Zugfahrplan Dzerzhinsk

Zug
Reiseroute
ReiserouteAnkunftAbfahrtFahrmodusPreis

036Э
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft05:55
2 Min.
Abfahrt05:57
круглогодично ежедневно

035Г
8.8

Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:04
2 Min.
Abfahrt00:06
круглогодично ежедневно

042Ч
8.4

Novgorod-On-VolkhovNizhny Novgorod
Reiseroute
Novgorod-On-VolkhovNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft09:31
2 Min.
Abfahrt09:33
круглогодично ежедневно

041Г
8.5

Nizhny NovgorodNovgorod-On-Volkhov
Reiseroute
Nizhny NovgorodNovgorod-On-Volkhov
Reiseroute
Ankunft16:50
2 Min.
Abfahrt16:52
круглогодично ежедневно

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft07:02
2 Min.
Abfahrt07:04
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft19:35
2 Min.
Abfahrt19:37
круглогодично ежедневно

131Г
7.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Reiseroute
Ankunft04:01
1 Min.
Abfahrt04:02
круглогодично чет

132Г
6.7

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:21
2 Min.
Abfahrt14:23
круглогодично чет

092И
7.1

Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Reiseroute
Ankunft22:31
2 Min.
Abfahrt22:33
с 14.12.2018 чет

091И
8.2

SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:52
2 Min.
Abfahrt23:54
круглогодично чет

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Reiseroute
Ankunft15:49
2 Min.
Abfahrt15:51
круглогодично чет

337Й
7.4

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
круглогодично чет

064Б
9.3

MinskNovosibirsk
Reiseroute
MinskNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft09:58
2 Min.
Abfahrt10:00
круглогодично пт

063Б
7.7

NovosibirskMinsk
Reiseroute
NovosibirskMinsk
Reiseroute
Ankunft18:50
2 Min.
Abfahrt18:52
круглогодично вт

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Reiseroute
Ankunft15:49
2 Min.
Abfahrt15:51
круглогодично чет

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Reiseroute
Ankunft15:49
2 Min.
Abfahrt15:51
с 10.12.2018 чет

145А
7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Reiseroute
Ankunft04:01
1 Min.
Abfahrt04:02
с 11.12.2018 неч

146У
7.2

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:21
2 Min.
Abfahrt14:23
круглогодично неч

088С
8.6

AdlerNizhny Novgorod
Reiseroute
AdlerNizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft06:38
2 Min.
Abfahrt06:40
с 09.12.2018 по 27.05.2019 неч; с 28.05.2019 по 03.10.2019 ежедневно; с 05.10.2019 неч

087Г
8.8

Nizhny NovgorodAdler
Reiseroute
Nizhny NovgorodAdler
Reiseroute
Ankunft20:43
2 Min.
Abfahrt20:45
с 09.12.2018 по 25.05.2019 неч; с 26.05.2019 по 30.09.2019 ежедневно; с 01.10.2019 неч

347Ж
6.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Reiseroute
Ankunft15:49
2 Min.
Abfahrt15:51
круглогодично неч

347Й
7.6

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
круглогодично неч

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
с 10.12.2018 по датам

337Й
7.4

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
круглогодично чет

757Н
8.8

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:26
2 Min.
Abfahrt05:28
круглогодично ежедневно

104Б
8.8

BrestNovosibirsk
Reiseroute
BrestNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft09:58
2 Min.
Abfahrt10:00
круглогодично вт

103Н
7.3

NovosibirskBrest
Reiseroute
NovosibirskBrest
Reiseroute
Ankunft18:50
2 Min.
Abfahrt18:52
круглогодично сб

064Б
9.3

MogilevNovosibirsk
Reiseroute
MogilevNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft09:58
2 Min.
Abfahrt10:00
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskMogilev
Reiseroute
NovosibirskMogilev
Reiseroute
Ankunft18:50
2 Min.
Abfahrt18:52
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

771Н
9.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft00:39
2 Min.
Abfahrt00:41
круглогодично ежедневно

701Н
8.4

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft06:56
2 Min.
Abfahrt06:58
круглогодично ежедневно

704Н
8.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft14:19
2 Min.
Abfahrt14:21
круглогодично ежедневно

703Н
7.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft11:11
2 Min.
Abfahrt11:13
круглогодично ежедневно

706Н
8.4

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft17:19
2 Min.
Abfahrt17:21
круглогодично ежедневно

705Н
8.2

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft16:14
2 Min.
Abfahrt16:16
круглогодично ежедневно

708Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft18:59
2 Min.
Abfahrt19:01
круглогодично ежедневно

710Н
8.3

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft23:35
2 Min.
Abfahrt23:37
круглогодично ежедневно

709Н
9.1

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft20:32
2 Min.
Abfahrt20:34
круглогодично ежедневно

732Г
8.7

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft20:14
2 Min.
Abfahrt20:16
круглогодично ежедневно

731Г
8.7

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft13:57
2 Min.
Abfahrt13:59
круглогодично ежедневно

734Г
8.2

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft21:57
2 Min.
Abfahrt21:59
круглогодично ежедневно

733Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft18:17
2 Min.
Abfahrt18:19
круглогодично ежедневно

728Г
8.6

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft10:37
2 Min.
Abfahrt10:39
круглогодично ежедневно

727Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:00
2 Min.
Abfahrt08:02
круглогодично ежедневно

730Г
9.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft13:08
2 Min.
Abfahrt13:10
круглогодично ежедневно

729Г
8.2

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Reiseroute
Ankunft10:02
2 Min.
Abfahrt10:04
круглогодично ежедневно

056Ы
8.4

Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Reiseroute
Ankunft22:31
2 Min.
Abfahrt22:33
круглогодично неч

055Ы
9.3

KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:52
2 Min.
Abfahrt23:54
круглогодично чет

064Б
9.3

GomelNovosibirsk
Reiseroute
GomelNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft09:58
2 Min.
Abfahrt10:00
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskGomel
Reiseroute
NovosibirskGomel
Reiseroute
Ankunft18:50
2 Min.
Abfahrt18:52
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
круглогодично Ср Пт

145А
7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Petropavlovsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Petropavlovsk
Reiseroute
Ankunft04:01
1 Min.
Abfahrt04:02
с 19.05.2019 по 27.09.2019 по датам;

146У
7.2

PetropavlovskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
PetropavlovskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:21
2 Min.
Abfahrt14:23
с 07.06.2019 по 21.09.2019 неч

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:30
2 Min.
Abfahrt14:32
с 18.12.2018 по датам

714Г

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Reiseroute
Ankunft17:19
2 Min.
Abfahrt17:21

278Я

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Reiseroute
Ankunft03:48
2 Min.
Abfahrt03:50

255Е
9.4

PermMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
PermMoscow (Yaroslavskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:52
2 Min.
Abfahrt23:54

256Ы

Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Reiseroute
Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Reiseroute
Ankunft22:31
2 Min.
Abfahrt22:33

Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.

Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.

Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.

Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.

Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!