Zugfahrplan Orsha

Zug
Reiseroute
ReiserouteAnkunftAbfahrtFahrmodusPreis

001Б
7.3

Moscow (Belorusskiy Station)Minsk
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Minsk
Reiseroute
Ankunft04:39
17 Min.
Abfahrt04:56
круглогодично ежедневно

002Б
9.4

MinskMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
MinskMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:24
17 Min.
Abfahrt00:41
круглогодично ежедневно

003Б
8.3

Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft03:55
17 Min.
Abfahrt04:12
круглогодично чет

004Б
8.1

BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:54
17 Min.
Abfahrt00:11
круглогодично неч

009Щ
6.7

Moscow (Belorusskiy Station)Varshava Zahodnya
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Varshava Zahodnya
Reiseroute
Ankunft21:31
17 Min.
Abfahrt21:48
круглогодично пн ср пт

010Щ
9.2

Varshava ZahodnyaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Varshava ZahodnyaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:04
16 Min.
Abfahrt07:20
круглогодично вт чт сб

022А

PragaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
PragaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:36
17 Min.
Abfahrt05:53
с 12.12.2018 по 04.12.2019 ср

025Б
6.8

Moscow (Belorusskiy Station)Minsk
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Minsk
Reiseroute
Ankunft16:28
18 Min.
Abfahrt16:46
круглогодично ежедневно

026Б
8.5

MinskMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
MinskMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:08
17 Min.
Abfahrt22:25
круглогодично ежедневно

027Б
6.8

Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft21:06
17 Min.
Abfahrt21:23
круглогодично ежедневно

028Б
8.3

BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:26
17 Min.
Abfahrt02:43
круглогодично ежедневно

029Ч
9.1

Moscow (Belorusskiy Station)Kaliningrad
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Kaliningrad
Reiseroute
Ankunft23:51
24 Min.
Abfahrt00:15
круглогодично ежедневно

030Ч
9.4

KaliningradMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
KaliningradMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:55
24 Min.
Abfahrt03:19
круглогодично ежедневно

249Б
8.7

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Minsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Minsk
Reiseroute
Ankunft01:38
26 Min.
Abfahrt02:04
ежедневно с 21.12.2018 по 15.01.2019 ; с 22.02.2019 по 25.02.2019; с 07.03.2019 по 12.03.2019; с 22.03.2019 по 01.04.2019; с 26.04.2019 по 13.05.2019; с 31.05.2019 по 02.09.2019; с 25.10.2019 по 11.11.2019

250Б
9.1

MinskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
MinskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:38
22 Min.
Abfahrt22:00
ежедневно с 20.12.2018 по 14.01.2019; с 21.02.2019 по 24.02.2019; с 06.03.2019 по 11.03.2019; с 21.03.2019 по 31.03.2019; с 25.04.2019 по 12.05.2019; с 30.05.2019 по 01.09.2019; с 24.10.2019 по 10.11.2019

051Б
9

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Brest
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft04:26
22 Min.
Abfahrt04:48
круглогодично ежедневно

052Б
7.6

BrestSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
BrestSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft21:17
23 Min.
Abfahrt21:40
круглогодично ежедневно

055Б
6.3

Moscow (Belorusskiy Station)Gomel
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Gomel
Reiseroute
Ankunft03:44
32 Min.
Abfahrt04:16
круглогодично ежедневно

055Ь
8.8

GomelMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
GomelMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:37
22 Min.
Abfahrt23:59
круглогодично ежедневно

061Ь
3

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Chisinau
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Chisinau
Reiseroute
Ankunft06:51
23 Min.
Abfahrt07:14
с 11.12.2018 неч

061Щ
4.3

ChisinauSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
ChisinauSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft00:26
24 Min.
Abfahrt00:50
круглогодично неч

083А
8.4

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Gomel
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Gomel
Reiseroute
Ankunft03:44
22 Min.
Abfahrt04:06
круглогодично ежедневно

083Б
9

GomelSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
GomelSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:50
22 Min.
Abfahrt23:12
круглогодично ежедневно

131Б
6.4

Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft06:11
22 Min.
Abfahrt06:33
ежедневно с 21.12.2018 по 14.01.2019; с 22.02.2019 по 25.02.2019; с 07.03.2019 по 11.03.2019; с 22.03.2019 по 01.04.2019; с 26.04.2019 по 13.05.2019; с 31.05.2019 по 01.09.2019; с 25.10.2019 по 11.11.2019

132Б
5.4

BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft12:34
18 Min.
Abfahrt12:52
ежедневно с 21.12.2018 по 14.01.2019; с 22.02.2019 по 25.02.2019; с 07.03.2019 по 11.03.2019; с 22.03.2019 по 01.04.2019; с 26.04.2019 по 13.05.2019; с 31.05.2019 по 01.09.2019; с 25.10.2019 по 11.11.2019

147Ч
7

Moscow (Belorusskiy Station)Kaliningrad
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Kaliningrad
Reiseroute
Ankunft05:44
17 Min.
Abfahrt06:01
с 28.12.2018 по 02.06.2019 по датам; с 03.06.2019 по 01.09.2019 пн вт пт; с 02.09.2019 по датам

148Ч
9

KaliningradMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
KaliningradMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft07:23
17 Min.
Abfahrt07:40
с 27.12.2018 по 30.05.2019 по датам; с 02.06.2019 по 01.09.2019 пн чт вс; с 05.09.2019 по датам

095Б
7.3

Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft04:15
17 Min.
Abfahrt04:32
круглогодично ежедневно

096Б
5

BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft08:17
14 Min.
Abfahrt08:31
круглогодично ежедневно

318Б
6.5

Baranovichi-PolesskieKaragandie Pass
Reiseroute
Baranovichi-PolesskieKaragandie Pass
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
круглогодично пт

317Б
8.7

Karagandie PassBaranovichi-Polesskie
Reiseroute
Karagandie PassBaranovichi-Polesskie
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
круглогодично вт

065Б
6.8

MurmanskMinsk
Reiseroute
MurmanskMinsk
Reiseroute
Ankunft12:01
24 Min.
Abfahrt12:25
с 12.12.2018 по 29.05.2019 пн ср; с 21.10.2019 пн ср; с 04.06.2019 по 18.10.2019 чет

066Б
8.9

MinskMurmansk
Reiseroute
MinskMurmansk
Reiseroute
Ankunft13:01
35 Min.
Abfahrt13:36
с 10.12.2018 по 27.05.2019 пн сб; с 19.10.2019 пн сб; с 02.06.2019 по 16.10.2019 чет

078Б
5

GrodnoMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
GrodnoMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:50
17 Min.
Abfahrt02:07
ежедневно с 20.12.2018 по 14.01.2019; с 21.02.2019 по 24.02.2019; с 06.03.2019 по 11.03.2019; с 21.03.2019 по 31.03.2019; с 25.04.2019 по 12.05.2019; с 30.05.2019 по 01.09.2019; с 24.10.2019 по 10.11.2019

077Щ
6.2

Moscow (Belorusskiy Station)Grodno
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Grodno
Reiseroute
Ankunft23:38
20 Min.
Abfahrt23:58
ежедневно с 21.12.2018 по 15.01.2019; с 22.02.2019 по 25.02.2019; с 07.03.2019 по 12.03.2019; с 22.03.2019 по 01.04.2019; с 26.04.2019 по 13.05.2019; с 31.05.2019 по 02.09.2019; с 25.10.2019 по 11.11.2019

083А
8.4

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Soligorsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Soligorsk
Reiseroute
Ankunft03:44
22 Min.
Abfahrt04:06
круглогодично ежедневно

066Б
8.9

BrestMurmansk
Reiseroute
BrestMurmansk
Reiseroute
Ankunft09:19
4 St. 17 Min.
Abfahrt13:36
по 24.05.2019 Пт ; с 01.06.2019 по 11.10.2019 по датам; с 18.10.2019 Пт

065Б
6.8

MurmanskGomel
Reiseroute
MurmanskGomel
Reiseroute
Ankunft12:01
24 Min.
Abfahrt12:25
по 29.05.2019 Пн Ср ; с 04.06.2019 по 18.10.2019 чет; с 21.10.2019 Пн Ср

066Б
8.9

GomelMurmansk
Reiseroute
GomelMurmansk
Reiseroute
Ankunft13:01
35 Min.
Abfahrt13:36
по 26.05.2019 Пт Вс ; с 01.06.2019 по 15.10.2019 неч; с 18.10.2019 Пт Вс

064Б
9.3

MinskNovosibirsk
Reiseroute
MinskNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft19:02
18 Min.
Abfahrt19:20
круглогодично пт

063Б
7.7

NovosibirskMinsk
Reiseroute
NovosibirskMinsk
Reiseroute
Ankunft08:08
17 Min.
Abfahrt08:25
круглогодично вт

021Е

Moscow (Belorusskiy Station)Praga
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Praga
Reiseroute
Ankunft01:21
17 Min.
Abfahrt01:38
с 10.12.2018 по 02.12.2019 пн

360Ч
8.7

KaliningradAdler
Reiseroute
KaliningradAdler
Reiseroute
Ankunft09:28
15 Min.
Abfahrt09:43
с 10.12.2018 по 06.12.2019 чет

360С
8.3

AdlerKaliningrad
Reiseroute
AdlerKaliningrad
Reiseroute
Ankunft18:22
17 Min.
Abfahrt18:39
с 13.12.2018 по 25.12.2018 неч; с 05.01.2019 по 21.05.2019 неч; с 23.09.2019 неч; с 05.06.2019 по 21.09.2019 неч; с 23.09.2019 неч

308Б

Baranovichi-PolesskieSaratov
Reiseroute
Baranovichi-PolesskieSaratov
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
круглогодично вс

307Б
9

SaratovBaranovichi-Polesskie
Reiseroute
SaratovBaranovichi-Polesskie
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
круглогодично вт

083Б
9

SoligorskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
SoligorskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft22:50
22 Min.
Abfahrt23:12
круглогодично ежедневно

053А
5.3

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Kiev-Passazhirskiy
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Kiev-Passazhirskiy
Reiseroute
Ankunft02:14
22 Min.
Abfahrt02:36
круглогодично чет

054К

Kiev-PassazhirskiySankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Kiev-PassazhirskiySankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:51
22 Min.
Abfahrt02:13
круглогодично неч

007М
9.1

Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Brest
Reiseroute
Ankunft03:55
17 Min.
Abfahrt04:12
круглогодично неч

008Б
7.6

BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
BrestMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:54
17 Min.
Abfahrt00:11
круглогодично чет

104Б
8.8

BrestNovosibirsk
Reiseroute
BrestNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft19:02
18 Min.
Abfahrt19:20
круглогодично вт

103Н
7.3

NovosibirskBrest
Reiseroute
NovosibirskBrest
Reiseroute
Ankunft08:08
17 Min.
Abfahrt08:25
круглогодично сб

017Б
8.3

Moscow (Belorusskiy Station)Nizza
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Nizza
Reiseroute
Ankunft01:21
17 Min.
Abfahrt01:38
с 12.12.2018 по 05.12.2019 чт

018Б
7.8

NizzaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
NizzaMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:36
17 Min.
Abfahrt05:53
с 16.12.2018 вс

133Я
7.4

ArkhangelskMinsk
Reiseroute
ArkhangelskMinsk
Reiseroute
Ankunft08:08
17 Min.
Abfahrt08:25
круглогодично сб

134Б
7.6

MinskArkhangelsk
Reiseroute
MinskArkhangelsk
Reiseroute
Ankunft19:02
18 Min.
Abfahrt19:20
круглогодично чт

318Б
6.5

MogilevKaragandie Pass
Reiseroute
MogilevKaragandie Pass
Reiseroute
Ankunft22:50
2 St. 33 Min.
Abfahrt01:23
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

055Б
6.3

Karagandie PassMogilev
Reiseroute
Karagandie PassMogilev
Reiseroute
Ankunft01:11
3 St. 5 Min.
Abfahrt04:16
с 18.12.2018 Вт

023Й
9

Moscow (Belorusskiy Station)Paris Est
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Paris Est
Reiseroute
Ankunft01:21
17 Min.
Abfahrt01:38
с 11.12.2018 по 03.12.2019 вт

024Й
7.6

Paris EstMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Paris EstMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft05:36
17 Min.
Abfahrt05:53
с 13.12.2018 по 05.12.2019 чт

308Б

VitebskSaratov
Reiseroute
VitebskSaratov
Reiseroute
Ankunft18:13
7 St. 10 Min.
Abfahrt01:23
по 01.12.2019 Вс

064Б
9.3

MogilevNovosibirsk
Reiseroute
MogilevNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft19:02
18 Min.
Abfahrt19:20
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskMogilev
Reiseroute
NovosibirskMogilev
Reiseroute
Ankunft08:08
17 Min.
Abfahrt08:25
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

318Б
6.5

GomelKaragandie Pass
Reiseroute
GomelKaragandie Pass
Reiseroute
Ankunft22:50
2 St. 33 Min.
Abfahrt01:23
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

055Б
6.3

Karagandie PassGomel
Reiseroute
Karagandie PassGomel
Reiseroute
Ankunft01:11
3 St. 5 Min.
Abfahrt04:16
с 18.12.2018 Вт

027Б
6.8

Moscow (Belorusskiy Station)Grodno
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)Grodno
Reiseroute
Ankunft21:06
17 Min.
Abfahrt21:23
круглогодично по датам

028Б
8.3

GrodnoMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
GrodnoMoscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft02:26
17 Min.
Abfahrt02:43
круглогодично по датам

054К

HarkovSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
HarkovSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:51
22 Min.
Abfahrt02:13
круглогодично неч

053А
5.3

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Harkov
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Harkov
Reiseroute
Ankunft02:14
22 Min.
Abfahrt02:36
круглогодично чет

064Б
9.3

GomelNovosibirsk
Reiseroute
GomelNovosibirsk
Reiseroute
Ankunft19:02
18 Min.
Abfahrt19:20
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

063Б
7.7

NovosibirskGomel
Reiseroute
NovosibirskGomel
Reiseroute
Ankunft08:08
17 Min.
Abfahrt08:25
с 18.12.2018 по 03.12.2019 Вт

318Б
6.5

BrestKaragandie Pass
Reiseroute
BrestKaragandie Pass
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт ; с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

317Б
8.7

Karagandie PassBrest
Reiseroute
Karagandie PassBrest
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Вт

318Б
6.5

VitebskKaragandie Pass
Reiseroute
VitebskKaragandie Pass
Reiseroute
Ankunft18:13
7 St. 10 Min.
Abfahrt01:23
с 14.12.2018 по 06.12.2019 Пт

013М
9

Moscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft16:51
15 Min.
Abfahrt17:06
круглогодично пт вс

014М
8.3

Moscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Moscow (Belorusskiy Station)
Reiseroute
Ankunft14:47
17 Min.
Abfahrt15:04
круглогодично пн сб

061Щ
4.3

GrodnoSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
GrodnoSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft23:54
56 Min.
Abfahrt00:50
круглогодично чет;

007М
9.1

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Grodno
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Grodno
Reiseroute
Ankunft03:44
28 Min.
Abfahrt04:12
круглогодично неч

328Б

MinskKazan
Reiseroute
MinskKazan
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
круглогодично ср

327Б

KazanMinsk
Reiseroute
KazanMinsk
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
круглогодично сб

308Б

BrestSaratov
Reiseroute
BrestSaratov
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
с 09.12.2018 по 01.12.2019 Вс

328Б

GomelKazan
Reiseroute
GomelKazan
Reiseroute
Ankunft22:50
2 St. 33 Min.
Abfahrt01:23
; круглогодично Ср

055Б
6.3

KazanGomel
Reiseroute
KazanGomel
Reiseroute
Ankunft01:11
3 St. 5 Min.
Abfahrt04:16
круглогодично Сб

308Б

GomelSaratov
Reiseroute
GomelSaratov
Reiseroute
Ankunft22:50
2 St. 33 Min.
Abfahrt01:23
круглогодично Вс

055Б
6.3

SaratovGomel
Reiseroute
SaratovGomel
Reiseroute
Ankunft01:11
3 St. 5 Min.
Abfahrt04:16
круглогодично Вт

328Б

BrestKazan
Reiseroute
BrestKazan
Reiseroute
Ankunft00:43
40 Min.
Abfahrt01:23
с 12.12.2018 по 04.12.2019 Ср

327Б

KazanBrest
Reiseroute
KazanBrest
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
с 15.12.2018 Сб

307Б
9

SaratovBrest
Reiseroute
SaratovBrest
Reiseroute
Ankunft01:11
17 Min.
Abfahrt01:28
с 11.12.2018 по 03.12.2019 Вт

054К

DnepropetrovskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
DnepropetrovskSankt-Peterburg (Vitebskiy Station)
Reiseroute
Ankunft01:51
22 Min.
Abfahrt02:13
с 15.04.2019 неч

053А
5.3

Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Dnepropetrovsk
Reiseroute
Sankt-Peterburg (Vitebskiy Station)Dnepropetrovsk
Reiseroute
Ankunft02:14
22 Min.
Abfahrt02:36
с 16.04.2019 чет

Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.

Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.

Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.

Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.

Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!