Train timetable Dzerzhinsk

Train
Itinerary
ItineraryArrivalDepartureTrain schedulePrice

036Э
8.6

Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival05:40
2 min
Departure05:42
круглогодично ежедневно

035Г
8.8

Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival00:04
2 min
Departure00:06
круглогодично ежедневно

042Ч
8.1

Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Itinerary
Velikiy NovgorodNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival09:30
2 min
Departure09:32
круглогодично ежедневно

041Г
8.3

Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Itinerary
Nizhny NovgorodVelikiy Novgorod
Itinerary
Arrival16:50
2 min
Departure16:52
круглогодично ежедневно

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival07:00
4 min
Departure07:04
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival19:35
2 min
Departure19:37
круглогодично ежедневно

131Г
7.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Arrival04:08
2 min
Departure04:10
круглогодично чет

132Г
6.8

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival14:22
2 min
Departure14:24
круглогодично чет

092И
7.3

Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Arrival22:33
2 min
Departure22:35
круглогодично по числам

091И
7.9

SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival23:54
2 min
Departure23:56
круглогодично по числам

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Arrival15:49
2 min
Departure15:51
круглогодично чет

337Й
7.3

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично чет

064Б
9.3

MinskNovosibirsk
Itinerary
MinskNovosibirsk
Itinerary
Arrival09:58
2 min
Departure10:00
круглогодично пт

063Б
7.6

NovosibirskMinsk
Itinerary
NovosibirskMinsk
Itinerary
Arrival18:50
2 min
Departure18:52
круглогодично вт

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Arrival15:49
2 min
Departure15:51
круглогодично чет

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Arrival15:49
2 min
Departure15:51
круглогодично по числам

145А
6.9

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Arrival04:08
2 min
Departure04:10
круглогодично неч

146У
6.9

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival14:22
2 min
Departure14:24
круглогодично неч

088С
8.6

AdlerNizhny Novgorod
Itinerary
AdlerNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival06:37
2 min
Departure06:39
с 11.12.2019 по 27.05.2020 неч; с 28.05.2020 по 12.10.2020 ежедневно; с 13.10.2020 неч; с 13.01.2020 по 26.04.2020 по датам

087Г
8.9

Nizhny NovgorodAdler
Itinerary
Nizhny NovgorodAdler
Itinerary
Arrival20:43
2 min
Departure20:45
с 09.12.2019 по 25.05.2020 неч; с 26.05.2020 по 10.10.2020 ежедневно; с 11.10.2020 неч; с 11.01.2020 по 24.04.2020 по датам;

347Ж
6.4

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival15:49
2 min
Departure15:51
круглогодично неч

347Й
7.5

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично неч

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично по датам

337Й
7.3

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично чет

757Н
8.9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival05:26
2 min
Departure05:28
круглогодично ежедневно

104Б
8.9

BrestNovosibirsk
Itinerary
BrestNovosibirsk
Itinerary
Arrival09:58
2 min
Departure10:00
круглогодично вт

103Н
7.3

NovosibirskBrest
Itinerary
NovosibirskBrest
Itinerary
Arrival18:50
2 min
Departure18:52
круглогодично сб

064Б
9.3

MogilevNovosibirsk
Itinerary
MogilevNovosibirsk
Itinerary
Arrival09:58
2 min
Departure10:00
круглогодично Пт

063Б
7.6

NovosibirskMogilev
Itinerary
NovosibirskMogilev
Itinerary
Arrival18:50
2 min
Departure18:52
круглогодично Вт

771Н
9.6

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival00:39
2 min
Departure00:41
круглогодично ежедневно

701Н
8.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival06:56
2 min
Departure06:58
круглогодично ежедневно

704Н
8.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival14:19
2 min
Departure14:21
круглогодично ежедневно

703Н
7.8

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival11:26
2 min
Departure11:28
круглогодично ежедневно

706Н
8.4

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival17:19
2 min
Departure17:21
круглогодично ежедневно

705Н
7.7

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival16:21
2 min
Departure16:23
круглогодично ежедневно

708Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival18:57
2 min
Departure18:59
круглогодично ежедневно

710Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival23:35
2 min
Departure23:37
круглогодично ежедневно

709Н
9

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival20:32
2 min
Departure20:34
круглогодично ежедневно

732Г
8.6

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival20:14
2 min
Departure20:16
круглогодично ежедневно

731Г
8.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival13:57
2 min
Departure13:59
круглогодично ежедневно

734Г
7.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival21:57
2 min
Departure21:59
круглогодично ежедневно

733Г
8.1

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival18:17
2 min
Departure18:19
круглогодично ежедневно

728Г
8.7

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival10:36
2 min
Departure10:38
круглогодично ежедневно

727Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival07:56
2 min
Departure07:58
круглогодично ежедневно

730Г
9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival13:07
2 min
Departure13:09
круглогодично ежедневно

729Г
8.3

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival10:02
2 min
Departure10:04
круглогодично ежедневно

056Ы
8.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Arrival22:33
2 min
Departure22:35
с 11.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

055Ы
9.3

KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival23:54
2 min
Departure23:56
с 08.12.2019 по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с 01.03.2020 по 31.03.2020неч;с 02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

064Б
9.3

GomelNovosibirsk
Itinerary
GomelNovosibirsk
Itinerary
Arrival09:58
2 min
Departure10:00
круглогодично Пт

063Б
7.6

NovosibirskGomel
Itinerary
NovosibirskGomel
Itinerary
Arrival18:50
2 min
Departure18:52
круглогодично Вт

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично по датам

337Й
7.3

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival14:30
2 min
Departure14:32
круглогодично по датам

251Г
3

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival03:52
12 min
Departure04:04

252Ч
7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival03:45
2 min
Departure03:47

203Г
1.6

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival10:42
2 min
Departure10:44

226Щ

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival07:53
2 min
Departure07:55

204Щ

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival10:08
2 min
Departure10:10

337Ж
5.8

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival15:49
2 min
Departure15:51

273Й

Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival13:35
2 min
Departure13:37

173Ч
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival10:48
2 min
Departure10:50

173Й

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival11:42
2 min
Departure11:44

230Я
5.8

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival08:05
13 min
Departure08:18

201И
6.3

PermMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
PermMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival13:35
2 min
Departure13:37

201Е

EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival13:35
2 min
Departure13:37

202Х

Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Arrival07:53
2 min
Departure07:55

202Ч

Moscow (Yaroslavskiy Station)Ekaterinburg
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Ekaterinburg
Itinerary
Arrival07:53
2 min
Departure07:55

194Е

Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Arrival22:42
2 min
Departure22:44

211Е

EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival21:20
2 min
Departure21:22

212Щ

Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Arrival11:59
2 min
Departure12:01

239Е

EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
EkaterinburgMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival21:43
2 min
Departure21:45

262М
8.7

Moscow (Kurskiy Station)Cheboksarie
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Cheboksarie
Itinerary
Arrival19:58
2 min
Departure20:00

261Г
7.4

CheboksarieMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
CheboksarieMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival21:33
2 min
Departure21:35

261Г
7.4

CheboksarieMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
CheboksarieMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival15:10
2 min
Departure15:12

Our offer allows you to view the train timetable for any destination in real time. We carefully check the data before publishing it on our official website, so all the information is accurate and up-to-date.

Open the appropriate page to view the train timetables of Leningradsky Railway Station and Kazansky Railway Station, long-distance train timetable of Kiyevsky Railway Station, official long-distance train timetable of Russian Railways, and the train timetable of Kursky Railway Station. Not only does UFS.Travel provide information identical to that received by passengers at the railway stations, our customers can also independently manage the search, select the necessary options, and compare different offers. In addition to timetables, you can check the price and availability of tickets for any train. And then you can book your tickets in a matter of minutes. UFS.Travel also provides the opportunity to choose the type of car and seats that fully meet your requirements. Our user-friendly interface and filters allow you not only to get to any Russian city, but also to save you time and money.

After selecting the appropriate train, carefully check the accuracy of your personal data and proceed to payment. You can pay for your tickets by card, e-cash, and cash. We guarantee absolute security of payments and offer our clients the opportunity to buy tickets online without additional fees or overpayments. UFS.Travel uses secure payment gateways which comply with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The Russian Railways timetable on our webpage will help you carefully plan your trip or business trip in advance by buying tickets of the desired class of service. You will be pleasantly surprised by the speed of search and purchase of tickets for the desired destination. It is very important to view the timetable in advance, as the price of tickets depends on the date when the order is placed. The earlier you buy the tickets, the cheaper the best seats will be.

We carefully check all new proposals of Russian Railways for 2018, make appropriate changes to the timetable and provide passengers with exhaustive information for booking and purchasing tickets to any destination. Use modern technology to purchase tickets for trips and business trips online. UFS.Travel is your reliable assistant that will make your life more comfortable!