Train timetable Kalachinskaya

Train
Itinerary
ItineraryArrivalDepartureTrain schedulePrice

059С
6.8

KislovodskNovokuznetsk
Itinerary
KislovodskNovokuznetsk
Itinerary
Arrival17:34
2 min
Departure17:36
круглогодично через день

059Н
8.3

NovokuznetskKislovodsk
Itinerary
NovokuznetskKislovodsk
Itinerary
Arrival12:45
2 min
Departure12:47
круглогодично через день

014Н
9.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Novokuznetsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Novokuznetsk
Itinerary
Arrival16:05
2 min
Departure16:07
по датам

068Ы
7.4

Moscow (Yaroslavskiy Station)Abakan
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Abakan
Itinerary
Arrival19:30
2 min
Departure19:32
с12.12.2019 по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с01.03.2020 по 31.03.2020неч;с02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020 чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

067Ы
6.6

AbakanMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
AbakanMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival20:30
2 min
Departure20:32
с09.12.2019 по 31.12.2019 неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с01.08.2020 по 31.08.2020неч;с02.09.2020 по 30.10.2020чет;с01.11.2020неч

088Н
9.1

OmskNovosibirsk
Itinerary
OmskNovosibirsk
Itinerary
Arrival19:49
2 min
Departure19:51
круглогодично ежедневно

087Н
8.8

NovosibirskOmsk
Itinerary
NovosibirskOmsk
Itinerary
Arrival02:35
2 min
Departure02:37
круглогодично ежедневно

092И
7.3

Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Arrival09:16
2 min
Departure09:18
круглогодично по числам

091И
7.9

SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival13:00
2 min
Departure13:02
круглогодично по числам

096Н
7

Moscow (Kazanskiy Station)Barnaul
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Barnaul
Itinerary
Arrival13:20
2 min
Departure13:22
с11.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

095Н
7.4

BarnaulMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
BarnaulMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival09:22
2 min
Departure09:24
с08.12.2019 по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с 01.03.2020 по 31.03.2020неч;с 02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

097С
6.9

KislovodskTienda
Itinerary
KislovodskTienda
Itinerary
Arrival17:34
2 min
Departure17:36
с15.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020 неч

097Э
8

TiendaKislovodsk
Itinerary
TiendaKislovodsk
Itinerary
Arrival12:45
2 min
Departure12:47
с09.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

081И
7.8

Ulan-UdeiMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Ulan-UdeiMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival10:34
2 min
Departure10:36
круглогодично по числам

205С
6.8

AnapaIrkutsk
Itinerary
AnapaIrkutsk
Itinerary
Arrival17:46
2 min
Departure17:48
с 17.05.2020 по 01.11.2020 чт вс

205И
7.2

IrkutskAnapa
Itinerary
IrkutskAnapa
Itinerary
Arrival07:41
2 min
Departure07:43
с 12.05.2020 по 27.10.2020 вт сб

140С
8.5

AdlerBarnaul
Itinerary
AdlerBarnaul
Itinerary
Arrival21:42
2 min
Departure21:44
с 08.12.2019 по 30.05.2020 чет; с 31.05.2020 по 13.09.2020 ежедневно; с 14.09.2020 чет

140Н
8

BarnaulAdler
Itinerary
BarnaulAdler
Itinerary
Arrival01:19
2 min
Departure01:21
с 08.12.2019 по 26.05.2020 чет; с 27.05.2020 по 09.09.2020 ежедневно; с 10.09.2020 чет

118Н
6.9

Moscow (Kazanskiy Station)Novokuznetsk
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Novokuznetsk
Itinerary
Arrival12:53
2 min
Departure12:55
с 12.12.2019 по30.12.2019чет; с 01.01.2020 по31.01.2020неч; с 02.02.2020 по28.02.2020чет; с 01.03.2020 по31.03.2020неч; с 02.04.2020 по30.05.2020чет; с 01.06.2020 по31.07.2020неч; с 02.08.2020 по30.08.2020чет; с 01.09.2020 по31.10.2020неч; с 02.11.2020чет

117Н
8.3

NovokuznetskMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
NovokuznetskMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival09:22
2 min
Departure09:24
с 09.12.2019 по 31.12.2019неч; с 02.01.2020 по30.01.2020чет; с 01.02.2020 по29.02.2020неч; с 02.03.2020 по30.03.2020чет; с 01.04.2020 по31.05.2020неч; с 02.06.2020 по30.07.2020чет; с 01.08.2020 по31.08.2020неч; с 02.09.2020 по30.10.2020чет; с01.11.2020неч

059Н
8.3

NeryungriKislovodsk
Itinerary
NeryungriKislovodsk
Itinerary
Arrival12:45
2 min
Departure12:47
по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с 01.03.2020 по 31.03.2020неч;с 02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

097С
6.9

KislovodskNeryungri
Itinerary
KislovodskNeryungri
Itinerary
Arrival17:34
2 min
Departure17:36
по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

078Ы
8

Moscow (Yaroslavskiy Station)Biysk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Biysk
Itinerary
Arrival20:01
2 min
Departure20:03
круглогодично раз в 2 дня

077Ы
6.1

BiyskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
BiyskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival20:30
2 min
Departure20:32
круглогодично раз в 2 дня

243С
8.4

AnapaNovokuznetsk
Itinerary
AnapaNovokuznetsk
Itinerary
Arrival11:07
2 min
Departure11:09
с 05.06.2020 по 29.09.2020 вт пт

243Н
7

NovokuznetskAnapa
Itinerary
NovokuznetskAnapa
Itinerary
Arrival01:31
2 min
Departure01:33
с 01.06.2020 по 25.09.2020 пн пт

129С
7.5

AnapaKrasnoyarsk
Itinerary
AnapaKrasnoyarsk
Itinerary
Arrival17:46
2 min
Departure17:48
с 01.05.2020 по 09.10.2020 пн ср пт; с 16.12.2019 по 27.04.2020 пн; с 12.10.2020 пн

129Ы
8.1

KrasnoyarskAnapa
Itinerary
KrasnoyarskAnapa
Itinerary
Arrival07:41
2 min
Departure07:43
с 27.04.2020 по 05.10.2020 пн чт сб; с 12.12.2019 по 23.04.2020 чт; с 08.10.2020 чт

229С
7.5

AnapaSeverobaykalsk
Itinerary
AnapaSeverobaykalsk
Itinerary
Arrival17:46
2 min
Departure17:48
с 23.05.2020 сб

229И
5.8

SeverobaykalskAnapa
Itinerary
SeverobaykalskAnapa
Itinerary
Arrival07:41
2 min
Departure07:43
с 18.05.2020 пн

125Е
8.6

Noviey UrengoyNovosibirsk
Itinerary
Noviey UrengoyNovosibirsk
Itinerary
Arrival09:28
2 min
Departure09:30
с 11.12.2019 по31.12.2019неч; с 02.01.2020 по30.01.2020чет; с 01.02.2020 по29.02.2020неч; с 02.03.2020 по30.03.2020чет; с 01.04.2020 по31.05.2020неч; с 02.06.2020 по30.07.2020чет; с 01.08.2020 по31.08.2020неч; с 02.09.2020по 30.10.2020чет; с 01.11.2020неч

125Н
8.9

NovosibirskNoviey Urengoy
Itinerary
NovosibirskNoviey Urengoy
Itinerary
Arrival00:01
2 min
Departure00:03
с 09.12.2019 по 31.12.2019неч; с 02.01.2020 по30.01.2020чет; с 01.02.2020 по29.02.2020неч; с 02.03.2020 по30.03.2020чет; с 01.04.2020 по31.05.2020неч; с 02.06.2020 по30.07.2020чет; с 01.08.2020 по31.08.2020неч; с 02.09.2020 по30.10.2020чет; с01.11.2020неч

235С
8.6

AnapaTienda
Itinerary
AnapaTienda
Itinerary
Arrival17:46
2 min
Departure17:48
с 09.06.2020 по 22.09.2020 вт

235Э
6.1

TiendaAnapa
Itinerary
TiendaAnapa
Itinerary
Arrival07:41
2 min
Departure07:43
с 03.06.2020 по 16.09.2020 ср

133С
8.2

AnapaTomsk
Itinerary
AnapaTomsk
Itinerary
Arrival11:53
2 min
Departure11:55
с 13.12.2019 неч

133Н
8.1

TomskAnapa
Itinerary
TomskAnapa
Itinerary
Arrival19:40
2 min
Departure19:42
с 09.12.2019 неч

056Ы
8.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Arrival09:16
2 min
Departure09:18
с 11.12.2019 по 31.12.2019неч;с 02.01.2020 по 30.01.2020чет;с 01.02.2020 по 29.02.2020неч;с 02.03.2020 по 30.03.2020чет;с 01.04.2020 по 31.05.2020неч;с 02.06.2020 по 30.07.2020чет;с 01.08.2020 по 31.08.2020неч;с 02.09.2020 по 30.10.2020чет;с 01.11.2020неч

055Ы
9.3

KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival13:00
2 min
Departure13:02
с 08.12.2019 по 30.12.2019чет;с 01.01.2020 по 31.01.2020неч;с 02.02.2020 по 28.02.2020чет;с 01.03.2020 по 31.03.2020неч;с 02.04.2020 по 30.05.2020чет;с 01.06.2020 по 31.07.2020неч;с 02.08.2020 по 30.08.2020чет;с 01.09.2020 по 31.10.2020неч;с 02.11.2020чет

205И
7.2

ChitaAnapa
Itinerary
ChitaAnapa
Itinerary
Arrival07:41
2 min
Departure07:43
с 22.05.2020 по 28.09.2020 Пн Пт

205С
6.8

AnapaChita
Itinerary
AnapaChita
Itinerary
Arrival17:46
2 min
Departure17:48
с 28.05.2020 по 04.10.2020 Чт Вс

048Н
5.7

ChelyabinskVladivostok
Itinerary
ChelyabinskVladivostok
Itinerary
Arrival11:20
2 min
Departure11:22
круглогодично по числам

047Н
8.5

VladivostokChelyabinsk
Itinerary
VladivostokChelyabinsk
Itinerary
Arrival10:22
2 min
Departure10:24
круглогодично по числам

137Е
8.3

NizhnevartovskNovokuznetsk
Itinerary
NizhnevartovskNovokuznetsk
Itinerary
Arrival08:08
2 min
Departure08:10
круглогодично раз в 2 дня

137Н
6.8

NovokuznetskNizhnevartovsk
Itinerary
NovokuznetskNizhnevartovsk
Itinerary
Arrival10:46
2 min
Departure10:48
круглогодично раз в 2 дня

048Н
5.7

OmskVladivostok
Itinerary
OmskVladivostok
Itinerary
Arrival11:20
2 min
Departure11:22
круглогодично по датам

047Н
8.5

VladivostokOmsk
Itinerary
VladivostokOmsk
Itinerary
Arrival10:22
2 min
Departure10:24
круглогодично по датам

078Ы
8

Moscow (Yaroslavskiy Station)Abakan
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Abakan
Itinerary
Arrival20:01
2 min
Departure20:03
круглогодично через день

077Ы
6.1

AbakanMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
AbakanMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival20:30
2 min
Departure20:32
круглогодично через день

097С
6.9

KislovodskIrkutsk
Itinerary
KislovodskIrkutsk
Itinerary
Arrival17:34
2 min
Departure17:36
круглогодично раз в 2 дня

097Э
8

IrkutskKislovodsk
Itinerary
IrkutskKislovodsk
Itinerary
Arrival12:45
2 min
Departure12:47
круглогодично раз в 2 дня

137Н
6.8

BiyskNizhnevartovsk
Itinerary
BiyskNizhnevartovsk
Itinerary
Arrival10:46
2 min
Departure10:48
с 03.01.2020 по 27.01.2020 неч; с 03.03.2020 по 27.03.2020 неч; с 03.06.2020 по 27.07.2020 неч; с 03.09.2020 по 27.10.2020 неч

137Е
8.3

NizhnevartovskBiysk
Itinerary
NizhnevartovskBiysk
Itinerary
Arrival08:08
2 min
Departure08:10
с 06.01.2020 по 30.01.2020 чет; с 06.03.2020 по 30.03.2020 чет; с 06.06.2020 по 30.07.2020 чет; с 06.09.2020 по 30.10.2020 чет

137Н
6.8

BiyskNizhnevartovsk
Itinerary
BiyskNizhnevartovsk
Itinerary
Arrival10:46
2 min
Departure10:48
по 26.12.2019 чет; с 04.02.2020 по 26.02.2020 чет; с 04.04.2020 по 26.05.2020 чет; с 04.08.2020 по 26.08.2020 чет; с 04.11.2020 чет

137Е
8.3

NizhnevartovskBiysk
Itinerary
NizhnevartovskBiysk
Itinerary
Arrival08:08
2 min
Departure08:10
с 11.12.2019 по 29.12.2019 неч; с 07.02.2020 по 27.02.2020 неч; с 07.04.2020 по 29.05.2020 неч; с 07.08.2020 по 29.08.2020 неч; с 07.11.2020 неч

Our offer allows you to view the train timetable for any destination in real time. We carefully check the data before publishing it on our official website, so all the information is accurate and up-to-date.

Open the appropriate page to view the train timetables of Leningradsky Railway Station and Kazansky Railway Station, long-distance train timetable of Kiyevsky Railway Station, official long-distance train timetable of Russian Railways, and the train timetable of Kursky Railway Station. Not only does UFS.Travel provide information identical to that received by passengers at the railway stations, our customers can also independently manage the search, select the necessary options, and compare different offers. In addition to timetables, you can check the price and availability of tickets for any train. And then you can book your tickets in a matter of minutes. UFS.Travel also provides the opportunity to choose the type of car and seats that fully meet your requirements. Our user-friendly interface and filters allow you not only to get to any Russian city, but also to save you time and money.

After selecting the appropriate train, carefully check the accuracy of your personal data and proceed to payment. You can pay for your tickets by card, e-cash, and cash. We guarantee absolute security of payments and offer our clients the opportunity to buy tickets online without additional fees or overpayments. UFS.Travel uses secure payment gateways which comply with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The Russian Railways timetable on our webpage will help you carefully plan your trip or business trip in advance by buying tickets of the desired class of service. You will be pleasantly surprised by the speed of search and purchase of tickets for the desired destination. It is very important to view the timetable in advance, as the price of tickets depends on the date when the order is placed. The earlier you buy the tickets, the cheaper the best seats will be.

We carefully check all new proposals of Russian Railways for 2018, make appropriate changes to the timetable and provide passengers with exhaustive information for booking and purchasing tickets to any destination. Use modern technology to purchase tickets for trips and business trips online. UFS.Travel is your reliable assistant that will make your life more comfortable!