Личный кабинет (en)

Train timetable Zeleny Dol

Train
Itinerary
ItineraryArrivalDepartureTrain schedulePrice

051Э
8.1

IzhevskNizhny Novgorod
Itinerary
IzhevskNizhny Novgorod
Itinerary
Arrival22:59
2 min
Departure23:01
круглогодично пн ср сб

051Г
9.3

Nizhny NovgorodIzhevsk
Itinerary
Nizhny NovgorodIzhevsk
Itinerary
Arrival04:36
1 min
Departure04:37
круглогодично вт пт вс

058Г
8.8

Moscow (Kazanskiy Station)Yoshkar-Ola
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Yoshkar-Ola
Itinerary
Arrival04:08
44 min
Departure04:52
круглогодично ежедневно

057*Э
8.9

Yoshkar-OlaMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Yoshkar-OlaMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival21:23
40 min
Departure22:03
круглогодично ежедневно

133А
8.7

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival13:03
2 min
Departure13:05
с 13.12.2020 по 14.01.2021 ежедневно; с 15.01.2021 по 31.01.2021неч; с 02.02.2021 по 30.03.2021 чет; с 01.04.2021 по 29.04.2021 неч;с 30.04.2021 по 17.09.2021 ежедневно; с 18.09.2021 по 30.10.2021чет; с 01.11.2021 неч;

133Г
8.3

KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
KazanSankt-Peterburg (Moskovskiy Station)
Itinerary
Arrival13:52
2 min
Departure13:54
с 13.12.2020 по 14.01.2021 ежедневно;с 16.01.2021 по 30.01.2021 чет; с 01.02.2021 по 31.03.2021 неч; с 02.04.2021 по 28.04.2021чет; с 29.04.2021 по 16.09.2021 ежедневно; с 17.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 по 10.12.2021 чет;

140С
7.7

AdlerBarnaul
Itinerary
AdlerBarnaul
Itinerary
Arrival14:20
2 min
Departure14:22
с 17.12.2020 по 31.12.2020 неч; с 02.01.2021 по 30.01.2021 чет; с 01.02.2021 по 31.03.2021 неч; с 02.04.2021 по 30.05.2021 чет; с 01.06.2021 по 31.07.2021 неч; с 02.08.2021 по 30.08.2021 чет; с 01.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 чет

140Н
7.5

BarnaulAdler
Itinerary
BarnaulAdler
Itinerary
Arrival06:26
1 min
Departure06:27
с 13.12.2020 по 31.12.2020 неч; с 02.01.2021 по 30.01.2021 чет; с 01.02.2021 по 31.03.2021 неч; с 02.04.2021 по 30.05.2021 чет; с 01.06.2021 по 31.07.2021 неч; с 02.08.2021 по 30.08.2021 чет; с 01.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 чет

106*Ж
6.8

VolgogradNizhnevartovsk
Itinerary
VolgogradNizhnevartovsk
Itinerary
Arrival21:56
2 min
Departure21:58
круглогодично ежедневно

105Е
6.5

NizhnevartovskVolgograd
Itinerary
NizhnevartovskVolgograd
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
круглогодично ежедневно

521*Е
5.6

PriobeNovorossiysk
Itinerary
PriobeNovorossiysk
Itinerary
Arrival22:27
2 min
Departure22:29
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 16.09.2021 чет

522С
6.6

NovorossiyskPriobe
Itinerary
NovorossiyskPriobe
Itinerary
Arrival19:13
2 min
Departure19:15
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 04.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 20.09.2021 чет

076С

SimferoP POmsk
Itinerary
SimferoP POmsk
Itinerary
Arrival01:27
1 min
Departure01:28
с 13.12.2020 по 09.12.2021 чт вс

075Н
10

OmskSimferoP P
Itinerary
OmskSimferoP P
Itinerary
Arrival17:02
2 min
Departure17:04
с 16.12.2020 по 11.12.2021 ср вс

492С
6.7

AdlerKazan
Itinerary
AdlerKazan
Itinerary
Arrival08:28
3 min
Departure08:31
с 14.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 28.09.2021 чет

491Э
7.6

KazanAdler
Itinerary
KazanAdler
Itinerary
Arrival08:05
3 min
Departure08:08
с 12.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 26.09.2021 чет

509Г
7.5

KazanNovorossiysk
Itinerary
KazanNovorossiysk
Itinerary
Arrival22:27
2 min
Departure22:29
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 06.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 16.09.2021 чет

510С
7.2

NovorossiyskKazan
Itinerary
NovorossiyskKazan
Itinerary
Arrival19:13
2 min
Departure19:15
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 09.06.2021 по 31.07.2021 неч; с 02.08.2021 по 30.08.2021 чет; с 01.09.2021 по 19.09.2021 неч

090И

Moscow (Kazanskiy Station)Petropavlovsk
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Petropavlovsk
Itinerary
Arrival06:56
1 min
Departure06:57
по указанию ОАО 'РЖД'

325Е
6.5

PermNovorossiysk
Itinerary
PermNovorossiysk
Itinerary
Arrival12:54
2 min
Departure12:56
с 15.12.2020 по 19.12.2020 раз в 4 дня; с 21.12.2020 через день

326С
8.4

NovorossiyskPerm
Itinerary
NovorossiyskPerm
Itinerary
Arrival14:08
2 min
Departure14:10
с 14.12.2020 раз в 4 дня; 24.12.2020 через день

153Н

NovokuznetskAnapa
Itinerary
NovokuznetskAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26
по указанию ОАО 'РЖД'

507Г

IzhevskNovorossiysk
Itinerary
IzhevskNovorossiysk
Itinerary
Arrival13:28
2 min
Departure13:30
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 27.06.2021 по 15.09.2021 неч

508С
7.1

NovorossiyskIzhevsk
Itinerary
NovorossiyskIzhevsk
Itinerary
Arrival13:38
2 min
Departure13:40
по указанию ОАО 'РЖД' ; с 29.06.2021 по 17.09.2021 неч

112М
7.3

Moscow (Kazanskiy Station)Krugloe Pole
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Krugloe Pole
Itinerary
Arrival11:55
2 min
Departure11:57
с 13.12.2020 по 31.12.2020 неч; с 02.01.2021 по 30.01.2021 чет; с 01.02.2021 по 31.03.2021 неч; с 02.04.2021 по 30.05.2021 чет; с 01.06.2021 по 31.07.2021 неч; с 02.08.2021 по 30.08.2021 чет; с 01.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 чет

111*Й
7.5

Krugloe PoleMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Krugloe PoleMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival17:47
2 min
Departure17:49
с 15.12.2020 по 31.12.2020 неч; с 02.01.2021 по 30.01.2021 чет; с 01.02.2021 по 31.03.2021 неч; с 02.04.2021 по 30.05.2021 чет; с 01.06.2021 по 31.07.2021 неч; с 02.08.2021 по 30.08.2021 чет; с 01.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 чет

046*С
7.4

KislovodskEkaterinburg
Itinerary
KislovodskEkaterinburg
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
с 16.12.2020 по 13.01.2021 по датам;с 17.01.2021 по 02.03.2021раз в 4 дня; с 04.03.2021 по 30.03.2021 чет;с 01.04.2021 по 31.05.2021 неч; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

045Е
9

EkaterinburgKislovodsk
Itinerary
EkaterinburgKislovodsk
Itinerary
Arrival17:59
2 min
Departure18:01
с 13.12.2020 по 10.01.2021 по датам; с 14.01.2021по 27.02.2021 раз в 4 дня; с 21.03.2021 по31.03.2021неч;с 02.04.2021по30.05.2021чет;с 01.06.2021 по 31.07.2021неч;с 02.08.2021 по 30.08.2021чет;с 01.09.2021 по 31.10.2021неч;с 02.11.2021чет;

336*Е
7.8

EkaterinburgNovorossiysk
Itinerary
EkaterinburgNovorossiysk
Itinerary
Arrival12:54
2 min
Departure12:56
16.12.2021; с 20.12.2021 через день; с 22.04.2021 по 24.05.2021 ежедневно

336С
6.8

NovorossiyskEkaterinburg
Itinerary
NovorossiyskEkaterinburg
Itinerary
Arrival14:08
2 min
Departure14:10
с 15.12.2020 по 23.12.2020 по датам; с 25.12.2020 через день; с 23.04.2021 по 23.05.2021 ежедневно

157Ы

KrasnoyarskAnapa
Itinerary
KrasnoyarskAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26
по указанию ОАО 'РЖД'

368Г
7.8

KirovKislovodsk
Itinerary
KirovKislovodsk
Itinerary
Arrival17:59
2 min
Departure18:01
круглогодично раз в 2 дня

367С
6.3

KislovodskKirov
Itinerary
KislovodskKirov
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
круглогодично раз в 2 дня

367С
6.3

SamaraKirov
Itinerary
SamaraKirov
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
с 22.12.2020 по 224.02.2021 по датам

368Г
7.8

KirovSamara
Itinerary
KirovSamara
Itinerary
Arrival17:59
2 min
Departure18:01
с 25.12.2020 по 27.02.2021 по датам

583Г

KazanAnapa
Itinerary
KazanAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26
по указанию ОАО 'РЖД'

024М
8.7

Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival09:51
4 min
Departure09:55
круглогодично ежедневно

023Г
9

KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival18:56
3 min
Departure18:59
круглогодично ежедневно

105Е
6.5

KazanAstrakhan
Itinerary
KazanAstrakhan
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
круглогодично Сб

106*Ж
6.8

AstrakhanKazan
Itinerary
AstrakhanKazan
Itinerary
Arrival21:56
2 min
Departure21:58
круглогодично Пн

126*Г
8.6

KazanSamara
Itinerary
KazanSamara
Itinerary
Arrival22:15
2 min
Departure22:17
по указанию ОАО 'РЖД'

125Й
8.7

SamaraKazan
Itinerary
SamaraKazan
Itinerary
Arrival05:20
2 min
Departure05:22
по указанию ОАО 'РЖД'

273Г
2.8

KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival16:50
2 min
Departure16:52
по указанию ОАО 'РЖД'

499Е

Noviey UrengoyAnapa
Itinerary
Noviey UrengoyAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26
по указанию ОАО 'РЖД'

125Й
8.7

UfaKazan
Itinerary
UfaKazan
Itinerary
Arrival05:20
2 min
Departure05:22
круглогодично неч

126*Г
8.6

KazanUfa
Itinerary
KazanUfa
Itinerary
Arrival22:15
2 min
Departure22:17
круглогодично чет

116С
8.1

AdlerTomsk
Itinerary
AdlerTomsk
Itinerary
Arrival14:20
2 min
Departure14:22
с 18.12.2020 по 30.12.2020 чет; с 01.01.21по31.01.21неч;02.02.21по30.03.21чет;01.04.21по31.05.21неч;02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч; с 29.01.2021 по 10.02.2021 ежедневно

115Н
9.8

TomskAdler
Itinerary
TomskAdler
Itinerary
Arrival06:26
1 min
Departure06:27
с 14.12.2020 по 30.12.2020чет;01.01.21 по 31.01.21неч; с 02.02.21по30.03.21 чет; с 01.04.2131.05.2021 неч; с 02.06.2021по30.07.2021чет; с 01.08.2021 31.08.2021неч; 02.09.2021по30.10.202чет; с 01.11.202неч;25.01.2021по01.03.2021еж;02.03.2021по13.03.2021еж

147Г
9.1

KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival17:47
2 min
Departure17:49
13.12.2020; с 14.12.2020 по 30.12.2020 чет; с 01.01.2021 по 31.01.2021 неч; с 02.02.2021 по 30.03.2021 чет; с 01.04.2021 по 31.05.2021 неч; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

148М
9.2

Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival11:55
2 min
Departure11:57
с 14.12.2020 по 30.12.2020 чет; с 01.01.2021 по 31.01.2021 неч; с 02.02.2021 по 30.03.2021 чет; с 01.04.2021 по 31.05.2021 неч; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

182М
9

Moscow (Kazanskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Chelyabinsk
Itinerary
Arrival06:56
1 min
Departure06:57
по указанию ОАО 'РЖД'

045Е
9

KirovKislovodsk
Itinerary
KirovKislovodsk
Itinerary
Arrival17:59
2 min
Departure18:01
с 02.03.2021 по 30.03.2021 чет; с 01.04.2021 по 31.05.2021 неч; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

046*С
7.4

KislovodskKirov
Itinerary
KislovodskKirov
Itinerary
Arrival13:15
2 min
Departure13:17
с 04.03.2021 по 30.03.2021 чет; с 01.04.2021 по 31.05.2021 неч; с 02.06.2021 по 30.07.2021 чет; с 01.08.2021 по 31.08.2021 неч; с 02.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

325Е
6.5

EkaterinburgNovorossiysk
Itinerary
EkaterinburgNovorossiysk
Itinerary
Arrival12:54
2 min
Departure12:56
с 02.04.2021 по 24.05.2021 чет; с 21.09.2021 по 31.10.2021 неч; с 02.11.2021 чет

326С
8.4

NovorossiyskEkaterinburg
Itinerary
NovorossiyskEkaterinburg
Itinerary
Arrival14:08
2 min
Departure14:10
с 05.04.2021 по 27.05.2021 неч; с 24.09.2021 по 30.10.2021 чет; с 01.11.2021 неч

563Н

NovokuznetskAnapa
Itinerary
NovokuznetskAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26

231Г
6

IzhevskMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
IzhevskMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival07:42
2 min
Departure07:44

297Э

KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
KazanMoscow (Kazanskiy Station)
Itinerary
Arrival15:10
2 min
Departure15:12

298М

Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival22:20
2 min
Departure22:22

226Х
4.9

Moscow (Kazanskiy Station)Yoshkar-Ola
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Yoshkar-Ola
Itinerary
Arrival14:52
53 min
Departure15:45

220Г

Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival22:20
2 min
Departure22:22

206Х
3.5

Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival13:56
3 min
Departure13:59

173Ч
8.2

Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station)Kazan
Itinerary
Arrival19:28
2 min
Departure19:30

294Г
2.2

Moscow (Kazanskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Moscow (Kazanskiy Station)Izhevsk
Itinerary
Arrival01:05
2 min
Departure01:07

553Н

NovokuznetskAnapa
Itinerary
NovokuznetskAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26

563Н

NovokuznetskUlyanovsk
Itinerary
NovokuznetskUlyanovsk
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26

169Ч
6.4

ChitaAnapa
Itinerary
ChitaAnapa
Itinerary
Arrival12:25
1 min
Departure12:26

Our offer allows you to view the train timetable for any destination in real time. We carefully check the data before publishing it on our official website, so all the information is accurate and up-to-date.

Open the appropriate page to view the train timetables of Leningradsky Railway Station and Kazansky Railway Station, long-distance train timetable of Kiyevsky Railway Station, official long-distance train timetable of Russian Railways, and the train timetable of Kursky Railway Station. Not only does UFS.Travel provide information identical to that received by passengers at the railway stations, our customers can also independently manage the search, select the necessary options, and compare different offers. In addition to timetables, you can check the price and availability of tickets for any train. And then you can book your tickets in a matter of minutes. UFS.Travel also provides the opportunity to choose the type of car and seats that fully meet your requirements. Our user-friendly interface and filters allow you not only to get to any Russian city, but also to save you time and money.

After selecting the appropriate train, carefully check the accuracy of your personal data and proceed to payment. You can pay for your tickets by card, e-cash, and cash. We guarantee absolute security of payments and offer our clients the opportunity to buy tickets online without additional fees or overpayments. UFS.Travel uses secure payment gateways which comply with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

The Russian Railways timetable on our webpage will help you carefully plan your trip or business trip in advance by buying tickets of the desired class of service. You will be pleasantly surprised by the speed of search and purchase of tickets for the desired destination. It is very important to view the timetable in advance, as the price of tickets depends on the date when the order is placed. The earlier you buy the tickets, the cheaper the best seats will be.

We carefully check all new proposals of Russian Railways for 2018, make appropriate changes to the timetable and provide passengers with exhaustive information for booking and purchasing tickets to any destination. Use modern technology to purchase tickets for trips and business trips online. UFS.Travel is your reliable assistant that will make your life more comfortable!