:25
12 Min.
Abfahrt05:37
с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

765А
9.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:52
1 Min.
Abfahrt14:53
круглогодично ежедневно

766А
8.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft15:33
1 Min.
Abfahrt15:34
круглогодично ежедневно

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Ankunft23:07
40 Min.
Abfahrt23:47
круглогодично чет

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Ankunft23:07
40 Min.
Abfahrt23:47
круглогодично по числам

145А
6.9

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Ankunft17:34
32 Min.
Abfahrt18:06
круглогодично неч

146У
6.9

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:28
15 Min.
Abfahrt02:43
круглогодично неч

107Ж
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Ankunft18:41
29 Min.
Abfahrt19:10
09.12.2019; с 11.12.2019 неч

107Й
8.9

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:45
22 Min.
Abfahrt02:07
с 09.12.2019 неч

347Ж
6.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Ankunft23:07
40 Min.
Abfahrt23:47
круглогодично неч

347Й
7.5

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично неч

121А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Reiseroute
Ankunft21:58
27 Min.
Abfahrt22:25
круглогодично чет

121С
7.6

VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:25
18 Min.
Abfahrt01:43
круглогодично чет

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично по датам

135А
6.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Reiseroute
Ankunft21:58
27 Min.
Abfahrt22:25
круглогодично неч

135С
4.9

MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:25
18 Min.
Abfahrt01:43
круглогодично чет

337Й
7.3

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично чет

757А
9.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft10:52
1 Min.
Abfahrt10:53
круглогодично ежедневно

763А
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:00
1 Min.
Abfahrt13:01
круглогодично по датам

762А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:23
1 Min.
Abfahrt13:24
круглогодично по датам

754А
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:51
1 Min.
Abfahrt08:52
круглогодично ежедневно

760А
9.3

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft11:39
1 Min.
Abfahrt11:40
круглогодично ежедневно

290А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:51
12 Min.
Abfahrt00:03
по числам

133Г
8.3

CheboksarieSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
CheboksarieSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:36
12 Min.
Abfahrt05:48
круглогодично по числам

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Reiseroute
Ankunft20:25
2 Min.
Abfahrt20:27
круглогодично по числам

209А
6.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:39
1 Min.
Abfahrt01:40
с 21.05.2020 по 31.05.2020 неч; с 02.06.2020 по 30.07.2020 чет; с 01.08.2020 по 31.08.2020 неч

210А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:51
12 Min.
Abfahrt00:03
с 22.05.2020 по 30.05.2020 чет; с 01.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 02.08.2020 по 30.08.2020 чет

721Я
9.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bologoe-Moskovskoe
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bologoe-Moskovskoe
Reiseroute
Ankunft10:27
Abfahrt
круглогодично ежедневно

722Я
9.3

Bologoe-MoskovskoeSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Bologoe-MoskovskoeSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft
Abfahrt18:40
круглогодично ежедневно

128А
7.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:57
17 Min.
Abfahrt05:14
с 9.12.2019-19.05.2020 по числам; с 20.05.2020 по 12.06.2020 еж кроме вск; с 15.06.2020 по 08.09.2020 еж кроме вск; с 19.09.2020 пн сб

127А
7.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:46
1 Min.
Abfahrt01:47
с 9.12.2019 по 9.05.2020 по числам; с 15.05.2020 по 06.09.2020 ежедневно; 11.09.2020; 12.09.2020; с 18.08.2020 по 05.12.2020 пт сб вс

479А
7

PskovSuhumi
Reiseroute
PskovSuhumi
Reiseroute
Ankunft01:54
2 St. 53 Min.
Abfahrt04:47
с 02.06.2020 по 30.08.2020 чет

010А
8.3

SuhumiPskov
Reiseroute
SuhumiPskov
Reiseroute
Ankunft00:15
45 Min.
Abfahrt01:00
с 03.06.2020 по 31.08.2020 неч

245А
5.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Reiseroute
Ankunft02:33
2 Min.
Abfahrt02:35
с 16.06.2020 по 30.07.2020 чет; с 02.08.2020 по 30.08.2020 чет

246С
7

YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:15
31 Min.
Abfahrt17:46
с 19.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 05.08.2020 по 31.08.2020 неч

119А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Reiseroute
Ankunft03:53
37 Min.
Abfahrt04:30
круглогодично ежедневно

120В
7.3

BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:21
2 Min.
Abfahrt02:23
круглогодично ежедневно

247А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Reiseroute
Ankunft02:33
2 Min.
Abfahrt02:35
с 01.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 01.08.2020 по 31.08.2020 неч; с 09.09.2020 по 27.09.2020 ежедневно

247С
7.3

AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:15
31 Min.
Abfahrt17:46
с 03.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 03.08.2020 по 31.08.2020 неч; с 11.09.2020 по 29.09.2020 ежедневно

755А
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:46
1 Min.
Abfahrt08:47
круглогодично ежедневно

768А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:23
1 Min.
Abfahrt17:24
круглогодично ежедневно

772А
9.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:22
1 Min.
Abfahrt19:23
круглогодично ежедневно

773А
9.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:01
1 Min.
Abfahrt19:02
круглогодично ежедневно

774А
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:42
1 Min.
Abfahrt19:43
круглогодично ежедневно

775А
8.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft20:51
1 Min.
Abfahrt20:52
круглогодично ежедневно

776А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:32
1 Min.
Abfahrt21:33
круглогодично ежедневно

119А
7.1

MurmanskBelgorod
Reiseroute
MurmanskBelgorod
Reiseroute
Ankunft02:41
1 St. 49 Min.
Abfahrt04:30
с 10.12.2019 по 29.12.2019 ежедневно; с 03.01.2020 по 05.01.2020 ежедневно; с 07.01.2020 ежедневно

120В
7.3

BelgorodMurmansk
Reiseroute
BelgorodMurmansk
Reiseroute
Ankunft02:21
2 Min.
Abfahrt02:23
по 27.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 по 03.01.2020 ежедневно; с 05.01.2020 ежедневно

087А
7.1

MurmanskSmolensk
Reiseroute
MurmanskSmolensk
Reiseroute
Ankunft00:43
1 St. 10 Min.
Abfahrt01:53
с 24.05.2020 по 09.08.2020 по датам

016А
7.9

SmolenskMurmansk
Reiseroute
SmolenskMurmansk
Reiseroute
Ankunft03:47
53 Min.
Abfahrt04:40
с 26.05.2020 по 11.08.2020 по датам

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Ankunft20:37
39 Min.
Abfahrt21:16
с 26.05.2020 по 25.08.2020 по датам

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
Ankunft09:30
30 Min.
Abfahrt10:00
с 27.05.2020 по 30.08.2020 по датам

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Kostomuksha PassAnapa
Reiseroute
Ankunft20:37
39 Min.
Abfahrt21:16
с 24.05.2020 по 27.08.2020 по датам

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
AnapaKostomuksha Pass
Reiseroute
Ankunft09:30
30 Min.
Abfahrt10:00
с 25.05.2020 по 26.08.2020 по датам

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично по датам

289А
7.1

ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:39
1 Min.
Abfahrt01:40
по числам

255А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:43
34 Min.
Abfahrt07:17
с 01.06.2020 по 12.09.2020 ежедневно

433А
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Kostroma
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Kostroma
Reiseroute
Ankunft02:23
37 Min.
Abfahrt03:00
с 27,12,2020 по 11,05,2020 по датам; с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

433Я
7.8

KostromaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
KostromaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:14
36 Min.
Abfahrt06:50
с 28,12,2020 по 12,05,2020 по датам; с 23.05.2020 по 31.08.2020 ежедневно

219А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:40
12 Min.
Abfahrt23:52
по числам

220А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:59
2 Min.
Abfahrt02:01
по числам

279А
4.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:12
35 Min.
Abfahrt04:47
по числам

280А
9.3

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:48
12 Min.
Abfahrt07:00
по числам

287А
6.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:04
1 Min.
Abfahrt01:05
с 24.02.2019 по 01.11.2019 по датам

288А
7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft04:39
16 Min.
Abfahrt04:55
с 22.02.2019 по 31.10.2019 по датам

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:12
30 Min.
Abfahrt07:42
круглогодично по датам

433А
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Uglich
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Uglich
Reiseroute
Ankunft02:23
37 Min.
Abfahrt03:00
с 22.05.2020 по 05.06.2020 Пт ;11.06.2020 ; с 19.06.2020 по 28.08.2020 Пт

433Я
7.8

UglichSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
UglichSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:14
36 Min.
Abfahrt06:50
с 24.05.2020 по 07.06.2020 Вс ; 14,06,2020; с 21.06.2020 по 30.08.2020 Вс

293С
7.5

AnapaPetrozavodsk
Reiseroute
AnapaPetrozavodsk
Reiseroute
Ankunft09:30
30 Min.
Abfahrt10:00
с 29.05.2020 по 28.08.2020 по датам

293А
8.7

PetrozavodskAnapa
Reiseroute
PetrozavodskAnapa
Reiseroute
Ankunft20:37
39 Min.
Abfahrt21:16
с 23.05.2020 по 22.08.2020 по датам

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodSuhumi
Reiseroute
Velikiy NovgorodSuhumi
Reiseroute
Ankunft00:51
2 Min.
Abfahrt00:53
с 30.04.2020 по 30.05.2020 по датам; с 01.06.2020 по 31.08.2020 неч; с 01.09.2020 по 01.11.2020 по датам

041Г
7.8

SuhumiVelikiy Novgorod
Reiseroute
SuhumiVelikiy Novgorod
Reiseroute
Ankunft02:44
16 Min.
Abfahrt03:00
с 03.05.2020 по 31.05.2020 по датам; с 02.06.2020 по 30.08.2020 чет; с 01.09.2020 по 04.11.2020 по датам

725Ч
8.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:59
1 Min.
Abfahrt18:00
круглогодично ежедневно; с 13.04.2020 по 28.04.2020 ежедневно; с 13.04.2020 по 28.04.2020 ежедневно

726Ч
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft18:42
5 Min.
Abfahrt18:47
круглогодично ежедневно; с 13.04.2020 по 28.04.2020 ежедневно

258А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft16:34
2 Min.
Abfahrt16:36

295Ч

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Reiseroute
Ankunft00:37
1 Min.
Abfahrt00:38
с 16.01.2020 по 28.04.2020 чет

296С

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft03:54
2 Min.
Abfahrt03:56
с 16.01.2020 по 26.04.2020 чет

170В
4.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:25
12 Min.
Abfahrt05:37
с 17.01.2020 по 04.03.2020 ежедневно

169В
7.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:43
34 Min.
Abfahrt07:17
с 16.01.2020 по 03.03.2020 ежедневно

814Я

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:56
2 Min.
Abfahrt21:58

723В
6.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:20
1 Min.
Abfahrt14:21

835Р

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Reiseroute
Ankunft17:55
1 Min.
Abfahrt17:56

836Ч

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft18:42
5 Min.
Abfahrt18:47

Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.

Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.

Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.

Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.

Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!