Train timetable Bologoe-Moskovskoe

Train
Itinerary
ItineraryArrivalDepartureTrain schedulePrice

007А
9.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Sevastopol
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Sevastopol
Itinerary
Arrival17:45
5 min
Departure17:50
с 23.12.2019 по 15.01.2020 ежедневно; с 17.01.2020 по 25.05.2020 неч; с 26.05.2020 по 27.09.2020 ежедневно; с 29.09.2020 по 11.12.2020 неч

008С
9.7

SevastopolSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SevastopolSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:50
5 min
Departure05:55
с 25.12.2019 по 17.01.2020 ежедневно; с 19.01.2020 по 27.05.2020 неч; с 28.05.2020 по 29.09.2020 ежедневно; с 01.10.2020 по 11.12.2020 неч

029А
7.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival02:08
1 min
Departure02:09
круглогодично ежедневно

030А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:47
1 min
Departure04:48
круглогодично ежедневно

015А
8.1

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival02:41
30 min
Departure03:11
с 08.12.2019 по 29.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 ежедневно

016А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Arrival04:15
25 min
Departure04:40
с 08.12.2019 по 30.12.2019 ежедневно; с 02.01.2020 ежедневно

017А
8.1

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival04:54
12 min
Departure05:06
круглогодично ежедневно

018А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Petrozavodsk
Itinerary
Arrival00:31
12 min
Departure00:43
круглогодично ежедневно

028А
8.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival02:52
2 min
Departure02:54
круглогодично ежедневно

034В
7.7

TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival05:19
1 min
Departure05:20
круглогодично ежедневно

035А
9.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Itinerary
Arrival00:23
1 min
Departure00:24
круглогодично ежедневно

036С
9.2

AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:08
1 min
Departure04:09
круглогодично ежедневно

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Itinerary
Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival00:51
2 min
Departure00:53
круглогодично ежедневно

041Г
8.3

Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Itinerary
Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Itinerary
Arrival02:44
16 min
Departure03:00
круглогодично ежедневно

045А
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ivanovo, Rossiya
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ivanovo, Rossiya
Itinerary
Arrival00:01
44 min
Departure00:45
круглогодично ежедневно

045Я
8.7

Ivanovo, RossiyaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Ivanovo, RossiyaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival03:14
35 min
Departure03:49
круглогодично ежедневно

049А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kislovodsk
Itinerary
Arrival17:17
2 min
Departure17:19
с 08.12.2019 по 20.12.2019 вт чт пт вс; с 22.12.2019 по 08.01.2020 ежедневно; с 10.01.2020 по 21.04.2020 вт чт пт вс; с 23.04.2020 по 20.09.2020 ежедневно; с 22.09.2020 вт чт пт вс

049Ч
7.3

KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KislovodskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:58
12 min
Departure06:10
с 08.12.2019 по 22.12.2019 вт чт сб вс; с 24.12.2019 по 10.01.2020 ежедневно; с 12.01.2020 по 23.04.2020 вт чт сб вс; с 25.04.2020 по 22.09.2020 ежедневно; с 24.09.2020 вт чт сб вс

059А
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival22:15
2 min
Departure22:17
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:30
1 min
Departure04:31
круглогодично ежедневно

131Г
7.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Arrival17:34
32 min
Departure18:06
круглогодично чет

132Г
6.8

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival02:28
15 min
Departure02:43
круглогодично чет

010А
8.3

Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Pskov
Itinerary
Arrival00:21
39 min
Departure01:00
круглогодично ежедневно

010Ч
8.7

PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
PskovMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:54
30 min
Departure02:24
круглогодично ежедневно

087А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Smolensk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Smolensk
Itinerary
Arrival01:11
42 min
Departure01:53
с 09.12.2019 по 25.12.2019 пн ср пт; с 10.01.2020 по 19.02.2020 пн ср пт; с 11.03.2020 по 27.04.2020 пн ср пт; с 13.05.2020 по 27.05.2020 пн ср пт; с 28.05.2020 по 31.08.2020 пн ср чт пт вс; с 02.09.2020 пн ср пт

088А
7.5

SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SmolenskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival03:47
37 min
Departure04:24
с 10.12.2019 по 26.12.2019 вт чт вс; с 12.01.2020 по 20.02.2020 вт чт вс; с 12.03.2020 по 28.04.2020 вт чт вс; с 14.05.2020 по 28.05.2020 вт чт вс; с 29.05.2020 по 01.09.2020 пн вт чт пт вс; с 03.09.2020 вт чт вс

089А
7.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Itinerary
Arrival00:30
1 min
Departure00:31
круглогодично по датам

089Ж
6.2

VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:47
2 min
Departure07:49
круглогодично по датам

081А
6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Arrival00:16
1 min
Departure00:17
круглогодично ежедневно

082В
6.9

BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
BelgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival06:13
12 min
Departure06:25
круглогодично ежедневно

109А
7.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Astrakhan
Itinerary
Arrival23:14
3 min
Departure23:17
круглогодично ежедневно

109Ж
8

AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
AstrakhanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:54
12 min
Departure08:06
круглогодично ежедневно

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival20:25
2 min
Departure20:27
круглогодично ежедневно

133Г
8.3

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:36
12 min
Departure05:48
круглогодично ежедневно

285А
5.3

MurmanskNovorossiysk
Itinerary
MurmanskNovorossiysk
Itinerary
Arrival19:28
12 min
Departure19:40
с 25.05.2020 по 29.09.2020 неч

286С
8.2

NovorossiyskMurmansk
Itinerary
NovorossiyskMurmansk
Itinerary
Arrival03:01
14 min
Departure03:15
с 22.05.2020 по 26.09.2020 чет

055А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:36
4 min
Departure06:40
с 09.12.2019 по 31.12.2019 ежедневно; с 02.01.2020 по 11.01.2020 ежедневно; с 13.01.2020 по 30.05.2020 пн вт ср чт пт сб; с 14.09.2020 пн вт ср чт пт сб

056А
6.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:17
2 min
Departure01:19
с 09.12.2019 по 30.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 по 12.01.2020 ежедневно; с 13.01.2020 по 29.05.2020 пн вт ср чт пт сб; с 13.09.2020 пн вт ср чт пт сб; с 01.06.2020 по 12.09.2020 ежедневно

479А
7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Suhumi
Itinerary
Arrival04:12
35 min
Departure04:47
с 27.04.2020 по 23.05.2020 по датам; с 25.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 05.09.2020 по 15.09.2020 неч; с 19.09.2020 по 02.11.2020 пн сб

480С
6.2

SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SuhumiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival00:15
35 min
Departure00:50
с 29.04.2020 по 25.05.2020 по датам; с 27.05.2020 по 04.09.2020 ежедневно; с 07.09.2020 по 17.09.2020 неч; с 21.09.2020 по 04.11.2020 пн ср

227А
5.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Arrival16:30
34 min
Departure17:04
с 27.05.2020 по 31.08.2020 ежедневно; с 02.09.2020 по 04.10.2020 чет

228А
5.6

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival08:35
35 min
Departure09:10
с 29.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 04.09.2020 по 06.10.2020 чет

259А
6.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Itinerary
Arrival21:33
12 min
Departure21:45
с 24.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

259С
6.1

AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival16:34
2 min
Departure16:36
с 05.06.2020 по 01.09.2020 ежедневно

215А
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Adler
Itinerary
Arrival00:37
1 min
Departure00:38
с 27.12.2019 по 13.01.2020 ежедневно; с 26.04.2020 по 13.05.2020 ежедневно; с 27.05.2020 по 01.10.2020 ежедневно

216С
5.9

AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
AdlerSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival03:54
2 min
Departure03:56
с 25.12.2019 по 11.01.2020 ежедневно; с 24.04.2020 по 11.05.2020 ежедневно; с 25.05.2020 по 29.09.2020 ежедневно

091А
7.4

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:02
12 min
Departure06:14
круглогодично по числам

092А
8.6

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Arrival23:42
12 min
Departure23:54
круглогодично по числам

139М
7.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bryansk Orlovskiy
Itinerary
Arrival18:41
29 min
Departure19:10
круглогодично чет

140М
7.1

Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Bryansk OrlovskiySankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:45
22 min
Departure02:07
круглогодично неч

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Arrival23:07
40 min
Departure23:47
круглогодично чет

337Й
7.3

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично чет

225С
4.6

MurmanskAdler
Itinerary
MurmanskAdler
Itinerary
Arrival19:28
12 min
Departure19:40
с 28.05.2020 по 08.10.2020 чет

226С
5.1

AdlerMurmansk
Itinerary
AdlerMurmansk
Itinerary
Arrival03:01
14 min
Departure03:15
с 25.05.2020 по 05.10.2020 неч

189А
10

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ostashkov
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ostashkov
Itinerary
Arrival05:49
33 min
Departure06:22
по датам

190А
4.8

OstashkovSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OstashkovSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival15:46
30 min
Departure16:16
по датам

242А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Murmansk
Itinerary
Arrival20:28
12 min
Departure20:40
летом по числам

241А
5.8

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival00:43
30 min
Departure01:13
летом по числам

293А
8.7

MurmanskAnapa
Itinerary
MurmanskAnapa
Itinerary
Arrival20:37
39 min
Departure21:16
с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно; с 04.09.2020 по 26.09.2020 Пт Сб; с 03.10.2020 по 31.09.2020 Сб

293С
7.5

AnapaMurmansk
Itinerary
AnapaMurmansk
Itinerary
Arrival09:30
30 min
Departure10:00
с 25.05.2020 по 02.09.2020 ежедневно; с 07.09.2020 по 30.09.2020 Пн Ср; с 07.10.2020 по 04.11.2020 Ср

161А
7.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:21
12 min
Departure06:33
с 08.06.2020 по 31.08.2020 ежедневно

162А
8.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:25
12 min
Departure05:37
с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

765А
9.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival14:52
1 min
Departure14:53
круглогодично ежедневно

766А
8.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival15:33
1 min
Departure15:34
круглогодично ежедневно

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Arrival23:07
40 min
Departure23:47
круглогодично чет

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Arrival23:07
40 min
Departure23:47
круглогодично по числам

145А
6.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Arrival17:34
32 min
Departure18:06
круглогодично неч

146У
6.8

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival02:28
15 min
Departure02:43
круглогодично неч

107Ж
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Arrival18:41
29 min
Departure19:10
09.12.2019; с 11.12.2019 неч

107Й
8.9

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:45
22 min
Departure02:07
с 09.12.2019 неч

347Ж
6.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival23:07
40 min
Departure23:47
круглогодично неч

347Й
7.6

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично неч

121А
7.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Vladikavkaz
Itinerary
Arrival21:58
27 min
Departure22:25
круглогодично чет

121С
7.6

VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:25
18 min
Departure01:43
круглогодично чет

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично по датам

135А
6.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Makhachkala
Itinerary
Arrival21:58
27 min
Departure22:25
круглогодично неч

135С
4.9

MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
MakhachkalaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:25
18 min
Departure01:43
круглогодично чет

337Й
7.3

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично чет

757А
9.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival10:52
1 min
Departure10:53
круглогодично ежедневно

763А
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival13:00
1 min
Departure13:01
круглогодично по датам

762А
8.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:23
1 min
Departure13:24
круглогодично по датам

754А
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival08:51
1 min
Departure08:52
круглогодично ежедневно

760А
9.3

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival11:39
1 min
Departure11:40
круглогодично ежедневно

290А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival23:51
12 min
Departure00:03
по числам

133Г
8.3

CheboksarieSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
CheboksarieSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:36
12 min
Departure05:48
круглогодично по числам

133А
8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Cheboksarie
Itinerary
Arrival20:25
2 min
Departure20:27
круглогодично по числам

209А
6.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:39
1 min
Departure01:40
с 21.05.2020 по 31.05.2020 неч; с 02.06.2020 по 30.07.2020 чет; с 01.08.2020 по 31.08.2020 неч

210А
7.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival23:51
12 min
Departure00:03
с 22.05.2020 по 30.05.2020 чет; с 01.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 02.08.2020 по 30.08.2020 чет

721Я
9.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bologoe-Moskovskoe
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Bologoe-Moskovskoe
Itinerary
Arrival10:27
Departure
круглогодично ежедневно

722Я
9.3

Bologoe-MoskovskoeSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Bologoe-MoskovskoeSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure18:40
круглогодично ежедневно

128А
7.8

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:57
17 min
Departure05:14
с 9.12.2019-19.05.2020 по числам; с 20.05.2020 по 12.06.2020 еж кроме вск; с 15.06.2020 по 08.09.2020 еж кроме вск; с 19.09.2020 пн сб

127А
7.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:46
1 min
Departure01:47
с 9.12.2019 по 9.05.2020 по числам; с 15.05.2020 по 06.09.2020 ежедневно; 11.09.2020; 12.09.2020; с 18.08.2020 по 05.12.2020 пт сб вс

479А
7

PskovSuhumi
Itinerary
PskovSuhumi
Itinerary
Arrival01:54
2 h 53 min
Departure04:47
с 02.06.2020 по 30.08.2020 чет

010А
8.3

SuhumiPskov
Itinerary
SuhumiPskov
Itinerary
Arrival00:15
45 min
Departure01:00
с 03.06.2020 по 31.08.2020 неч

245А
5.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Yeisk
Itinerary
Arrival02:33
2 min
Departure02:35
с 16.06.2020 по 30.07.2020 чет; с 02.08.2020 по 30.08.2020 чет

246С
7

YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
YeiskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival17:15
31 min
Departure17:46
с 19.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 05.08.2020 по 31.08.2020 неч

119А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Arrival03:53
37 min
Departure04:30
круглогодично ежедневно

120В
7.3

BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
BelgorodSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival02:21
2 min
Departure02:23
круглогодично ежедневно

247А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Anapa
Itinerary
Arrival02:33
2 min
Departure02:35
с 01.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 01.08.2020 по 31.08.2020 неч; с 09.09.2020 по 27.09.2020 ежедневно

247С
7.3

AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
AnapaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival17:15
31 min
Departure17:46
с 03.06.2020 по 31.07.2020 неч; с 03.08.2020 по 31.08.2020 неч; с 11.09.2020 по 29.09.2020 ежедневно

755А
8.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival08:46
1 min
Departure08:47
круглогодично ежедневно

768А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival17:23
1 min
Departure17:24
круглогодично ежедневно

772А
9.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival19:22
1 min
Departure19:23
круглогодично ежедневно

773А
9.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival19:01
1 min
Departure19:02
круглогодично ежедневно

774А
8.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival19:42
1 min
Departure19:43
круглогодично ежедневно

775А
8.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival20:51
1 min
Departure20:52
круглогодично ежедневно

776А
9.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival21:32
1 min
Departure21:33
круглогодично ежедневно

119А
7.1

MurmanskBelgorod
Itinerary
MurmanskBelgorod
Itinerary
Arrival02:41
1 h 49 min
Departure04:30
с 10.12.2019 по 29.12.2019 ежедневно; с 03.01.2020 по 05.01.2020 ежедневно; с 07.01.2020 ежедневно

120В
7.3

BelgorodMurmansk
Itinerary
BelgorodMurmansk
Itinerary
Arrival02:21
2 min
Departure02:23
по 27.12.2019 ежедневно; с 01.01.2020 по 03.01.2020 ежедневно; с 05.01.2020 ежедневно

087А
7.1

MurmanskSmolensk
Itinerary
MurmanskSmolensk
Itinerary
Arrival00:43
1 h 10 min
Departure01:53
с 24.05.2020 по 09.08.2020 по датам

016А
7.9

SmolenskMurmansk
Itinerary
SmolenskMurmansk
Itinerary
Arrival03:47
53 min
Departure04:40
с 26.05.2020 по 11.08.2020 по датам

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Itinerary
Kostomuksha PassAnapa
Itinerary
Arrival20:37
39 min
Departure21:16
с 26.05.2020 по 25.08.2020 по датам

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Itinerary
AnapaKostomuksha Pass
Itinerary
Arrival09:30
30 min
Departure10:00
с 27.05.2020 по 30.08.2020 по датам

293А
8.7

Kostomuksha PassAnapa
Itinerary
Kostomuksha PassAnapa
Itinerary
Arrival20:37
39 min
Departure21:16
с 24.05.2020 по 27.08.2020 по датам

293С
7.5

AnapaKostomuksha Pass
Itinerary
AnapaKostomuksha Pass
Itinerary
Arrival09:30
30 min
Departure10:00
с 25.05.2020 по 26.08.2020 по датам

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично по датам

289А
7.1

ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
ArkhangelskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:39
1 min
Departure01:40
по числам

255А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:43
34 min
Departure07:17
с 01.06.2020 по 12.09.2020 ежедневно

433А
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Kostroma Novaya
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Kostroma Novaya
Itinerary
Arrival02:23
37 min
Departure03:00
с 27,12,2020 по 11,05,2020 по датам; с 22.05.2020 по 30.08.2020 ежедневно

433Я
7.8

Kostroma NovayaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Kostroma NovayaSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival06:14
36 min
Departure06:50
с 28,12,2020 по 12,05,2020 по датам; с 23.05.2020 по 31.08.2020 ежедневно

219А
7.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival23:40
12 min
Departure23:52
по числам

220А
6.7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:59
2 min
Departure02:01
по числам

279А
4.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival04:12
35 min
Departure04:47
по числам

280А
9.3

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival06:48
12 min
Departure07:00
по числам

287А
6.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:04
1 min
Departure01:05
с 24.02.2019 по 01.11.2019 по датам

288А
7

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:39
16 min
Departure04:55
с 22.02.2019 по 31.10.2019 по датам

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival07:12
30 min
Departure07:42
круглогодично по датам

433А
7.8

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Uglich
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Uglich
Itinerary
Arrival02:23
37 min
Departure03:00
с 22.05.2020 по 05.06.2020 Пт ;11.06.2020 ; с 19.06.2020 по 28.08.2020 Пт

433Я
7.8

UglichSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
UglichSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival06:14
36 min
Departure06:50
с 24.05.2020 по 07.06.2020 Вс ; 14,06,2020; с 21.06.2020 по 30.08.2020 Вс

293С
7.5

AnapaPetrozavodsk
Itinerary
AnapaPetrozavodsk
Itinerary
Arrival09:30
30 min
Departure10:00
с 29.05.2020 по 28.08.2020 по датам

293А
8.7

PetrozavodskAnapa
Itinerary
PetrozavodskAnapa
Itinerary
Arrival20:37
39 min
Departure21:16
с 23.05.2020 по 22.08.2020 по датам

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodSuhumi
Itinerary
Velikiy NovgorodSuhumi
Itinerary
Arrival00:51
2 min
Departure00:53
с 30.04.2020 по 30.05.2020 по датам; с 01.06.2020 по 29.08.2020 неч; с 01.09.2020 по 30.10.2020 по датам

041Г
8.3

SuhumiVelikiy Novgorod
Itinerary
SuhumiVelikiy Novgorod
Itinerary
Arrival02:44
16 min
Departure03:00
с 03.05.2020 по 31.05.2020 по датам; с 02.06.2020 по 30.08.2020 чет; с 01.09.2020 по 02.11.2020 по датам

725Ч
8.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival17:59
1 min
Departure18:00
круглогодично ежедневно

726Ч
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival18:42
5 min
Departure18:47
круглогодично ежедневно

211А
10

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival19:28
12 min
Departure19:40

076А
5.5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:40
2 min
Departure14:42

206У

Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Helsinki
Itinerary
Arrival22:02
12 min
Departure22:14

205У

HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
HelsinkiMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival04:12
35 min
Departure04:47

235В

VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:08
1 min
Departure04:09

258А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival16:34
2 min
Departure16:36

251А
8.3

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival05:49
12 min
Departure06:01

234А
6.8

Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Tallin
Itinerary
Arrival23:51
12 min
Departure00:03

234В
6

TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
TallinMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:43
34 min
Departure07:17

224А
9.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival16:34
2 min
Departure16:36

275У
9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival00:43
30 min
Departure01:13

267А
7.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival01:04
1 min
Departure01:05

208У

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival01:59
2 min
Departure02:01

207У

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival00:43
22 min
Departure01:05

265А

MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
MurmanskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival20:37
39 min
Departure21:16

297А
3.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kursk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kursk
Itinerary
Arrival21:24
12 min
Departure21:36

298Ч
7.9

KurskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KurskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival08:35
35 min
Departure09:10

203В
7.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Mineralniye Vodi
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Mineralniye Vodi
Itinerary
Arrival21:33
12 min
Departure21:45

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival23:07
40 min
Departure23:47

244С

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival17:15
31 min
Departure17:46

243А
8.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Arrival06:52
32 min
Departure07:24

282А
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival04:39
16 min
Departure04:55

262А
7.1

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival20:28
12 min
Departure20:40

231В

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival16:30
34 min
Departure17:04

258А
6.2

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival16:34
2 min
Departure16:36

237А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Voronez
Itinerary
Arrival00:09
1 min
Departure00:10

237В
9.2

VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VoronezSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival08:10
2 min
Departure08:12

237А

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Voronez
Itinerary
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Voronez
Itinerary
Arrival00:09
1 min
Departure00:10

237В
9.2

VoronezSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
VoronezSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
Arrival08:15
1 min
Departure08:16

295Ч

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Novorossiysk
Itinerary
Arrival00:37
1 min
Departure00:38
с 16.01.2020 по 28.04.2020 чет

296С

NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
NovorossiyskSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival03:54
2 min
Departure03:56
с 16.01.2020 по 26.04.2020 чет

170В
5

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:25
12 min
Departure05:37
с 17.01.2020 по 04.03.2020 ежедневно

169В
7.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival06:43
34 min
Departure07:17
с 16.01.2020 по 03.03.2020 ежедневно

173Ч
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival21:33
12 min
Departure21:45

173Й

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival00:15
35 min
Departure00:50

222В
8.5

BelgorodMurmansk
Itinerary
BelgorodMurmansk
Itinerary
Arrival03:01
14 min
Departure03:15

195Й

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival22:42
16 min
Departure22:58

221У
3.6

MurmanskBelgorod
Itinerary
MurmanskBelgorod
Itinerary
Arrival19:28
12 min
Departure19:40

195А
4.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival16:30
34 min
Departure17:04

269А
3

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival23:40
12 min
Departure23:52

264А
6.9

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
Arrival05:25
12 min
Departure05:37

222А

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Itinerary
Arrival01:59
2 min
Departure02:01

261А
7.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival04:45
12 min
Departure04:57

223С

VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VladikavkazSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival06:48
12 min
Departure07:00

240Ч
5.8

OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrelSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival00:15
35 min
Departure00:50

239А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orel
Itinerary
Arrival02:33
2 min
Departure02:35

185Ж

VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
VolgogradSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival03:01
14 min
Departure03:15

185В
6.1

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Volgograd
Itinerary
Arrival16:30
34 min
Departure17:04

275А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Belgorod
Itinerary
Arrival00:09
1 min
Departure00:10

199Ч
7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival19:37
12 min
Departure19:49

015Ч

PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
PetrozavodskMoscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival02:41
30 min
Departure03:11

251А
8.3

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Moscow (Leningradskiy Station)
Itinerary
Arrival05:49
12 min
Departure06:01

301А

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Kievskiy Station)
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Moscow (Kievskiy Station)
Itinerary
Arrival16:30
34 min
Departure17:04

282А
9.4

Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Moscow (Leningradskiy Station)Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival04:39
16 min
Departure04:55

Our offer allows you to view the train timetable for any destination in real time. We carefully check the data before publishing it on our official website, so all the information is accurate and up-to-date.

Open the appropriate page to view the train timetables of Leningradsky Railway Station and Kazansky Railway Station, long-distance train timetable of Kiyevsky Railway Station, official long-distance train timetable of Russian Railways, and the train timetable of Kursky Railway Station. Not only does UFS.Travel provide information identical to that received by passengers at the railway stations, our customers can also independently manage the search, select the necessary options, and compare different offers. In addition to timetables, you can check the price and availability of tickets for any train. And then you can book your tickets in a matter of minutes. UFS.Travel also provides the opportunity to choose the type of car and seats that fully meet your requirements. Our user-friendly interface and filters allow you not only to get to any Russian city, but also to save you time and money.

After selecting the appropriate train, carefully check the accuracy of your personal data and proceed to payment. You can pay for your tickets by card, e-cash, and cash. We guarantee absolute security of payments and offer our clients the opportunity to buy tickets online without additional fees or overpayments. UFS.Travel uses secure payment gateways which comply with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The Russian Railways timetable on our webpage will help you carefully plan your trip or business trip in advance by buying tickets of the desired class of service. You will be pleasantly surprised by the speed of search and purchase of tickets for the desired destination. It is very important to view the timetable in advance, as the price of tickets depends on the date when the order is placed. The earlier you buy the tickets, the cheaper the best seats will be.

We carefully check all new proposals of Russian Railways for 2018, make appropriate changes to the timetable and provide passengers with exhaustive information for booking and purchasing tickets to any destination. Use modern technology to purchase tickets for trips and business trips online. UFS.Travel is your reliable assistant that will make your life more comfortable!