Train timetable Nizhny Novgorod

Train
Itinerary
ItineraryArrivalDepartureTrain schedulePrice

002Щ
7.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Vladivostok
Itinerary
Arrival05:37
12 min
Departure05:49
круглогодично по датам

001М
7.2

VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
VladivostokMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival07:33
15 min
Departure07:48
круглогодично по числам

004З
7.6

Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Arrival05:47
12 min
Departure05:59
круглогодично вт

003З

PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival06:47
15 min
Departure07:02
круглогодично ср

006Щ
4.6

Moscow (Yaroslavskiy Station)Ulan-Bator
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Ulan-Bator
Itinerary
Arrival05:47
12 min
Departure05:59
кгуглогодично по датам

005Щ

Ulan-BatorMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Ulan-BatorMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival06:47
15 min
Departure07:02
кгуглогодично по датам

020Щ

Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Arrival05:37
12 min
Departure05:49
круглогодично по четным сб

019Ч

PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival07:33
15 min
Departure07:48
круглогодично по датам

032Г
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival02:13
12 min
Departure02:25
круглогодично ежедневно

031Г
9.3

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival02:52
13 min
Departure03:05
круглогодично ежедневно

038Н
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Tomsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Tomsk
Itinerary
Arrival04:48
12 min
Departure05:00
круглогодично чет

037Н
7.9

TomskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
TomskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival09:25
22 min
Departure09:47
круглогодично чет

036Э
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival06:31
Departure
круглогодично ежедневно

035Г
8.8

Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure23:35
круглогодично ежедневно

051Э
9

IzhevskNizhny Novgorod
Itinerary
IzhevskNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival06:52
Departure
круглогодично ежедневно

051Г
8.8

Nizhny NovgorodIzhevsk
Itinerary
Nizhny NovgorodIzhevsk
Itinerary
Arrival
Departure20:48
круглогодично ежедневно

042Ч
8.4

Novgorod-On-VolkhovNizhny Novgorod
Itinerary
Novgorod-On-VolkhovNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival09:59
Departure
круглогодично ежедневно

041Г
8.5

Nizhny NovgorodNovgorod-On-Volkhov
Itinerary
Nizhny NovgorodNovgorod-On-Volkhov
Itinerary
Arrival
Departure16:25
круглогодично ежедневно

059А
8.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival07:42
Departure
круглогодично ежедневно

059Г
9

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure19:06
круглогодично ежедневно

131Г
7.7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Arrival04:28
12 min
Departure04:40
круглогодично чет

132Г
6.7

IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
IzhevskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival13:42
12 min
Departure13:54
круглогодично чет

084М
8.1

Moscow (Yaroslavskiy Station)Priobe
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Priobe
Itinerary
Arrival19:59
12 min
Departure20:11
круглогодично через день

084Е
7.9

PriobeMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
PriobeMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival03:23
12 min
Departure03:35
круглогодично через день

092И
7.1

Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Severobaykalsk
Itinerary
Arrival23:00
12 min
Departure23:12
с 14.12.2018 чет

091И
8.2

SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
SeverobaykalskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival23:12
12 min
Departure23:24
круглогодично чет

110Э
6.1

Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Itinerary
Arrival04:38
12 min
Departure04:50
круглогодично ежедневно

109М
6.3

Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival03:13
12 min
Departure03:25
круглогодично ежедневно

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Samara
Itinerary
Arrival16:18
45 min
Departure17:03
круглогодично чет

337Й
7.4

SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
SamaraSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
круглогодично чет

309Э
9.1

VorkutaAdler
Itinerary
VorkutaAdler
Itinerary
Arrival03:41
12 min
Departure03:53
с 13.12.2018 по 23.05.2019 неч; с 25.05.2019 по 23.10.2019 неч; с 25.10.2019 неч

310С
6.3

AdlerVorkuta
Itinerary
AdlerVorkuta
Itinerary
Arrival16:00
30 min
Departure16:30
с 09.12.2018 по 19.05.2019 неч; с 21.05.2019 по 19.10.2019 неч; с 21.10.2019 неч

311С
6.2

VorkutaNovorossiysk
Itinerary
VorkutaNovorossiysk
Itinerary
Arrival03:41
12 min
Departure03:53
с 26.05.2019 по 22.10.2019 чет

312С
5.8

NovorossiyskVorkuta
Itinerary
NovorossiyskVorkuta
Itinerary
Arrival16:00
30 min
Departure16:30
с 22.05.2019 по 18.10.2019 чет

340С
8.6

NovorossiyskNizhny Novgorod
Itinerary
NovorossiyskNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival14:53
Departure
с 11.12.2018 по 01.06.2019 раз в 4 дня; с 30.09.2019 раз в 4 дня; с 04.06.2019 по 28.09.2019 чет

339Г
8.3

Nizhny NovgorodNovorossiysk
Itinerary
Nizhny NovgorodNovorossiysk
Itinerary
Arrival
Departure01:30
с 09.12.2018 по 30.05.2019 раз в 4 дня; с 02.10.2019 по 05.12.2019 раз в 4 дня; с 02.06.2019 по 26.09.2019 чет

310С
6.3

AdlerUsinsk
Itinerary
AdlerUsinsk
Itinerary
Arrival16:00
30 min
Departure16:30
круглогодично неч

309Э
9.1

UsinskAdler
Itinerary
UsinskAdler
Itinerary
Arrival03:41
12 min
Departure03:53
круглогодично неч

312С
5.8

NovorossiyskUsinsk
Itinerary
NovorossiyskUsinsk
Itinerary
Arrival16:00
30 min
Departure16:30
с 22.05.2019 по 18.10.2019 чет

311С
6.2

UsinskNovorossiysk
Itinerary
UsinskNovorossiysk
Itinerary
Arrival03:41
12 min
Departure03:53
с 26.05.2019 по 22.10.2019 чет

089Г
6.8

VorkutaNizhny Novgorod
Itinerary
VorkutaNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival09:15
Departure
с 12.12.2018 по 26.12.2018 чет; с 27.12.2018 по 11.01.2019 ежедневно; с 12.01.2019 чет

090Г
7.7

Nizhny NovgorodVorkuta
Itinerary
Nizhny NovgorodVorkuta
Itinerary
Arrival
Departure16:10
с 10.12.2018 по 24.12.2018 чет; с 25.12.2018 по 09.01.2019 ежедневно; с 10.01.2019 чет

064Б
9.3

MinskNovosibirsk
Itinerary
MinskNovosibirsk
Itinerary
Arrival10:27
53 min
Departure11:20
круглогодично пт

063Б
7.7

NovosibirskMinsk
Itinerary
NovosibirskMinsk
Itinerary
Arrival17:33
45 min
Departure18:18
круглогодично вт

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Tolyatti
Itinerary
Arrival16:18
45 min
Departure17:03
круглогодично чет

310С
6.3

SaratovVorkuta
Itinerary
SaratovVorkuta
Itinerary
Arrival16:00
30 min
Departure16:30
с 02.07.2019 по 30.08.2019 по датам; с 02.09.2019 по 02.10.2019 по датам

309Э
9.1

VorkutaSaratov
Itinerary
VorkutaSaratov
Itinerary
Arrival03:41
12 min
Departure03:53
с 05.07.2019 по 03.09.2019 по датам; с 05.09.2019 по 05.10.2019 по датам

337Ж
5.9

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Orenburg
Itinerary
Arrival16:18
45 min
Departure17:03
с 10.12.2018 чет

012Я
8.4

Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Noviey Urengoy
Itinerary
Arrival19:59
12 min
Departure20:11
с 10.12.2018 по 30.12.2018 чет; с 01.01.2019 по 31.01.2019 неч; с 02.02.2019 по 30.03.2019 чет; с 01.04.2019 по 31.05.2019 неч; с 02.06.2019 по 30.07.2019 чет; с 01.08.2019 по 31.08.2019 неч; с 02.09.2019 по 30.10.2019 чет; с 01.11.2019 неч

011Е
8.6

Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Noviey UrengoyMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival03:23
12 min
Departure03:35
с 13.12.2018 по 31.12.2018 неч; с 02.01.2019 по 30.01.2019 чет; с 01.02.2019 по 31.03.2019 неч; с 02.04.2019 по 30.05.2019 чет; с 01.06.2019 по 31.07.2019 неч; с 02.08.2019 по 30.08.2019 чет; с 01.09.2019 по 31.10.2019 неч; с 02.11.2019 чет

145А
7

Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Sankt-Peterburg (Ladojskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Arrival04:28
12 min
Departure04:40
с 11.12.2018 неч

146У
7.2

ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
ChelyabinskSankt-Peterburg (Ladojskiy Station)
Itinerary
Arrival13:42
12 min
Departure13:54
круглогодично неч

088С
8.6

AdlerNizhny Novgorod
Itinerary
AdlerNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival07:16
Departure
с 09.12.2018 по 27.05.2019 неч; с 28.05.2019 по 03.10.2019 ежедневно; с 05.10.2019 неч

087Г
8.8

Nizhny NovgorodAdler
Itinerary
Nizhny NovgorodAdler
Itinerary
Arrival
Departure20:18
с 09.12.2018 по 25.05.2019 неч; с 26.05.2019 по 30.09.2019 ежедневно; с 01.10.2019 неч

347Ж
6.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Ufa
Itinerary
Arrival16:18
45 min
Departure17:03
круглогодично неч

347Й
7.6

UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
UfaSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
круглогодично неч

090Г
7.7

Nizhny NovgorodUsinsk
Itinerary
Nizhny NovgorodUsinsk
Itinerary
Arrival
Departure16:10
с 10.12.2018 по 24.12.2018 чет; с 25.12.2018 по 09.01.2019 ежедневно; с 10.01.2019 чет

089Г
6.8

UsinskNizhny Novgorod
Itinerary
UsinskNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival09:15
Departure
с 12.12.2018 по 26.12.2018 чет; с 27.12.2018 по 11.01.2019 ежедневно; с 12.01.2019 чет

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
с 10.12.2018 по датам

337Й
7.4

TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
TolyattiSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
круглогодично чет

008Е
6.9

Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Perm
Itinerary
Arrival23:10
12 min
Departure23:22
с 09.12.2019 по 01.10.2019 ежедневно

757Н
8.8

Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure05:05
круглогодично ежедневно

104Б
8.8

BrestNovosibirsk
Itinerary
BrestNovosibirsk
Itinerary
Arrival10:27
53 min
Departure11:20
круглогодично вт

103Н
7.3

NovosibirskBrest
Itinerary
NovosibirskBrest
Itinerary
Arrival17:33
45 min
Departure18:18
круглогодично сб

064Б
9.3

MogilevNovosibirsk
Itinerary
MogilevNovosibirsk
Itinerary
Arrival10:27
53 min
Departure11:20
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskMogilev
Itinerary
NovosibirskMogilev
Itinerary
Arrival17:33
45 min
Departure18:18
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

010Г
8

Nizhny NovgorodKirov
Itinerary
Nizhny NovgorodKirov
Itinerary
Arrival
Departure18:18
с 09.12.18 по 23.12.18 пт сб вс; с 25.12.18 по 10.01.19 еж; с 11.01.19 по 17.02.19 пт сб вс; с 22.02.19 по 25.02.19 еж; с 01.03.19 по 03.03.19 пт сб вс; с 08.03.19 по 21.04.19 пт сб вс; с 26.04.19 по 30.09.19 еж; с 03.10.19 пт сб вс по 07.12.19;

009Е
9.6

KirovNizhny Novgorod
Itinerary
KirovNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival12:32
Departure
с 09.12.18 по 23.12.18 пт сб вс; с 25.12.18 по 10.01.19 еж; с 11.01.19 по 17.02.19 пт сб вс; с 22.02.19 по 25.02.19 еж; с 01.03.19 по 03.03.19 пт сб вс; с 08.03.19 по 21.04.19 пт сб вс; с 26.04.19 по 30.09.19 еж; с 03.10.19 пт сб вс

771Н
9.5

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival01:03
Departure
круглогодично ежедневно

702Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival10:10
Departure
круглогодично ежедневно

701Н
8.4

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure06:35
круглогодично ежедневно

704Н
8.9

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival14:43
Departure
круглогодично ежедневно

703Н
7.6

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure10:50
круглогодично ежедневно

706Н
8.4

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival17:43
Departure
круглогодично ежедневно

705Н
8.2

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure15:53
круглогодично ежедневно

708Н
8.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival19:23
Departure
круглогодично ежедневно

707Н
9.3

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure18:58
круглогодично ежедневно

710Н
8.3

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival23:59
Departure
круглогодично ежедневно

709Н
9.1

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure20:11
круглогодично ежедневно

732Г
8.7

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival20:39
Departure
круглогодично ежедневно

731Г
8.7

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure13:36
круглогодично ежедневно

734Г
8.2

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival22:22
Departure
круглогодично ежедневно

733Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure17:55
круглогодично ежедневно

728Г
8.6

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival11:02
Departure
круглогодично ежедневно

727Г
8.5

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure07:39
круглогодично ежедневно

730Г
9.1

Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival13:33
Departure
круглогодично ежедневно

729Г
8.2

Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Nizhny NovgorodMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival
Departure09:40
круглогодично ежедневно

056Ы
8.4

Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Krasnoyarsk
Itinerary
Arrival23:00
12 min
Departure23:12
круглогодично неч

055Ы
9.3

KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KrasnoyarskMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival23:12
12 min
Departure23:24
круглогодично чет

064Б
9.3

GomelNovosibirsk
Itinerary
GomelNovosibirsk
Itinerary
Arrival10:27
53 min
Departure11:20
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskGomel
Itinerary
NovosibirskGomel
Itinerary
Arrival17:33
45 min
Departure18:18
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
круглогодично Ср Пт

002Щ
7.2

Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Pekin
Itinerary
Arrival05:37
12 min
Departure05:49
круглогодично по числам

001М
7.2

PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
PekinMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival07:33
15 min
Departure07:48
круглогодично по числам

038Н
8.7

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kemerovo
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kemerovo
Itinerary
Arrival04:48
12 min
Departure05:00
круглогодично чет

037Н
7.9

KemerovoMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KemerovoMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival09:25
22 min
Departure09:47
круглогодично чет

337Й
7.4

OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
OrenburgSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:12
50 min
Departure14:02
с 18.12.2018 по датам

236Г
8.3

Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Nizhny Novgorod
Itinerary
Arrival22:50
Departure

206Я
1.1

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival05:47
12 min
Departure05:59

205Э
9.4

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival21:27
13 min
Departure21:40

271Г
4.7

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival09:25
22 min
Departure09:47

272М

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival05:47
12 min
Departure05:59

277Г

KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
KirovMoscow (Yaroslavskiy Station)
Itinerary
Arrival06:47
15 min
Departure07:02

278Я

Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Moscow (Yaroslavskiy Station)Kirov
Itinerary
Arrival04:18
12 min
Departure04:30

159И

IrkutskMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
IrkutskMoscow (Kurskiy Station)
Itinerary
Arrival22:58
12 min
Departure23:10

160И

Moscow (Kurskiy Station)Irkutsk
Itinerary
Moscow (Kurskiy Station)Irkutsk
Itinerary
Arrival05:47
12 min
Departure05:59

Our offer allows you to view the train timetable for any destination in real time. We carefully check the data before publishing it on our official website, so all the information is accurate and up-to-date.

Open the appropriate page to view the train timetables of Leningradsky Railway Station and Kazansky Railway Station, long-distance train timetable of Kiyevsky Railway Station, official long-distance train timetable of Russian Railways, and the train timetable of Kursky Railway Station. Not only does UFS.Travel provide information identical to that received by passengers at the railway stations, our customers can also independently manage the search, select the necessary options, and compare different offers. In addition to timetables, you can check the price and availability of tickets for any train. And then you can book your tickets in a matter of minutes. UFS.Travel also provides the opportunity to choose the type of car and seats that fully meet your requirements. Our user-friendly interface and filters allow you not only to get to any Russian city, but also to save you time and money.

After selecting the appropriate train, carefully check the accuracy of your personal data and proceed to payment. You can pay for your tickets by card, e-cash, and cash. We guarantee absolute security of payments and offer our clients the opportunity to buy tickets online without additional fees or overpayments. UFS.Travel uses secure payment gateways which comply with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The Russian Railways timetable on our webpage will help you carefully plan your trip or business trip in advance by buying tickets of the desired class of service. You will be pleasantly surprised by the speed of search and purchase of tickets for the desired destination. It is very important to view the timetable in advance, as the price of tickets depends on the date when the order is placed. The earlier you buy the tickets, the cheaper the best seats will be.

We carefully check all new proposals of Russian Railways for 2018, make appropriate changes to the timetable and provide passengers with exhaustive information for booking and purchasing tickets to any destination. Use modern technology to purchase tickets for trips and business trips online. UFS.Travel is your reliable assistant that will make your life more comfortable!